På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tidigare statistiknyheter

Visa statistiknyheter från:  

     

december

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Arbetskostnadsindex, oktober 2017 2017-12-29
Finansmarknadsstatistik, november 2017 2017-12-29
Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2017, i löpande priser 2017-12-28
Detaljhandelns försäljning, november 2017 2017-12-22
Prisindex i producent- och importled, november 2017 2017-12-22
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2017 2017-12-21
Finansräkenskaper, 3:e kvartalet 2017 2017-12-21
Värdepappersstatistik, november 2017 2017-12-18
Köpkraftspariteter 2014–2016 2017-12-18
Faktorprisindex för byggnader, november 2017 2017-12-15
Kommunalskatterna 2018 2017-12-15
Regionalräkenskaper, 2015 2017-12-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017 2017-12-14
Innovationsverksamhet i Sverige 2014–2016 2017-12-14
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2017 2017-12-14
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 3:e kvartalet 2017 2017-12-13
Fastighetstaxering 2017 2017-12-13
Företagens ekonomi 2016 (preliminära uppgifter) 2017-12-13
Analyser och statistik om befolkningens utbildning 2017-12-13
Konsumentprisindex (KPI), november 2017 2017-12-12
Materialflödesräkenskaper 2000–2016 2017-12-12
Elevpaneler för longitudinella studier, läsåret 2016/17: 2017-12-12
Trender och prognoser 2017 2017-12-11
Det civila samhället 2015 – satelliträkenskaper 2017-12-11
Arbetskraftsbarometern 2017 2017-12-08
Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2017 – Partisympatier 2017-12-08
Småhusbarometern t.o.m. november 2017 2017-12-07
Skörd av potatis år 2017. Preliminära uppgifter 2017-12-07
Offentligt ägda företag 2016 2017-12-07
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, oktober 2017 2017-12-07
Produktionsvärdeindex, oktober 2017 2017-12-05
Industrins orderingång och omsättning, oktober 2017 2017-12-05
Restaurangindex, oktober 2017 2017-12-05
Konjunkturstatistik över sjuklöner, tredje kvartalet 2017 2017-12-05
Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2017 – Val i dag 2017-12-05
Fordonsstatistik, november 2017 2017-12-04
Betalningsbalansen, 3:e kvartalet 2017 2017-12-01
IT bland individer 2017 2017-12-01
Kapitalplaceringar 3:e kvartalet 2017 2017-12-01

november

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Arbetskostnadsindex, september 2017 2017-11-30
Höstsådda arealer 2017 2017-11-30
El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2016 2017-11-30
Investeringsenkäten, november 2017 2017-11-30
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2016 2017-11-30
It-användning i företag 2017 2017-11-29
Odlingsåtgärder i jordbruket 2016 2017-11-29
Nationalräkenskaper, 3:e kvartalet 2017 2017-11-29
Export och import av varor, januari–september 2017, i löpande priser 2017-11-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 3:e kvartalet 2017 2017-11-28
Detaljhandelns försäljning, oktober 2017 2017-11-28
Varuexport, varuimport och handelsnetto, oktober 2017, i löpande priser 2017-11-28
Finansmarknadsstatistik, oktober 2017 2017-11-27
Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan och för examinerade från högskolan 2017-11-27
Prisindex i producent- och importled, oktober 2017 2017-11-24
Sparbarometern, 3:e kvartalet 2017 2017-11-23
Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 3:e kvartalet 2017 2017-11-23
Priserna för nyproducerade bostadshus har ökat 2017-11-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning 2005–2016 2017-11-21
Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2017 2017-11-20
Värdepappersstatistik, oktober 2017 2017-11-17
Demografisk analys: Tid mellan barnen – hur lång tid väntar föräldrar innan de får sitt andra barn? 2017-11-17
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a–3:e kvartalet 2017, preliminära uppgifter 2017-11-17
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2017 2017-11-16
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för riket 2017-11-15
Företagens lager, 3:a kvartalet 2017 2017-11-15
Industrins kapacitetsutnyttjande, 3:e kvartalet 2017 2017-11-15
Faktorprisindex för byggnader, oktober 2017 2017-11-15
Konsumentprisindex (KPI), oktober 2017 2017-11-14
Tjänsteprisindex, kvartal 3 2017 2017-11-10
Småhusbarometern t.o.m. oktober 2017 2017-11-09
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2015, regional statistik 2017-11-09
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, september 2017 (korrigerad 2017-11-16) 2017-11-08
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 3:e kvartalet 2017 2017-11-07
Industrins orderingång och omsättning, september 2017 2017-11-06
Restaurangindex, september 2017 2017-11-06
Produktionsvärdeindex, september 2017 2017-11-06
Nyregistreringar av fordon under oktober 2017 2017-11-02

