På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-12-16 09:30 Nr 2011:370


Olika generationers barnafödande:

Två barn i snitt – men hur blir det i framtiden?

I Sverige har barnafödandet varierat kraftigt. Perioder av lågt barnafödande har ersatts av perioder med högt barnafödande. Mätt över generationer blir dock bilden en annan. Genomsnittet för de flesta av 1900-talets kvinnliga födelsegenerationer har legat kring två barn.

Kvinnor födda på 1700-talet och under första hälften av 1800-talet fick i genomsnitt mellan fyra och fem barn. Därefter minskade barnafödandet snabbt och var nere i under två barn per kvinna för generationer födda vid sekelskiftet 1900. I övrigt har de födda under 1900-talet som passerat de barnafödande åldrarna fått i genomsnitt två barn.

Var sjunde kvinna förblir barnlös

För de födelseårgångar kvinnor som just slutfört sin fertila period har mellan 13 och 14 procent slutat som barnlösa. Historiskt sett är andelen barnlösa låg idag. Bland kvinnor födda på 1800-talet kan så många som var fjärde ha slutat som barnlös. Som lägst har barnlösheten varit bland kvinnor födda på 1940-talet, cirka 12 procent.

Tvåbarnsnormen starkare trots tredjebarnstrend

Omkring 45 procent av dagens kvinnor har fått två barn. Bland framtida generationer tyder utvecklingen på att det blir ytterligare lite vanligare att sluta med två barn. Det har blivit mindre vanligt att få ett barn samtidigt som färre får fyra eller fler barn. Trots en ny tredjebarnstrend tyder utvecklingen på att senare generationer inte kommer att få ett tredje barn i samma utsträckning som tidigare generationer.

Äldre mammor

Att senare generationer inte får ett tredje och ett fjärde barn i riktigt samma omfattning beror på en senareläggning av barnafödandet. De kvinnor som nyligen avslutat sina barnafödande åldrar var i genomsnitt nästan 27 år när de fick sitt första barn. De var nästan tre år äldre när de påbörjade sitt barnafödande än kvinnor födda på 1940-talet var. Idag är förstagångsmamman ytterligare lite äldre, 29 år.

Fördelning av olika generationer kvinnor och män efter antal barn i slutet av de barnafödande åldrarna. Kvinnor vid 45 och män vid 55 års ålder
Födelseår
Antal barn
Summa
 
0
1
2
3
4+
 
Kvinnor
           
1930
14,1 19,3 35,4 19,2 11,8 100
1935
12,7 16,5 38,2 21,4 10,9 100
1940
12,4 15,8 41,7 21,1 8,7 100
1945
12,3 16,0 44,9 19,7 6,8 100
1950
12,5 15,4 43,3 21,5 7,5 100
1955
14,1 13,9 41,0 22,6 8,6 100
1960
14,3 12,6 41,7 23,0 8,6 100
1965
13,8 13,1 45,5 20,9 7,1 100
Män
           
1935
17,5 15,2 37,5 19,8 9,9 100
1940
17,1 15,0 39,9 19,8 8,2 100
1945
17,6 15,5 40,3 18,8 7,9 100
1950
18,9 14,7 37,5 20,2 8,7 100
1955
20,7 13,8 35,8 20,9 8,8 100

Definitioner och förklaringar

I denna registerbaserade studie beskrivs hur barnafödandet ser ut bland inrikes födda kvinnor och män födda olika år. I rapporten beskrivs hur många som föder barn överhuvudtaget och hur många som går vidare och föder ett andra, ett tredje och ett fjärde barn.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Olika generationers barnafödande.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Lotta Persson
08-506 942 11
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.