På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Antal förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, 20-64* år efter antal år efter mottagandet, kön och mottagningsår

Folkbokförda personer, åldern avser 20–64 år vid år efter mottagningsår, det vill säga året då förvärvsarbetandet mäts.

Antal år efter mottagningsår

Kön

Mottagningsår

  1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
0 år
Totalt
240 279 211 275 279 291 319 256 449 1 205 512 368 296 245 211 397 845 1 183 1 054
 
Kvinnor
53 60 57 59 63 77 81 60 106 219 103 108 106 79 61 99 166 255 217
 
Män 187 219 154 216 216 214 238 196 343 986 409 260 190 166 150 298 679 928 837
1 år
Totalt
718 809 668 746 658 650 682 480 785 2 912 1 432 793 781 855 630 1 358 2 486 4 141  
 
Kvinnor 193 196 155 196 180 174 178 130 184 526 274 237 262 257 154 308 543 797  
 
Män 525 613 513 550 478 476 504 350 601 2 386 1 158 556 519 598 476 1 050 1 943 3 344  
2 år
Totalt
1 342 1 712 1 155 1 296 1 186 1 202 1 165 920 1 363 4 573 2 359 1 699 1 369 1 423 1 331 2 328 4 391    
 
Kvinnor 407 468 341 381 328 322 322 248 356 1 012 512 543 483 447 405 604 1 153    
 
Män 935 1 244 814 915 858 880 843 672 1 007 3 561 1 847 1 156 886 976 926 1 724 3 238    
3 år
Totalt
2 344 2 440 1 533 1 808 1 725 1 753 1 899 1 445 1 919 4 943 3 488 2 252 1 923 2 083 2 020 3 356      
 
Kvinnor 756 751 477 571 496 492 590 434 558 1 301 796 695 696 636 630 973      
 
Män 1 588 1 689 1 056 1 237 1 229 1 261 1 309 1 011 1 361 3 642 2 692 1 557 1 227 1 447 1 390 2 383      
4 år
Totalt
3 032 2 862 1 887 2 280 2 168 2 548 2 541 1 870 1 901 6 337 4 455 2 799 2 706 2 893 3 049        
 
Kvinnor 1 089 961 622 737 661 794 803 622 654 1 827 987 901 1 009 884 897        
 
Män 1 943 1 901 1 265 1 543 1 507 1 754 1 738 1 248 1 247 4 510 3 468 1 898 1 697 2 009 2 152        
5 år
Totalt
3 521 3 250 2 174 2 624 2 842 3 272 2 961 1 787 2 295 7 436 5 214 3 542 3 565 3 841          
 
Kvinnor 1 335 1 131 761 897 935 1 058 1 017 672 822 2 277 1 261 1 201 1 342 1 201          
 
Män 2 186 2 119 1 413 1 727 1 907 2 214 1 944 1 115 1 473 5 159 3 953 2 341 2 223 2 640          
6 år
Totalt
3 845 3 542 2 342 3 237 3 499 3 642 2 841 2 219 2 620 8 151 6 006 4 391 4 527            
 
Kvinnor 1 490 1 280 838 1 178 1 160 1 190 1 091 877 995 2 670 1 562 1 552 1 751            
 
Män 2 355 2 262 1 504 2 059 2 339 2 452 1 750 1 342 1 625 5 481 4 444 2 839 2 776            
7 år
Totalt
4 064 3 748 2 727 3 741 3 846 3 475 3 301 2 552 2 900 8 941 6 870 5 283 2 776            
 
Kvinnor 1 595 1 360 1 006 1 373 1 326 1 210 1 280 1 009 1 138 3 056 1 949 2 018              
 
Män 2 469 2 388 1 721 2 368 2 520 2 265 2 021 1 543 1 762 5 885 4 921 3 265              
8 år
Totalt
4 270 4 209 3 133 3 998 3 662 3 979 3 746 2 794 3 170 9 826 7 867                
 
Kvinnor 1 728 1 563 1 167 1 532 1 375 1 457 1 454 1 156 1 286 3 532 2 471                
 
Män 2 542 2 646 1 966 2 466 2 287 2 522 2 292 1 638 1 884 6 294 5 396                
9 år
Totalt
4 845 4 690 3 337 3 848 4 195 4 414 4 020 2 988 3 458 10 664                  
 
