På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Antal förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, 20-64* år efter antal år efter mottagandet, kön och mottagningsår

Folkbokförda personer, åldern avser 20–64 år vid år efter mottagningsår, det vill säga året då förvärvsarbetandet mäts.

Antal år efter
mottagningsår
KönMottagningsår
  19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
0år Totalt 240 279 211 275 279 291 319 256 449 1 205 512 368 296 245 211 397 845 1 183 1 054 1 767
  Kvinnor 53 60 57 59 63 77 81 60 106 219 103 108 106 79 61 99 166 255 217 318
  Män 187 219 154 216 216 214 238 196 343 986 409 260 190 166 150 298 679 928 837 1 449
1år Totalt 718 809 668 746 658 650 682 480 785 2 912 1 432 793 781 855 630 1 358 2 486 4 141 4 567  
  Kvinnor 193 196 155 196 180 174 178 130 184 526 274 237 262 257 154 308 543 797 883  
  Män 525 613 513 550 478 476 504 350 601 2 386 1 158 556 519 598 476 1 050 1 943 3 344 3 684  
2år Totalt 1 342 1 712 1 155 1 296 1 186 1 202 1 165 920 1 363 4 573 2 359 1 699 1 369 1 423 1 331 2 328 4 391 8 691    
  Kvinnor 407 468 341 381 328 322 322 248 356 1 012 512 543 483 447 405 604 1 153 1 995    
  Män 935 1 244 814 915 858 880 843 672 1 007 3 561 1 847 1 156 886 976 926 1 724 3 238 6 696    
3år Totalt 2 344 2 440 1 533 1 808 1 725 1 753 1 899 1 445 1 919 4 943 3 488 2 252 1 923 2 083 2 020 3 356 6 643      
  Kvinnor 756 751 477 571 496 492 590 434 558 1 301 796 695 696 636 630 973 2 032      
  Män 1 588 1 689 1 056 1 237 1 229 1 261 1 309 1 011 1 361 3 642 2 692 1 557 1 227 1 447 1 390 2 383 4 611      
4år Totalt 3 032 2 862 1 887 2 280 2 168 2 548 2 541 1 870 1 901 6 337 4 455 2 799 2 706 2 893 3 049 4 981        
  Kvinnor 1 089 961 622 737 661 794 803 622 654 1 827 987 901 1 009 884 897 1 522        
  Män 1 943 1 901 1 265 1 543 1 507 1 754 1 738 1 248 1 247 4 510 3 468 1 898 1 697 2 009 2 152 3 459        
5år Totalt 3 521 3 250 2 174 2 624 2 842 3 272 2 961 1 787 2 295 7 436 5 214 3 542 3 565 3 841 4 319          
  Kvinnor 1 335 1 131 761 897 935 1 058 1 017 672 822 2 277 1 261 1 201 1 342 1 201 1 285          
  Män 2 186 2 119 1 413 1 727 1 907 2 214 1 944 1 115 1 473 5 159 3 953 2 341 2 223 2 640 3 034          
6år Totalt 3 845 3 542 2 342 3 237 3 499 3 642 2 841 2 219 2 620 8 151 6 006 4 391 4 527 5 055            
  Kvinnor 1 490 1 280 838 1 178 1 160 1 190 1 091 877 995 2 670 1 562 1 552 1 751 1 683            
  Män 2 355 2 262 1 504 2 059 2 339 2 452 1 750 1 342 1 625 5 481 4 444 2 839 2 776 3 372            
7år Totalt 4 064 3 748 2 727 3 741 3 846 3 475 3 301 2 552 2 900 8 941 6 870 5 283 5 694              
  Kvinnor 1 595 1 360 1 006 1 373 1 326 1 210 1 280 1 009 1 138 3 056 1 949 2 018 2 348              
  Män 2 469 2 388 1 721 2 368 2 520 2 265 2 021 1 543 1 762 5 885 4 921 3 265 3 346              
8år Totalt 4 270 4 209 3 133 3 998 3 662 3 979 3 746 2 794 3 170 9 826 7 867 6 416                
  Kvinnor 1 728 1 563 1 167 1 532 1 375 1 457 1 454 1 156 1 286 3 532 2 471 2 596                
  Män 2 542 2 646 1 966 2 466 2 287 2 522 2 292 1 638 1 884 6 294 5 396 3 820                
9år Totalt 4 845 4 690 3 337 3 848 4 195 4 414 4 020 2 988 3 458 10 664 8 999                  
  Kvinnor 2 023 1 725 1 279 1 557 1 635 1 648 1 660 1 260 1 452 3 976 3 055                  
  Män 2 822 2 965 2 058 2 291 2 560 2 766 2 360 1 728 2 006 6 688 5 944                  
10år Totalt 5 267 4 867 3 264 4 249 4 553 4 640 4 281 3 292 3 721 11 830                    
  Kvinnor 2 170 1 842 1 331 1 750 1 786 1 765 1 800 1 421 1 618 4 582                    
  Män 3 097 3 025 1 933 2 499 2 767 2 875 2 481 1 871 2 103 7 248                    
11år Totalt 5 477 4 637 3 547 4 596 4 857 4 988 4 696 3 675 4 046                      
  Kvinnor 2 262 1 863 1 503 1 906 1 982 1 978 2 017 1 647 1 817                      
  Män 3 215 2 774 2 044 2 690 2 875 3 010 2 679 2 028 2 229                      
12år Totalt 5 193 5 027 3 789 4 793 5 155 5 317 5 144 4 091                        
  Kvinnor 2 230 2 061 1 609 2 039 2 131 2 183 2 251 1 864                        
  Män 2 963 2 966 2 180 2 754 3 024 3 134 2 893 2 227                        
13år Totalt 5 625 5 346 3 899 5 051 5 513 5 828 5 628                          
  Kvinnor 2 429 2 173 1 653 2 167 2 334 2 448 2 512                          
  Män 3 196 3 173 2 246 2 884 3 179 3 380 3 116                          
14år Totalt 6 027 5 540 4 178 5 354 5 917 6 346                            
  Kvinnor 2 595 2 301 1 814 2 322 2 537 2 713                            
  Män 3 432 3 239 2 364 3 032 3 380 3 633                            
15år Totalt 6 208 5 764 4 375 5 670 6 382                              
  Kvinnor 2 718 2 453 1 918 2 506 2 815                              
  Män 3 490 3 311 2 457 3 164 3 567                              
16år Totalt 6 596 6 063 4 679 6 132                                
  Kvinnor 2 927 2 615 2 066 2 756                                
  Män 3 669 3 448 2 613 3 376                                
17år Totalt 6 941 6 373 4 953                                  
  Kvinnor 3 122 2 772 2 243                                  
  Män 3 819 3 601 2 710                                  
18år Totalt 7 356 6 708                                    
  Kvinnor 3 348 2 931                                    
  Män 4 008 3 777                                    
19år Totalt 7 828                                      
  Kvinnor 3 585                                      
  Män 4 243                                      