oktober

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Arbetskostnadsindex, augusti 2017 2017-10-30
Detaljhandelns försäljning, september 2017 2017-10-27
Prisindex i producent- och importled, september 2017 2017-10-26
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft andra kvartalet 2017 2017-10-26
Finansmarknadsstatistik, september 2017 2017-10-26
Hyror i bostadslägenheter, 2017, korrigerad 2017-11-30 2017-10-26
Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2017, i löpande priser 2017-10-26
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2017-10-25
Kostnader för utbildningsväsendet 2012–2016 2017-10-20
Miljöräkenskaper – Kemikalieindikatorer 2015 (korrigerad 2017-11-16) 2017-10-20
Företagens utgifter för IT och marknadsföring, 2016 2017-10-19
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2017 2017-10-19
Allmänna val, nominerade och valda, avhopp från politiken 2017 2017-10-18
Värdepappersstatistik, september 2017 2017-10-18
Faktorprisindex för byggnader, september 2017 2017-10-16
Konsumentprisindex (KPI), september 2017 2017-10-12
Småhusbarometern t.o.m. september 2017 2017-10-12
Miljöskyddskostnader 2016 2017-10-12
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2015 2017-10-11
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, augusti 2017 2017-10-09
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2015 2017-10-09
Produktionsindex över näringslivet, augusti 2017 2017-10-09
Industriproduktionsindex, augusti 2017 2017-10-05
Industrins orderingång och omsättning, augusti 2017 2017-10-05
Restaurangindex, augusti 2017 2017-10-05
Tjänsteproduktionsindex, augusti 2017 2017-10-05
Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2016 2017-10-04
Branschfördelade miljöskatter 2015 2017-10-04
Nyregistreringar av fordon under september 2017 2017-10-03
Livsmedel fördelat på varugrupper 2016 2017-10-03

september

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Preliminära inkomster och skatter 2016 2017-09-29
Arbetskostnadsindex, juli 2017 2017-09-29
Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld 2016 enligt EU:s konvergenskriterier 2017-09-29
Svenskt portföljinnehav 2016 2017-09-29
Detaljhandelns försäljning, augusti 2017 2017-09-28
Finansmarknadsstatistik, augusti 2017 2017-09-27
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 2:a kvartalet 2017 2017-09-27
Varuexport, varuimport och handelsnetto, augusti 2017, i löpande priser 2017-09-27
Prisindex i producent- och importled, augusti 2017 2017-09-26
Finansräkenskaper, 2:a kvartalet 2017 2017-09-22
Värdepappersstatistik, augusti 2017 2017-09-18
Faktorprisindex för byggnader, augusti 2017 2017-09-15
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2017 2017-09-14
Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2017 2017-09-13
Demografisk analys: Återstående medellivslängd efter utbildningsnivå 2017-09-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetade timmar 2006–2016 2017-09-12
Konsumentprisindex (KPI), augusti 2017 2017-09-12
Preliminärt röstberättigade i 2018 års val 2017-09-11
Produktionsindex över näringslivet, juli 2017 2017-09-08
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, juli 2017 2017-09-08
Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2017 2017-09-07
Småhusbarometern t.o.m. augusti 2017 2017-09-07
Tjänsteproduktionsindex, juli 2017 2017-09-06
Restaurangindex, juli 2017 2017-09-06
Industriproduktionsindex, juli 2017 2017-09-06
Industrins orderingång och omsättning, juli 2017 2017-09-06
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 2:a kvartalet 2017 2017-09-05
Aktieägarstatistik, juni 2017 2017-09-05
Nyregistreringar av fordon under augusti 2017 2017-09-04
Betalningsbalansen, 2:a kvartalet 2017 2017-09-01
Tjänsteprisindex, kvartal 2 2017 2017-09-01

