På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Andel (i procent) förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, 20-64* år efter antal år efter mottagandet, kön och mottagningsår

Folkbokförda personer, åldern avser 20-64 år vid år efter mottagningsår, det vill säga året då förvärvsarbetandet mäts.

Antal år efter
mottagningsår
KönMottagningsår
  19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
0år Totalt 3,5 4,1 4,4 4,2 4,2 4,3 5,2 5,7 9,1 7,3 3,7 3,7 3,3 2,9 3,2 4,4 5,6 4,6 3,7 4,6
  Kvinnor 1,7 2,1 2,6 1,9 2,1 2,5 2,7 2,6 4,5 3,3 1,9 2,1 2,0 1,9 1,9 2,3 2,3 2,5 1,9 2,1
  Män 4,9 5,6 6,0 6,1 6,0 5,8 7,4 8,9 13,3 10,0 5,0 5,5 5,0 3,9 4,6 6,2 8,8 5,9 5,0 6,3
1år Totalt 9,8 11,6 13,5 11,0 9,7 9,3 10,7 10,4 15,6 17,5 10,2 7,9 8,4 9,8 9,4 14,6 16,0 15,6 15,8  
  Kvinnor 5,8 6,5 6,8 6,3 5,9 5,4 5,8 5,5 7,7 7,9 4,9 4,5 4,8 5,9 4,6 7,0 7,2 7,5 7,5  
  Män 13,2 15,5 19,4 15,0 12,8 12,6 15,1 15,4 22,8 23,8 13,8 11,5 13,4 13,6 14,2 21,4 24,3 20,9 21,5  
2år Totalt 17,9 24,1 22,6 18,6 16,9 16,6 17,5 18,9 26,6 27,2 16,4 16,2 14,1 15,7 18,8 23,9 26,9 31,6    
  Kvinnor 11,9 15,3 14,4 11,9 10,4 9,7 10,2 10,1 14,6 14,9 8,9 10,0 8,6 10,1 11,7 13,3 14,7 18,3    
  Män 22,9 30,8 29,6 24,4 22,0 22,5 24,2 28,0 37,5 35,4 21,4 22,8 21,6 21,2 25,6 33,1 38,2 40,3    
3år Totalt 30,6 33,6 28,8 25,3 23,6 23,2 27,6 28,7 36,5 28,8 23,2 20,3 18,7 21,6 25,6 31,9 37,7      
  Kvinnor 21,7 24,0 19,6 17,4 15,2 14,3 18,1 17,1 22,2 18,7 13,4 12,4 12,0 13,9 17,4 20,6 24,6      
  Män 38,0 40,8 36,6 31,9 30,4 30,7 36,3 40,5 49,6 35,7 29,6 28,5 27,2 28,6 32,5 41,1 49,3      
4år Totalt 38,7 38,5 34,4 31,1 28,7 32,8 35,9 35,8 35,3 36,5 28,9 24,4 24,8 28,7 35,7 43,8        
  Kvinnor 30,6 29,9 24,8 21,9 19,7 22,4 23,8 23,7 25,3 25,9 16,3 15,6 16,9 18,8 24,1 30,9        
  Män 45,5 45,1 42,4 38,8 35,9 41,5 46,9 48,2 44,5 43,7 37,2 33,2 34,3 37,3 44,5 53,7        
5år Totalt 43,8 42,7 38,4 35,0 36,8 41,1 40,9 33,2 41,6 42,2 33,5 30,2 31,6 37,2 48,5          
  Kvinnor 36,6 34,2 29,5 26,1 27,3 29,1 29,5 24,9 31,1 31,7 20,5 20,5 22,0 25,2 33,9          
  Män 49,7 49,3 45,9 42,5 44,4 51,1 51,3 41,7 51,4 49,4 42,0 39,9 42,8 47,5 59,3          
6år Totalt 46,6 45,6 40,5 42,3 44,1 44,6 38,3 40,0 46,7 45,9 38,3 36,4 39,2 48,1            
  Kvinnor 39,7 37,9 31,7 33,7 32,8 32,1 30,8 31,5 36,8 36,6 25,0 25,9 28,3 34,8            
  Män 52,4 51,6 47,9 49,6 53,2 55,1 45,1 48,6 55,9 52,4 47,0 46,7 51,6 59,5            
7år Totalt 48,3 47,4 46,2 47,8 47,3 41,6 43,4 44,7 50,9 49,7 43,3 43,0 48,0              
  Kvinnor 41,7 39,5 37,3 38,4 36,4 31,8 35,4 35,4 41,6 41,0 30,8 33,3 37,2              
  Män 53,8 53,5 53,6 55,8 56,1 49,8 50,7 53,8 59,4 55,9 51,6 52,5 60,2              
8år Totalt 49,7 52,1 52,1 50,2 44,0 46,7 48,1 47,7 54,9 53,9 48,9 51,0                
  Kvinnor 44,3 44,4 42,3 42,1 36,8 37,8 39,4 39,8 46,4 46,2 38,3 42,0                
  Män 54,2 58,1 60,4 57,0 49,8 54,1 56,0 55,5 62,8 59,3 56,1 59,7                
9år Totalt 55,3 57,1 54,5 47,2 49,1 50,7 50,6 49,7 58,7 57,6 55,2                  
  Kvinnor 50,9 48,1 45,8 41,7 42,5 41,5 44,1 42,3 51,4 51,1 46,6                  
  Män 58,8 64,2 61,9 51,9 54,6 58,3 56,6 57,0 65,4 62,3 61,0                  
10år Totalt 58,8 57,9 51,9 51,1 52,3 52,3 52,8 53,3 62,4 62,7                    
  Kvinnor 53,5 50,1 46,3 45,9 45,4 43,8 46,7 46,6 56,6 57,6                    
  Män 63,1 64,1 56,6 55,6 58,0 59,4 58,4 59,7 67,8 66,5                    
11år Totalt 59,7 54,0 55,3 54,2 54,9 55,0 56,3 57,6 66,4                      
  Kvinnor 54,4 49,4 51,2 49,0 49,4 47,8 50,8 52,5 62,2                      
  Män 64,0 57,7 58,7 58,6 59,4 61,1 61,2 62,6 70,3                      
12år Totalt 55,2 57,4 57,7 55,4 57,0 57,3 60,1 62,4                        
  Kvinnor 52,0 53,4 53,6 51,3 51,7 51,6 55,2 58,3                        
  Män 57,9 60,6 61,2 59,0 61,5 62,1 64,5 66,4                        
13år Totalt 58,3 60,0 58,1 57,0 59,7 61,3 64,0                          
  Kvinnor 55,4 55,1 53,8 53,3 55,2 56,3 59,9                          
  Män 60,7 63,8 61,8 60,2 63,5 65,5 67,8                          
14år Totalt 61,1 61,2 60,8 59,2 62,6 65,2                            
  Kvinnor 58,1 57,3 57,5 55,8 58,4 60,8                            
  Män 63,6 64,3 63,5 62,2 66,1 68,9                            
15år Totalt 61,6 62,7 62,5 61,5 66,2                              
  Kvinnor 59,3 59,6 59,7 58,8 63,4                              
  Män 63,4 65,1 64,9 63,8 68,5                              
16år Totalt 62,5 64,8 65,5 65,4                                
  Kvinnor 61,0 62,2 62,7 63,5                                
  Män 63,8 66,9 67,8 67,0                                
17år Totalt 64,2 67,0 68,1                                  
  Kvinnor 63,3 64,8 66,7                                  
  Män 65,0 68,9 69,4                                  
18år Totalt 66,5 69,5                                    
  Kvinnor 66,3 67,6                                    
  Män 66,6 71,1                                    
19år Totalt 69,5                                      
  Kvinnor 69,3                                      
  Män 69,6                                      