I populationen kommunmottagna flyktingar ingår folkbokförda personer 20-64, vid år efter mottagningsår, och som någon gång har varit kommunmottagna och som då antingen:

  • har omfattats av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun får ersättning för av Migrationsverket
  • har omfattats av ”Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar” (1992:1068).

Kommunmottagna avser flyktingar och skyddsbehövande eller personer som fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter samt anhöriga till någon av dessa kategorier.
Den anhörige ska söka uppehållstillstånd inom viss tid från det att anknytningen (referenspersonen) första gången togs emot i en kommun.

*) Populationen ändras varje år på grund av åldersavgränsningen. Exempelvis kommer en person som var 18 år vid kommunmottagningen först med i tabellen två år efter mottagningsåret då personen är 20 år.
En person som är 64 år vid mottagningsåret är bara med i tabellen på rader för 0 år efter mottagningsår, åren efter är personen över 64 år och därmed utanför populationen.

Förvärvsarbetande

Den officiella avgränsningen av förvärvsarbetande i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) redovisas som variabeln Sysselsättningsstatus i Sysselsättningsregistret. De metoder som tillämpas bygger på att man gör en avgränsning som i så stor utsträckning som möjligt efterliknar ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) definition. Den innebär att alla som utfört ett inkomstbringande arbete minst en timme under en mätvecka ska betraktas som förvärvsarbetande.

I RAMS, som är registerbaserad, finns inte möjlighet att fråga personer om de arbetat en viss tid en viss vecka. Man är här hänvisad till operationella metoder och regler för att genomföra individuella avgränsningar huruvida personen förvärvsarbetat minst en timme per vecka eller inte.

Riktlinjer för de operationella avgränsningsmetoderna:

I RAMS är november den månad för vilken man vill ha uppgift om hur många och vilka som varit förvärvsarbetande minst en timme per vecka. Man arbetar med två kategorier förvärvsarbetande, egna företagare och anställda.

Ytterligare en kategori, ”medhjälpande familjemedlemmar” ingår i ILO:s definition men har uteslutits i RAMS eftersom registerdata helt saknas för dessa.