augusti

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Sparbarometern 2017-08-31
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft första kvartalet 2017 2017-08-30
Försäkringsföretagens årsredogörelse 2016 2017-08-30
Arbetskostnadsindex, juni 2017 2017-08-30
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2:a kvartalet 2017 2017-08-29
Varuexport, varuimport och handelsnetto, juli 2017, i löpande priser 2017-08-28
Detaljhandelns försäljning, juli 2017 2017-08-28
Export och import av varor, januari–juni 2017, i löpande priser 2017-08-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 2:a kvartalet 2017 2017-08-28
Folkmängd och befolkningsförändringar första halvåret 2017 2017-08-25
Prisindex i producent- och importled, juli 2017 2017-08-25
Finansmarknadsstatistik, juli 2017 2017-08-25
Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2017 2017-08-24
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2017 2017-08-24
Industrins kapacitetsutnyttjande, 2:a kvartalet 2017 2017-08-22
Investeringsfonder 2:a kvartalet, 2017 2017-08-22
Företagens lager, 2:a kvartalet 2017 2017-08-21
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a halvåret 2017, preliminära uppgifter 2017-08-18
Värdepappersstatistik, juli 2017 2017-08-16
Faktorprisindex för byggnader, juni och juli 2017 2017-08-15
Konsumentprisindex (KPI), juli 2017 2017-08-15
Produktionsindex över näringslivet, juni 2017 2017-08-14
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, juni 2017 2017-08-14
Småhusbarometern t.o.m. juli 2017 2017-08-10
Tjänsteproduktionsindex, juni 2017 2017-08-10
Restaurangindex, juni 2017 2017-08-10
Industriproduktionsindex, juni 2017 2017-08-10
Industrins orderingång och omsättning, juni 2017 2017-08-10
Nyregistreringar av fordon under juli 2017 2017-08-02
Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2017. Korrigerad 2017-08-01 2017-08-01

juli

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Arbetskostnadsindex, maj 2017 2017-07-31
Detaljhandelns försäljning, juni 2017 2017-07-28
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2017 2017-07-27
Finansmarknadsstatistik, juni 2017 2017-07-27
Varuexport, varuimport och handelsnetto, juni 2017, i löpande priser 2017-07-26
Prisindex i producent- och importled, juni 2017 2017-07-25
Värdepappersstatistik, juni 2017 2017-07-18
Konsumentprisindex (KPI), juni 2017 2017-07-13
Prisbasbeloppet för år 2018 2017-07-13
Produktionsindex över näringslivet, maj 2017 2017-07-07
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, maj 2017 2017-07-07
Småhusbarometern t.o.m. juni 2017 2017-07-06
Restaurangindex, maj 2017 2017-07-05
Industriproduktionsindex, maj 2017 2017-07-05
Tjänsteproduktionsindex, maj 2017 2017-07-05
Industrins orderingång och omsättning, maj 2017 2017-07-05
Nyregistreringar av fordon under juni 2017 2017-07-04

juni

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Arbetskostnadsindex, april 2017 2017-06-30
Barn- och familjestatistik 2017-06-29
Finansmarknadsstatistik, maj 2017 2017-06-29
Försäljning av bostadsrätter 2015 och 2016 2017-06-29
Inkomster och skatter: Inkomstrapport 2015 2017-06-29
Detaljhandelns försäljning, maj 2017 2017-06-29
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016 2017-06-28
Prisindex i producent- och importled, maj 2017 2017-06-27
Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2017, i löpande priser 2017-06-27
Demografisk analys: Barn eller inte? Registeruppföljning av en enkätundersökning från 2009 2017-06-22
Befolkningens utbildning 2016 2017-06-21
Finansräkenskaper, 1:a kvartalet 2017 2017-06-21
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2017 2017-06-20
Torv 2016, produktion, användning och miljöeffekter 2017-06-19
Värdepappersstatistik, maj 2017 2017-06-19
Faktorprisindex för byggnader, maj 2017 2017-06-15
Miljösektorn 2015 2017-06-15
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 1:a kvartalet 2017 2017-06-13
Konsumentprisindex (KPI), maj 2017 2017-06-13
Barns levnadsförhållanden 2015–2016 2017-06-12
Småhusbarometern t.o.m. maj 2017 2017-06-09
Produktionsindex över näringslivet, april 2017 2017-06-09
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, april 2017 2017-06-09
Konjunkturstatistik över sjuklöner, första kvartalet 2017 2017-06-08
Restaurangindex, april 2017 2017-06-07
Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2017 – Partisympatier 2017-06-07
Industrins orderingång och omsättning, april 2017 2017-06-07
Industriproduktionsindex, april 2017 2017-06-07
Tjänsteproduktionsindex, april 2017 2017-06-07
Integration – matchning på arbetsmarknaden 2017-06-02
Betalningsbalansen, 1:a kvartalet 2017 2017-06-02
Nyregistreringar av fordon under maj 2017 2017-06-02
Inkomster och skatter: Inkomströrlighet 2017-06-01
Kapitalplaceringar 1:a kvartalet 2017 2017-06-01
Fastighetspriser och lagfarter 2016 2017-06-01
Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2017 – Val idag 2017-06-01

