På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-03-20 09:30 Nr 2013:81


Folkmängd 2012, korrigerad 2013-03-20:

Var femte asylsökande kom från Syrien, korrigerad 2013-03-20

Drygt 103 000 personer invandrade till Sverige förra året , dessutom sökte 43 887 personer asyl i Sverige. Av de asylsökande var 37 procent kvinnor och 63 procent män. Det är en ökning med 48 procent eller 14 239 personer jämfört med året innan. Medborgare från Syrien är den största enskilda gruppen asylsökande med 7 814 personer, vilket var tolv gånger fler än året innan.

Det är främst asylsökande från länder med oroligheter, till exempel Syrien, Somalia och Afghanistan som har bidragit till ökningen av antalet asylsökande förra året. Dessa tre länder stod för två tredjedelar av den totala ökningen. Albanien är ett annat land från vilket asylsökande kommer, det var nästan sex gånger fler än under 2011. De asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och räknas därför inte som invandrare, de ingår därför inte heller i den svenska folkmängden.

Antal asylsökande efter medborgarskapsland 2011 och 2012

diagram

Kvinnor och män invandrar av olika anledningar

Det finns olika anledningar till att människor invandrar till Sverige, en kan vara att arbeta, en annan att studera eller återförenas med en familj som redan finns i landet.

De 10 största icke-nordiska invandringsländerna efter grund för bosättning 2012

Medborgarskap

Studier/Arbete Anhöriga Flyktingar Övrigt Totalt
Syrien
363 949 2 943 475 4 730
Afghanistan
15 1 173 3 270 215 4 673
Somalia
0 1 462 2 391 688 4 541
Polen
1 309 971 2 2 151 4 433
Irak
420 2 450 545 164 3 579
Kina
1 201 1 001 65 186 2 453
Thailand
154 2 065 1 111 2 331
Eritrea
2 623 1 411 177 2 213
Tyskland
742 435 0 973 2 150
Iran
395 937 623 156 2 111

Bland de tio största invandringsländerna 2012, nordiska länder exkluderade, syns ett mönster. Medborgare från Kina kom i de flesta fall för att studera eller arbeta, medborgare från Syrien sökte skydd som flykting och irakiska medborgare kom som anhörig till någon redan boende i Sverige. Ofta är det högre andel män än kvinnor bland de som invandrar med flyktingskäl medan det är något högre andel kvinnor bland de anhöriga.

Invandrarna med utländskt medborgarskap föredrog stora städer

Av de 103 069 personer som invandrade till Sverige 2012 utgjorde de utländska medborgarna 80 procent. Av dessa bosatte sig tre av tio i någon av storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Flest invandrare, 12 466, bosatte sig i Stockholm. Den största enskilda gruppen av de utländska medborgarna som invandrade till Stockholm var personer med polskt medborgarskap. Därefter kom indiska, finländska och kinesiska medborgare.

Invandringsregioner för utländska medborgare 2012

diagram

Fler kvinnor än män blev svenska medborgare

En tredjedel av de nya svenska medborgarna har under 2012 bytt från irakiskt medborgarskap. Något fler kvinnor än män blev svenska medborgare, dock inte bland irakierna där var 58 procent män och 42 procent kvinnor. Störst andel kvinnor bland de nya svenska medborgarna kom från Thailand och Filippinerna där 81,5 procent var kvinnor.

Medborgarskapsbyten efter tidigare medborgarskap 2012, korrigerad 2013-03-20*
Tidigare medborgarskap
kvinnor
män
Totalt*
Irak
6 987 9 634 16 621
Finland
1 490 757 2 247
Thailand
1 555 353 1 908
Polen
974 675 1 649
Somalia
814 738 1 552
statslös
662 788 1 450
okänt medborgarskap
733 694 1 427
Iran
815 603 1 418
Turkiet
604 721 1 325
Serbien
569 575 1 144
Övriga länder
10 281 9 157 19 438
Totalt
25 484 24 695 50 179

* Hela kolumnen för "Totalt" korrigerades 2013-03-20.

Nordiska medborgare avvaktar med medborgarskapsbyte

Personer födda i något annat nordiskt land är den grupp som väntar längst med att ansöka om ett svenskt medborgarskap.

Personer som är från Asien, den största gruppen, hade väntat i genomsnitt drygt 5 år innan de år 2012 bytte till svenskt medborgarskap.

Utrikes födda som bytt till svenskt medborgarskap 2012, efter födelseregion och tid i Sverige sedan senaste invandringen
Födelseregion
Kvinnor
Män
Norden utom Sverige
26,9 22,9
EU27 utom Norden
10,7 11,2
Sovjetunionen
9,9 11,1
Oceanien
9,9 7,8
Nordamerika
8,4 9,4
Sydamerika
7,8 8,9
Europa utom EU27 och Norden
7,1 7,2
Afrika
6,0 6,1
Asien
5,4 5,4
Okänt
4,3 5,6

Definitioner och förklaringar

Statslös
Statslös är den person som inte har medborgarskap i något land.

Asylsökande
En utländsk medborgare som begärt skydd mot förföljelse men vars ansökan fortfarande behandlas av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstolen. Personen är inte folkbokförd i Sverige och ingår därför inte i folkmängden.

Flykting
En person som har fått sin asylansökan beviljad av Migrationsverket eller Migrationsdomstolen och som därmed har rätt att bosätta sig i landet. Flykting definieras enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716).

Invandring
För att räknas som invandrad krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppehållstillstånd/uppehållsrätt (gäller inte nordiska medborgare) och folkbokför sig i landet. Nordiska medborgare behöver inte ha tillstånd för att invandra till Sverige.

Medborgarskap
För att som utländsk medborgare få ett svenskt medborgarskap krävs i princip att man har fyllt 18 år, har permanent uppehållstillstånd och har bott i Sverige fem år i följd. Reglerna kan variera; nordiska medborgare behöver till exempel inget uppehållstillstånd och för dem räcker det med att ha bott i Sverige i två år. Statslösa och flyktingar kan bli svenska medborgare efter fyra år i Sverige. Barn under 18 år blir i regel medborgare samtidigt som föräldrarna.

Definitioner av regioner är hämtade från Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning 2011. Mer om denna kan läsas på: http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommungruppsindelning

Nästa publiceringstillfälle

Månadsstatistik för februari publiceras den 8 april 2013 klockan 9.30 och statistik över första kvartalet publiceras den 13 maj 2013 klockan 9.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

Befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Linus Johansson
019 - 17 66 56
befolkning@scb.se

Lena Bernhardtz
019 - 17 65 27
befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.