På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-06-11 09:30 Nr 2010:167


Integration – analys:

Stora regionala skillnader i sysselsättning bland utrikes födda

Andelen sysselsatta bland utrikes födda varierar mellan olika delar av Sverige i betydligt större utsträckning än bland inrikes födda. I många regioner är skillnaden i andelen sysselsatta mellan inrikes och utrikes födda mer än 30 procentenheter.

Vimmerby, Söderhamn och Blekinge är exempel på regioner där skillnaden i sysselsättning är stor. I Pajala, Gällivare och Kiruna däremot är skillnaden i sysselsättning förhållandevis liten, runt 15 procentenheter.

I storstadsregionerna där många nyanlända invandrare bosatt sig var andelen sysselsatta 58 procent bland de utrikes födda och 82 procent bland de inrikes födda år 2008.

Nyanlända invandrare i Värnamo och Kiruna är sysselsatta i högre utsträckning än i övriga regioner

Utrikes födda med kort tid i Sverige, mindre än fem år, har låg sysselsättning. Det är stora skillnader i sysselsättning bland de med kort tid i Sverige i olika delar av landet. Kiruna (52 procent), Gällivare (48 procent) och Värnamo (47 procent) är regioner med en förhållandevis hög andel sysselsatta i denna grupp. Samtidigt är också sysselsättningen bland utrikes födda totalt sett som högst i dessa regioner. Andelen sysselsatta som bott kort tid i Sverige är något högre i Stockholm än i Göteborg och Malmö.

Sex av tio utrikes födda bor i storstäderna

Haparanda är den region med störst andel utrikes födda, närmare 40 procent. Då regionen gränsar till Finland kommer nästan alla utrikes födda i Haparanda från Finland. De flesta utrikes födda, sex av tio, bor dock i storstadsregionerna och en stor andel av dessa är från länder utanför Europa.

Det finns betydligt fler utrikes födda kvinnor än män i många mindre regioner med stort kvinnounderskott bland inrikes födda. I mindre regioner är det vanligt att många födda utanför Europa  kommer från Thailand. 

Andelen sysselsatta 20-64 år i FA-regioner, år 2008

Källa: Databasen STATIV, SCB

Publikation

I en ny rapport från SCB studeras integration ur ett regionalt perspektiv. Här kan du läsa mer om demografi, utbildning, sysselsättning och inkomst bland utrikes och inrikes födda i olika delar av Sverige. I rapporten används Tillväxtverkets indelning av Sveriges kommuner i 72 FA-regioner (Funktionella analysregioner). Läs mer i rapporten Integration - ett regionalt perspektiv

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Karin E Lundström
08-506 947 02
karin.e.lundstrom@scb.se

Inger Huggare
08-506 948 64
inger.huggare@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.