maj

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Arbetskostnadsindex, mars 2017 2017-05-30
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden för unga under sommarmånaderna 2017-05-30
Detaljhandelns försäljning, april 2017 2017-05-30
Nationalräkenskaper, 1:a kvartalet 2017 2017-05-30
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 1:a kvartalet 2017 2017-05-29
Varuexport, varuimport och handelsnetto, april 2017, i löpande priser 2017-05-29
Export och import av varor, januari–mars 2017, i löpande priser 2017-05-29
Finansmarknadsstatistik, april 2017 2017-05-29
Investeringsenkäten, maj 2017 2017-05-26
Skyddad natur 2016 2017-05-24
Prisindex i producent- och importled, april 2017 2017-05-24
Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 1:a kvartalet 2017 2017-05-24
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2017 2017-05-23
Sparbarometern, 1:a kvartalet 2017 2017-05-23
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a kvartalet 2017, preliminära uppgifter 2017-05-18
Miljömotiverade subventioner och preliminära miljöskatter 2016 2017-05-18
Värdepappersstatistik, april 2017 2017-05-18
Investeringsfonder 1:a kvartalet, 2017 2017-05-16
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2017 2017-05-16
Faktorprisindex för byggnader, april 2017 2017-05-15
Industrins kapacitetsutnyttjande, 1:a kvartalet 2017 2017-05-15
Lagerstatistik, 1:a kvartalet 2017 2017-05-15
Tjänsteprisindex, kvartal 1 2017 2017-05-12
Småhusbarometern t.o.m. april 2017 2017-05-11
Konsumentprisindex (KPI), april 2017 2017-05-11
Företagens ekonomi 2015 2017-05-11
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2017 2017-05-10
Produktionsindex över näringslivet, mars 2017 2017-05-10
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft fjärde kvartalet 2016 samt preliminär statistik för helåret 2016 2017-05-05
Tjänsteproduktionsindex, mars 2017 2017-05-05
Restaurangindex, mars 2017 2017-05-05
Industriproduktionsindex, mars 2017 2017-05-05
Industrins orderingång och omsättning, mars 2017 2017-05-05
Färdigställda nybyggnader, Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 – definitiva uppgifter 2017-05-04
Forskning och utveckling (FoU) i Sverige 2015 2017-05-04
Nyregistreringar av fordon under april 2017 2017-05-03
Finansmarknadsstatistik, mars 2017 2017-05-02

april

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Gymnasieutbildning avgörande för etablering på arbetsmarknaden 2017-04-28
Arbetskostnadsindex, februari 2017 2017-04-28
Detaljhandelns försäljning, mars 2017 2017-04-28
Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2017, i löpande priser 2017-04-27
Prisindex i producent- och importled, mars 2017 2017-04-27
Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk 2017-04-26
Undersökningarna av levnadsförhållanden 2017-04-26
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2017 2017-04-25
Bostadsbeståndet 2016-12-31 2017-04-20
Värdepappersstatistik, mars 2017 2017-04-20
Hushållens boende 2016 2017-04-20
Sveriges framtida befolkning 2017–2060 2017-04-12
Konsumentprisindex (KPI), mars 2017 2017-04-11
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, februari 2017 2017-04-10
Produktionsindex över näringslivet, februari 2017 2017-04-10
Småhusbarometern t.o.m. mars 2017 2017-04-06
Statliga anslag till forskning och utveckling 2017 2017-04-06
Restaurangindex, februari 2017 2017-04-05
Tjänsteproduktionsindex, februari 2017 2017-04-05
Befolkning i tätort 2017-04-05
Industriproduktionsindex, februari 2017 2017-04-05
Industrins orderingång och omsättning, februari 2017 2017-04-05
Nyregistreringar av fordon under mars 2017 2017-04-04

