På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 18
  sep
  måndag 2017-09-18| Emitterade värdepapper

  Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

  Den samlade svenska värdepappersskulden minskade under augusti månad med 18 miljarder kronor, till 7 480 miljarder kronor. Minskningen beror till stor del på förfall i obligationer denominerade i SEK samt försvagade växelkurser i de viktigaste emissionsvalutorna USD, EUR och GBP. Värdepapper denominerade i USD och EUR emitterades till ett värde av 24 respektive 10 miljarder kronor netto. Trots det ökade upplåningen i USD bara med 3 miljarder kronor medan upplåningen i EUR minskade med 3 miljarder kronor. Upplåningen i GBP minskade med 8 miljarder kronor trots emissioner till ett värde av 1 miljard kronor netto.

 • 15
  sep
  fredag 2017-09-15| Faktorprisindex för byggnader (FPI)

  Byggkostnaden steg med 2,6 procent på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus gick upp med 0,1 procent mellan juli och augusti 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,6 procent.

 • 14
  sep
  torsdag 2017-09-14| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Antalet anställda fortsätter att öka

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 109 000 i augusti 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 148 000 jämfört med augusti 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 326 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 133,4 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

 • 13
  sep
  onsdag 2017-09-13| Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

  BNP steg med 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2017

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,3 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet. Det var främst export och fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2016 steg BNP med 3,1 procent.

 • 13
  sep
  onsdag 2017-09-13| Demografisk analys

  Utbildning viktig för befolkningens medellivslängd 2000–2016

  Under de senaste åren har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder varit nästan sex år högre för gruppen med eftergymnasial utbildning än för dem med enbart förgymnasial utbildning.

 • 12
  sep
  tisdag 2017-09-12| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Kvinnors medelarbetstid ökade mellan 2006–2016

  Under 2016 var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden 30,7 timmar per vecka för personer i åldern 15–74 år. Män arbetade i genomsnitt 5,5 timmar mer per vecka jämfört med kvinnor. Under perioden 2006 till 2016 har dock skillnaden i medelarbetstid bland sysselsatta män och kvinnor minskat.

 • 12
  sep
  tisdag 2017-09-12| Konsumentprisindex (KPI)

  Inflationstakten enligt KPIF 2,3 procent

  Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent i augusti (2,4 procent i juli). KPIF sjönk med 0,1 procent från juli till augusti 2017. Inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i augusti.

 • 11
  sep
  måndag 2017-09-11| Allmänna val, valresultat

  Färre unga och fler utländska medborgare får rösta i 2018 års val

  Totalt får cirka 98 000 fler svenska medborgare folkbokförda i Sverige rösta i 2018 års val jämfört 2014 års riksdagsval. Antalet förstagångsväljare ser ut att bli 62 000 personer färre än i 2014 års riksdagsval. I valen till kommunfullmäktige ökar antalet utländska medborgare som får rösta med 123 000 personer.

 • 08
  sep
  fredag 2017-09-08| Produktionsindex över näringslivet

  Ökad produktion inom näringslivet

  Produktionen inom näringslivet ökade med 1,5 procent i juli jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

 • 08
  sep
  fredag 2017-09-08| Omsättning inom tjänstesektorn

  Ökad hushållskonsumtion i juli

  Mellan juni och juli 2017 ökade hushållens konsumtion med 0,9 procent i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,8 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 3,0 procent under juli 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30