På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-04-18 09:30 Nr 2012:97


Befolkningens utbildning 2011:

Storstäderna drar till sig högutbildade

Storstadskommuner och residensstäder har en större andel högutbildade än riksgenomsnittet. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Totalt är det 40 kommuner som ligger över riksgenomsnittet på 24 procent.

I åtta av kommunerna i Stockholms län har 30 procent eller mer av befolkningen minst treårig eftergymnasial utbildning. Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Linköping, Göteborg, Mölndal och Knivsta tillhör också denna grupp.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av en arbetsmarknad med många arbetsplatser inom branscherna ”finansiell verksamhet och företagstjänster”, ”utbildning och forskning” och ”offentlig förvaltning”, vilka har en stor andel högutbildade, samt ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, vilka har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommunerna med störst andel resp. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2011. 25–64 år

Kommun

Andel invånare med minst treårig efter-gymnasial utbildning

    Kommun

Antal invånare med minst treårig efter-gymnasial utbildning

Danderyd
55 %
    Stockholm
188 300
Lund
51 %
    Göteborg
93 300
Lomma
44 %
    Malmö
49 600
Lidingö
43 %
    Uppsala
40 800
Täby
40 %
    Lund
29 000
Solna
39 %
    Linköping
25 200
Uppsala
39 %
    Umeå
22 100
Stockholm
38 %
    Örebro
18 300
Umeå
36 %
    Västerås
17 900
Nacka
36 %
    Nacka
17 100

Utbildningsnivån är lägre i flertalet kommuner utanför storstadsområdena. Med några få undantag har de mindre kommunerna större andel med förgymnasial utbildning. De har också mindre andel högutbildade jämfört med residensstäderna i respektive län. I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstaden jämfört med övriga kommuner i länet.

Redovisning av samtliga kommuners utbildningsnivå

Utbildningsnivå bland inrikes födda och utrikes födda

De utrikes födda har något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial utbildning är skillnaden liten; 39 procent av de inrikes födda är eftergymnasialt utbildade jämfört med 38 procent av de utrikes födda. Bland de utrikes födda återfinns en högre andel som endast har förgymnasial utbildning än bland de inrikes födda; 20 procent av de utrikes födda har en förgymnasial utbildning och motsvarande andel bland de inrikes födda är 12 procent.

Kvinnor har en större andel högutbildade än män både bland in- och utrikes födda. Utrikes födda kvinnor har i något större utsträckning endast en förgymnasial utbildning än utrikes födda män. Det omvända förhållandet gäller bland de inrikes födda, där är det vanligare att männen endast har en förgymnasial utbildning, 15 respektive 10 procent.

Skillnaderna är stora mellan olika födelseländer och invandrargrupper, mycket beroende på att åldersstruktur och skäl för invandring varierar mellan grupperna. 

Redovisning av utbildningsnivå för de vanligaste födelseländerna

 

Utbildningsnivå efter födelseland och kön 2011. 25–64 år
Födelseland
Kön
Befolkning
(antal)
För‑
gym‑
nasial
utb.
(%)
Gym‑
nasial
utb.
(%)
Eftergym‑
nasial utb.
kortare än
3 år (%)
Eftergym‑
nasial utb.
3 år eller
längre (%)
Uppgift om
utbildning
saknas (%)
Samtliga
           
Totalt
4 870 679 14 45 15 24 2
Kvinnor
2 401 309 12 43 15 28 1
Män
2 469 370 16 48 14 20 2
Inrikes födda
           
Totalt
3  904 097 12 48 15 24 0
Kvinnor
1 910 881 10 46 16 29 0
Män
1 993 216 15 50 15 20 0
Utrikes födda
           
Totalt
966 582 20 35 14 24 7
Kvinnor
490 428 21 34 13 26 5
Män
476 154 20 37 14 22 8
Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro


Förfrågningar

Michael Karlsson
019-17 64 81
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.