mars

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Socialt skydd i Sverige 1993–2015 2017-03-31
Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier 2016 2017-03-31
Hälsoräkenskaper 2017-03-30
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2015 2017-03-29
Prisindex i producent- och importled, februari 2017 2017-03-28
Detaljhandelns försäljning, februari 2017 2017-03-28
Varuexport, varuimport och handelsnetto, februari 2017, i löpande priser 2017-03-28
Finansmarknadsstatistik, februari 2017 2017-03-27
Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2016 2017-03-24
Finansräkenskaper, 4:e kvartalet 2016 2017-03-23
Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2016 2017-03-23
Industrins orderingång och omsättning, januari 2017. Korrigerad 2017-03-23 2017-03-23
Medellivslängder, Hushållsstatistik, Asylsökande m.m. 2016 2017-03-21
Värdepappersstatistik, februari 2017 2017-03-16
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2017 2017-03-16
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 4:e kvartalet 2016 2017-03-15
Konsumentprisindex (KPI), februari 2017 2017-03-14
Investeringsenkäten, februari 2017 2017-03-10
Produktionsindex över näringslivet, januari 2017 2017-03-09
Småhusbarometern t.o.m. februari 2017 2017-03-09
Tjänsteproduktionsindex, januari 2017. Korrigerad 2017-03-09 2017-03-09
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015 2017-03-08
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2016 2017-03-08
Kommuner och landstings preliminära bokslut för 2016 2017-03-07
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2016 2017-03-07
Kapitalplaceringar, 4:e kvartalet 2016 2017-03-03
Industriproduktionsindex, januari 2017 2017-03-03
Restaurangindex, januari 2017 2017-03-03
Nyregistreringar av fordon under februari 2017 2017-03-02
Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2016 2017-03-02
Aktieägarstatistik, december 2016 2017-03-01

februari

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2016 2017-02-28
Detaljhandelns försäljning, januari 2017 2017-02-28
Prisindex i producent- och importled, januari 2017 2017-02-28
Arbetskostnadsindex, december 2016 2017-02-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 4:e kvartalet 2016 2017-02-28
Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2017, i löpande priser 2017-02-28
Export och import av varor, januari–december 2016, i löpande priser 2017-02-28
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Latent arbetssökande 2005–2016 2017-02-27
Finansmarknadsstatistik, januari 2017 2017-02-27
Kommunal och regional energistatistik 2015 2017-02-24
Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 4:e kvartalet 2016 2017-02-23
Sparbarometern, 4:e kvartalet 2016 2017-02-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2016 2017-02-23
Förenklad fastighetstaxering för hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter 2016 2017-02-23
Folkmängd och befolkningsförändringar 2016 2017-02-21
Investeringsfonder 4:e kvartalet, 2016 2017-02-20
Konsumentprisindex (KPI), januari 2017 2017-02-17
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 2016, preliminära uppgifter 2017-02-16
Värdepappersstatistik, januari 2017 2017-02-16
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2017 2017-02-16
Industrins kapacitetsutnyttjande, 4:e kvartalet 2016 2017-02-15
Lagerstatistik, 4:e kvartalet 2016 2017-02-15
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2016 2017-02-14
Tjänsteprisindex, kvartal 4 2016 2017-02-10
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2017-02-10
Småhusbarometern t.o.m. januari 2017 2017-02-09
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, december 2016 2017-02-08
Produktionsindex över näringslivet, december 2016 2017-02-08
Lärare utanför yrket 2017-02-07
Sjuksköterskor utanför yrket 2017-02-07
Taxeringsutfallet 2016 2017-02-07
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige 2017-02-06
Industriproduktionsindex, december 2016 2017-02-03
Industrins orderingång och omsättning, december 2016 2017-02-03
Tjänsteproduktionsindex, december 2016 2017-02-03
Restaurangindex, december 2016 2017-02-03
Nyregistreringar av fordon under januari 2017 2017-02-02

januari

Statistiknyheter Publiceringsdatum
Slutliga inkomster och skatter 2015 2017-01-31
Namnstatistik: Tilltalsnamn på nyfödda namngivna 2016 2017-01-31
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft tredje kvartalet 2016 2017-01-31
Arbetskostnadsindex, november 2016 2017-01-30
Finansmarknadsstatistik, december 2016 2017-01-27
Svenskt portföljinnehav halvårsskiftet 2016 2017-01-27
Detaljhandelns försäljning, december 2016 2017-01-27
Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2016, i löpande priser 2017-01-26
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2016 2017-01-26
Prisindex i producent- och importled, december 2016 2017-01-26
Fritid 2014–2015 2017-01-25
Ekonomisk mikrosimulering 2017-01-24
Värdepappersstatistik, december 2016 2017-01-18
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2016 2017-01-13
Produktionsindex över näringslivet, november 2016 2017-01-13
Småhusbarometern t.o.m. december 2016 2017-01-12
Konsumentprisindex (KPI) för december 2016 2017-01-12
Restaurangindex, november 2016 2017-01-10
Industriproduktionsindex, november 2016: 2017-01-10
Industrins orderingång och omsättning, november 2016 2017-01-10
Tjänsteproduktionsindex, november 2016 2017-01-10
Nyregistreringar av fordon under december 2016 2017-01-03