På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-04-17 09:30 Nr 2013:100


Sveriges framtida befolkning 2013–2060:

Allt fler äldre i den framtida befolkningen

Trenden att allt fler lever allt högre upp i åldrarna fortsätter under hela prognosperioden. I slutet av prognosperioden, år 2060, kommer mer än hälften av dödsfallen att ske i åldrarna över 90 år. Idag har var fjärde* som dör uppnått den åldern. För 50 år sedan gällde det var tionde.

[*] Andelen som dör i åldrarna över 90 år har tidigare felaktigt angivits till en tredjedel.

Av de som föds idag kommer så många som två tredjedelar av flickorna och nästan sex av tio pojkar att finnas kvar i livet vid 90 års ålder. Då är vi framme vid år 2103. Allt fler kommer också uppnå 100 års ålder. Enligt SCB:s beräkningar blir 11 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna som föds i år minst 100 år.

En ökad livslängd medför fler äldre i befolkningen. Idag finns det nästan en halv miljon som är äldre än 80 år i Sverige. Om 20 år kommer de att vara över 800 000 och i slutet av 2040-talet över 1 miljon. Då beräknas närmare en av tio i befolkningen vara 80 år eller äldre. Idag gäller det var tjugonde.

10 miljoner år 2017

Redan år 2017 beräknas Sveriges befolkning passera 10 miljoner. Då har det tagit 13 år för befolkningen att öka med en miljon. En folkökning på en miljon har aldrig tidigare skett så fort. Nästa miljongräns, 11 miljoner, beräknas vara uppnådd år 2040. I slutet av prognosperioden, år 2060, beräknas befolkningen ha ökat till 11,6 miljoner.

Den senaste tidens snabba folkökning kan delvis förklaras av stor invandring. De närmaste åren antas invandringen ligga på fortsatt höga nivåer. I år beräknas antalet invandrare bli 117 000. Det är 66 000 fler än antalet utvandrare. På längre sikt antas invandringen minska samtidigt som antalet utvandrare förmodas öka, men under hela prognosperioden antas att fler invandrar än utvandrar. Idag är nästan 1,5 miljoner eller 15 procent av befolkningen född utomlands. År 2060 beräknas 18 procent eller drygt två miljoner vara födda utanför Sverige.

Folkökningen förklaras också av många födda barn. År 2012 föddes nästan 113 200 barn i Sverige. Antalet beräknas öka fram till början av 2020-talet. En anledning är att de stora födelsekullarna födda runt 1990 kommer upp i barnafödande åldrar.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Lena Lundkvist
08-506 946 78
fornamn.efternamn@scb.se

Örjan Hemström
08-506 949 97
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.