På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-12-12 09:30 Nr 2012:950


Integration – utrikes födda i pensionsåldern:

Hög ålder vid invandring innebär ofta lägre pension

De som invandrat till Sverige under senare delen av sitt yrkesverksamma liv har en betydligt lägre inkomst än inrikes och övriga grupper utrikes födda. De är också i behov av äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg i större utsträckning och bor oftare i hyresrätt.

Idag finns det drygt 200 000 äldre utrikes födda vilka utgör 12 procent av befolkningen 65 år eller äldre. Utrikes födda har lägre pension än inrikes födda och har större behov av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Även medräknat bidrag har utrikes födda, 65 år eller äldre, både kvinnor och män lägre inkomst än inrikes födda. Inkomstnivåerna skiljer sig dock kraftigt för de utrikes födda beroende på när i livet man invandrat till Sverige. Omkring 60 procent har invandrat innan 35 års ålder och har haft möjlighet till ett långt yrkesverksamt liv i Sverige. De har en medianinkomst nästan i nivå med inrikes födda. Efter det sjunker medianinkomsten med stigande ålder vid invandring. För de som kommit efter 55 års ålder ligger medianinkomst på drygt 8 000 kronor per månad efter skatt jämfört med inrikes födda där medianinkomsten ligger på närmare 12 000 kronor per månad efter skatt.

Utrikes födda bor oftare i hyresrätt

Äldre utrikes födda bor oftare i hyresrätt eller bostadsrätt och äldre inrikes födda bor oftare i egna hem. Bland de som invandrat till Sverige i ung ålder är andelen boende i egna hem, hyresrätt och bostadsrätt ungefär i nivå med inrikes födda. Av de som invandrat senare i livet bor en hög andel i hyresrätt.

De flesta äldre anser att deras allmänna hälsotillstånd är gott

Hur de äldre upplever sitt allmänna hälsotillstånd skiljer sig inte mellan utrikes och inrikes födda och inte heller mellan kvinnor och män. Sex av tio uppger att deras hälsotillstånd är gott. En lika stor andel äldre motionerar minst  två gånger i veckan och var tredje person vistas ute i naturen varje vecka. Samtidigt uppger äldre kvinnor i större utsträckning än äldre män att de har svår värk i olika delar av kroppen. Framförallt gäller det utrikes födda kvinnor där cirka en av fyra säger att de har svår värk.

Definitioner och förklaringar

Med inkomst avses här summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. De äldres totala inkomst består av pensionsinkomst, löne- och näringsinkomst, kapitalinkomst och behovsprövande bidrag.

Publikation

I en ny rapport från SCB studeras levnadsvillkoren för den utrikes födda befolkningen 65 år och äldre i jämförelse med inrikes födda i samma ålder. I rapporten studeras inkomster, förvärvsarbetande, familj, sociala relationer, boende, hälsa och fritid. Läs mer i rapporten Integration – utrikes födda i pensionsåldern.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Karin Lundström
08-506 941 87
fornamn.efternamn@scb.se

Anna Wilén
08-506 940 79
fornamn.s.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.