På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-03-26 09:30 Nr 2015:313


Demografisk analys:

Kärlek över gränserna – migration och familjebildning

Ungefär sex av tio utrikes födda var gifta eller sambo då de invandrade till Sverige. Anhörig- och asylinvandrare är de som oftast är i ett parförhållande medan de som invandrar för att arbeta eller studera oftare är ensamstående. Det är vanligare att ensamstående flyttar från Sverige igen jämfört med de som har ett förhållande.

I rapporten Kärlek över gränserna – migration och familjebildning beskrivs familjeförhållanden för 350 000 utrikes födda som invandrade till Sverige mellan 1998 och 2007. Av de som invandrade var ungefär 60 procent gifta eller sambo. Antingen med en person som redan bodde i Sverige, med en partner som de invandrade tillsammans med eller med en partner som inte följde med till Sverige. Det var vanligare att kvinnor var i ett parförhållande när de invandrade än att män var det.

Hur vanligt det är att vara i ett parförhållande skiljer sig åt mellan personer som flyttade till Sverige av olika skäl. Bland personer som kom till Sverige som anhöriginvandrare var ungefär åtta av tio gift eller sambo. Även bland personer som fick uppehållstillstånd av asylbehov var det vanligt att vara gift eller sambo, medan de flesta som flyttade till Sverige för att arbeta eller studera var ensamstående. Bland personer födda inom Norden/EU var knappt hälften i ett förhållande.

Vanligt att bilda par med någon från samma land

Bland dem som var i ett parförhållande då de invandrade var det vanligast att vara tillsammans med någon från samma födelselandsgrupp, det gäller drygt sex av tio kvinnor och män. Ungefär två av tio hade ett parförhållande med en person född i Sverige och knappt en av tio med en person född i en annan födelselandsgrupp. Två av tio som var i ett parförhållande när de invandrade hade separerat inom tio år.

Några av dem som invandrat som ensamstående träffar en partner i Sverige. Efter fem år i Sverige har 26 procent av de som invandrat träffat en partner. Det var vanligast att bilda par med någon som är född i samma land, men tre av tio kvinnor och knappt två av tio män bildade par med en person född i Sverige.

Vanligare att ensamstående utvandrar

Efter tio år i Sverige hade drygt två av tio kvinnor och nära tre av tio män lämnat Sverige. De som invandrat för att arbeta eller studera utvandrar i störst utsträckning, men det är också en relativt stor andel personer som är födda i ett nordiskt land eller inom EU som utvandrar.
Personer som var ensamstående vid invandringen utvandrar i större utsträckning. En förklaring till att fler ensamstående utvandrar är att en större andel av de ensamstående är födda inom Norden eller EU, eller har invandrat på grund av arbete eller studier.

En förändring av familjeförhållanden kan påverka hur vanligt det är att lämna Sverige. Då vi studerar de som invandrade av familjeskäl ser vi att det är vanligare att utvandra om man har separerat från sin partner. Det gäller framförallt kvinnor. För kvinnor som var ensamstående då de invandrade är det mindre vanligt att utvandra om de bildat par i Sverige jämfört med om de är fortsatt ensamstående.

 

Definitioner och förklaringar

I denna studie ingår de utrikes födda som invandrade till Sverige för första gången under perioden 1998 och 2007 och som var 18 år eller äldre när de invandrade. Med par menas här de som antingen är gifta, i ett registrerat partnerskap eller bor tillsammans med gemensamma barn.

I rapporten redovisas partnerns födelseland utifrån om de har samma födelselandsgrupp eller olika födelselandsgrupper. Sex födelselandsgrupper används där Europa är indelat i tre delar: Norden (utom Sverige), EU (utom Norden) och övriga Europa. Länder utanför Europa är indelade i tre grupper efter utvecklingsnivå som mäts med Human Development Index (HDI). Det är ett index som görs årligen av FN där hänsyn tas till landets bruttonationalinkomst (BNI), befolkningens återstående medellivslängd samt utbildningsnivå.

Publikation

Läs mer i rapporten:  Kärlek över gränserna -  migration och familjebildning.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Andreas Raneke
08-506 944 83
andreas.raneke@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.