I populationen kommunmottagna flyktingar ingår folkbokförda personer 20-64, vid år efter mottagningsår, och som någon gång har varit kommunmottagna och som då antingen:

  • har omfattats av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun får ersättning för av Migrationsverket
  • har omfattats av ”Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar” (1992:1068).

Kommunmottagna avser flyktingar och skyddsbehövande eller personer som fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter samt anhöriga till någon av dessa kategorier.
Den anhörige ska söka uppehållstillstånd inom viss tid från det att anknytningen (referenspersonen) första gången togs emot i en kommun.

*) Populationen ändras varje år på grund av åldersavgränsningen. Exempelvis kommer en person som var 18 år vid kommunmottagningen först med i tabellen två år efter mottagningsåret då personen är 20 år.
En person som är 64 år vid mottagningsåret är bara med i tabellen på rader för 0 år efter mottagningsår, åren efter är personen över 64 år och därmed utanför populationen.

Förvärvsarbetande
Den officiella avgränsningen av förvärvsarbetande i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) redovisas som variabeln Sysselsättningsstatus i Sysselsättningsregistret. De metoder som tillämpas bygger på att man gör en avgränsning som i så stor utsträckning som möjligt efterliknar ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) definition. Den innebär att alla som utfört ett inkomstbringande arbete minst en timme under en mätvecka ska betraktas som förvärvsarbetande.

I RAMS, som är registerbaserad, finns inte möjlighet att fråga personer om de arbetat en viss tid en viss vecka. Man är här hänvisad till operationella metoder och regler för att genomföra individuella avgränsningar huruvida personen förvärvsarbetat minst en timme per vecka eller inte.

Riktlinjer för de operationella avgränsningsmetoderna:
I RAMS är november den månad för vilken man vill ha uppgift om hur många och vilka som varit förvärvsarbetande minst en timme per vecka. Man arbetar med två kategorier förvärvsarbetande, egna företagare och anställda.

Ytterligare en kategori, ”medhjälpande familjemedlemmar” ingår i ILO:s definition men har uteslutits i RAMS eftersom registerdata helt saknas för dessa.