På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2008-12-18 09:30 Nr 2008:367


Integration - En beskrivning av läget i Sverige:

Sämre villkor för många från Afrika och Asien

Bland utrikes födda i Sverige tycks personer från Asien och Afrika vara mindre integrerade i det svenska samhället. Dessa grupper skiljer sig mycket från inrikes födda när det gäller utbildning, sysselsättning, boende och valdeltagande. Skillnaderna är mindre för födda i Norden och i EU-länder.

Idag på den Internationella migrationsdagen publicerar SCB en rapport som belyser integrationsläget i Sverige. Målet med integrationspolitiken är att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Skillnader redan i skolan
Resultaten i rapporten tyder på att Sverige ännu inte har nått ända fram. Jämfört med inrikes födda är det vanligare att utrikes födda elever lämnar grundskolan med betyg som inte gör dem behöriga till de nationella programmen på gymnasiet. Detta gäller särskilt elever födda i Afrika. Även de som kom till Sverige före skolåldern ligger efter inrikes födda niondeklassare.

Inrikes födda högst sysselsättningsnivå
Skillnaderna visar sig även på arbetsmarknaden. Högst är sysselsättningen bland inrikes födda och lägst bland kvinnor och män födda i Afrika och Asien.

Bland de sysselsatta med högskoleutbildning har en större andel utrikes födda ett jobb som inte kräver en sådan utbildning. Bland sysselsatta med högskoleutbildning födda i Afrika är drygt hälften överkvalificerade för sina jobb. Bland motsvarade inrikes födda gäller det mindre än en femtedel.

Segregerat boende
Även när det gäller boendeformer är det stora variationer. Födda i Afrika är starkt överrepresenterade i hyreshus. Det är dessutom vanligare att födda i Afrika och Asien bor i invandrartäta områden medan personer födda i Norden eller i något av EU-länderna oftare bor i områden som domineras av inrikes födda.

Olikheter när det gäller valdeltagande
Bland röstberättigade utrikes födda är valdeltagandet lägre än bland inrikes födda. Särskilt liten är andelen röstande bland födda i Afrika, Asien och de delar av Europa som inte tillhör EU. När det gäller politisk representation visar det sig att utrikes födda är underrepresenterade bland både nominerade och valda till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.


 

Definitioner och förklaringar

Studien baseras på uppgifter från olika register hos SCB, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. De utrikes födda har indelats i grupper beroende på födelseland: födda i Norden, EU-länder, övriga Europa, Nordamerika/Oceanien, Sydamerika, Asien och Afrika.

Publikation

Läs mer i rapporten Integration – en beskrivning av läget i Sverige

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Richard Öhrvall (Demokratikapitlet)
08-506 941 58
richard.ohrvall@scb.se

Karin E Lundström
08-506 947 02
karin.e.lundstrom@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.