På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket

2008-12-17 09:30 Nr 2008:360


Skyddad natur 2007:

Fler än tretusen naturreservat

Förra året fick Sverige 188 nya naturreservat. Sammanlagt fanns det vid förra årsskiftet 3 027 naturreservat spridda över landet. Antalet nationalparker har varit oförändrat, 28 stycken, sedan 2002 då Fulufjället i Dalarna inrättades.

 

Naturreservaten utgör nio procent av Sveriges landareal. Det är länsstyrelser och kommuner som beslutar om att inrätta naturreservat. Av de 3 027 reservaten är 205 inrättade genom kommunala beslut. Andelen kommunala beslut har ökat de senaste åren. För tio år sedan var endast tre procent av naturreservaten inrättade av kommuner, idag är siffran närmare sju procent. Inrättande av naturreservat utgör en viktig del i genomförandet av Natura 2000 och andra internationella åtaganden för skydd av natur.

100 år av skyddade områden

Nästa år är det hundra år sedan Riksdagen antog en lag om nationalparker och bildade nio parker. Motivet var att skydda natur till förmån för vetenskap och turism. Sedan dess har ytterligare 19 nationalparker tillkommit. Den senaste var Fulufjället i Dalarna som inrättades 2002. Under 2007-2008 tog Naturvårdsverket fram en reviderad plan för genomförandet av nya nationalparker. Sammantaget föreslås 13 nya nationalparker och sju utvidgningar av befintliga parker.

Sammanfattning av skyddade arealer 31 december 2007

Typ av skyddat område

Antal Total areal, hektar Landareal, hektar Skyddad landareal av Sveriges totala landareal (%)
Nationalparker
28 699 396 632 568 1,5
Naturreservat
3 027 4 196 321 3 519 939 8,6
Naturvårdsområden
112 133 404 85 355 0,2
Djur- och växtskyddsområden
928 93 841 64 541 0,2
Summa 2007
4 095 5 122 961 4 302 403 10,5
Biotopskyddsområden i skog
5 735 18 271 18 271 0,04

Mest skyddad natur i norra Sverige

I 200 av Sveriges 290 kommuner är mer än en procent av totalarealen skyddad i någon form (nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller djur- och växtskyddsområde) medan drygt 20 kommuner har mer än 15 procent av sin totalareal skyddad. I absoluta tal dominerar inre Norrlands ytstora kommuner som Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Sorsele.

3,4 km i medelavstånd till skyddad natur

Nästan 80 procent av befolkningen har tillgång till nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde inom 5 kilometer från bostaden. Medelavståndet är 3,4 kilometer. Trots norra Sveriges stora arealer av skyddad natur har befolkningen där i genomsnitt längre avstånd till skyddade områden än befolkningen i södra Sverige.

På kartan visas nationalparker och naturreservat inom 1 kilometers avstånd från orter med mer än 200 invånare. Ungefär 20 procent av nationalparkerna och naturreservaten är tätortsnära.

Skyddade områden inom 1 km avstånd från ort med > 200 invånare

 

Ett nytt kulturreservat

Under 2007 tillkom ett kulturreservat, Linnés Hammarby i Uppsala län. Totalt fanns 28 kulturreservat i landet vid utgången av år 2007.

Av kulturreservaten är 25 stycken inrättade av länsstyrelser. De övriga tre är kommunalt beslutade kulturreservat.

Biotopskyddsområden

Biotopskyddsområden i skog avgränsas av skogsstyrelsen. På skogsmark kan 18 olika biotopslag skyddas. Bland annat har brandfält, äldre naturskogsartade skogar och ras- eller bergbranter i skog skyddats. År 2007 hade 5 735 områden - 18 271 hektar avgränsats av skogsstyrelserna.

Biotopskyddsområden i jordbruksmark hanteras av länsstyrelserna. År 2007 fanns 85 områden om 191 hektar. Från och med 2008 kan även vattenmiljöer skyddas som biotopskyddsområden av länsstyrelserna.

Kartverktyget Skyddad natur

På Naturvårdsverkets hemsida finns möjlighet att på egen hand se på Sveriges skyddade områden med hjälp av kartverktyget Skyddad Natur. http://www.naturvardsverket.se/skyddadnatur

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Fax 08-20 29 25


Förfrågningar

Olle Höjer
08-698 15 00
olle.hojer@naturvardsverket.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser
Box 24300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Anna-Karin Westöö
08-506-945 68
annakarin.westoo@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.