På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-12-20 09:30 Nr 2011:373


Integration – analys:

Ålder vid invandring viktig för hur utrikes födda klarar gymnasieskolan

Det finns ett tydligt samband mellan utrikes födda ungdomars resultat i gymnasieskolan och vid vilken ålder man har kommit till Sverige. Ungdomar som invandrat i 16-17 års ålder, när deras jämnåriga redan börjat i gymnasieskolan, har störst problem att klara av sina studier.

Vid 20 års ålder har 70 procent av kvinnorna och 60 procent av männen som invandrat före skolålder slutbetyg från gymnasieskolan. Detta är i nivå med motsvarande andelar för ungdomar som är födda i Sverige med utrikes födda föräldrar. Däremot är det 10 procentenheter lägre i jämförelse med ungdomar födda i Sverige med minst en förälder som också är född i landet. Detta trots att man gått hela sin skolgång i Sverige.

För de som kommit till Sverige efter skolstartsålder sjunker andelen med slutbetyg med ålder vid invandringen. Vid 20 års ålder har 12 procent av kvinnorna och 9 procent av männen som invandrat när de var 16-17 år gamla slutbetyg från gymnasieskolan.

Andel 20-åringar med slutbetyg från gymnasieskolan

Diagram

Det finns skillnader i hur ungdomar från olika delar av världen klarar gymnasieskolan. Av de som är födda i länder utanför Europa är andelen med slutbetyg lägre än för övriga. För de som kommit till Sverige före 7 års ålder förklaras dessa skillnader framförallt av socioekonomisk bakgrund, så som föräldrarnas utbildningsnivå och sysselsättningsstatus.

En del utrikes födda som invandrat före 18 års ålder kompletterar sin utbildning så att de vid 25 års ålder har en utbildningsnivå som motsvarar en treårig gymnasieutbildning. Trots det kvarstår skillnader i andelen gymnasialt utbildade mellan utrikes födda 25-åringar som invandrat före 18 års ålder och 25-åringar med svensk bakgrund. Vid 25 års ålder skiljer sig också inkomst och andelen förvärvsarbetande åt mellan dessa två grupper.

Publikation

I en ny rapport från SCB studeras hur utrikes födda ungdomar klarar sig i gymnasieskolan utifrån deras ålder vid invandringen. Den population som studeras är ungdomar födda åren 1982-1990. De som är födda utomlands ska ha invandrat till Sverige före 18 års ålder. Läs mer i rapporten Integration - utrikes födda i gymnasieskolan.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Tor Bengtsson
019-17 65 19
tor.bengtsson@scb.se

Karin E Lundström
08-506 947 02
karin.e.lundstrom@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.