Kvinnor 2 023 1 725 1 279 1 557 1 635 1 648 1 660 1 260 1 452 3 976                  
 
Män 2 822 2 965 2 058 2 291 2 560 2 766 2 360 1 728 2 006 6 688                  
10 år
Totalt
5 267 4 867 3 264 4 249 4 553 4 640 4 281 3 292 3 721                    
 
Kvinnor 2 170 1 842 1 331 1 750 1 786 1 765 1 800 1 421 1 618                    
 
Män 3 097 3 025 1 933 2 499 2 767 2 875 2 481 1 871 2 103                    
11 år
Totalt
5 477 4 637 3 547 4 596 4 857 4 988 4 696 3 675                      
 
Kvinnor 2 262 1 863 1 503 1 906 1 982 1 978 2 017 1 647                      
 
Män 3 215 2 774 2 044 2 690 2 875 3 010 2 679 2 028                      
12 år
Totalt
5 193 5 027 3 789 4 793 5 155 5 317 5 144                        
 
Kvinnor 2 230 2 061 1 609 2 039 2 131 2 183 2 251                        
 
Män 2 963 2 966 2 180 2 754 3 024 3 134 2 893                        
13 år
Totalt
5 625 5 346 3 899 5 051 5 513 5 828                          
 
Kvinnor 2 429 2 173 1 653 2 167 2 334 2 448                          
 
Män 3 196 3 173 2 246 2 884 3 179 3 380                          
14 år
Totalt
6 027 5 540 4 178 5 354 5 917                            
 
Kvinnor 2 595 2 301 1 814 2 322 2 537                            
 
Män 3 432 3 239 2 364 3 032 3 380                            
15 år
Totalt
6 208 5 764 4 375 5 670                              
 
Kvinnor 2 718 2 453 1 918 2 506                              
 
Män 3 490 3 311 2 457 3 164                              
16 år
Totalt
6 596 6 063 4 679                                
 
Kvinnor 2 927 2 615 2 066                                
 
Män 3 669 3 448 2 613                                
17 år
Totalt
6 941 6 373                                  
 
Kvinnor 3 122 2 772                                  
 
Män 3 819 3 601                                  
18 år
Totalt
7 356                                    
 
Kvinnor 3 348                                    
 
Män
4 008                                    

I populationen kommunmottagna flyktingar ingår folkbokförda personer 20-64, vid år efter mottagningsår, och som någon gång har varit kommunmottagna och som då antingen:

  • har omfattats av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun får ersättning för av Migrationsverket
  • har omfattats av ”Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar” (1992:1068).

Kommunmottagna avser flyktingar och skyddsbehövande eller personer som fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter samt anhöriga till någon av dessa kategorier.
Den anhörige ska söka uppehållstillstånd inom viss tid från det att anknytningen (referenspersonen) första gången togs emot i en kommun.

*) Populationen ändras varje år på grund av åldersavgränsningen. Exempelvis kommer en person som var 18 år vid kommunmottagningen först med i tabellen två år efter mottagningsåret då personen är 20 år.
En person som är 64 år vid mottagningsåret är bara med i tabellen på rader för 0 år efter mottagningsår, åren efter är personen över 64 år och därmed utanför populationen.

Förvärvsarbetande

Den officiella avgränsningen av förvärvsarbetande i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) redovisas som variabeln Sysselsättningsstatus i Sysselsättningsregistret. De metoder som tillämpas bygger på att man gör en avgränsning som i så stor utsträckning som möjligt efterliknar ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) definition. Den innebär att alla som utfört ett inkomstbringande arbete minst en timme under en mätvecka ska betraktas som förvärvsarbetande.

I RAMS, som är registerbaserad, finns inte möjlighet att fråga personer om de arbetat en viss tid en viss vecka. Man är här hänvisad till operationella metoder och regler för att genomföra individuella avgränsningar huruvida personen förvärvsarbetat minst en timme per vecka eller inte.

Riktlinjer för de operationella avgränsningsmetoderna:

I RAMS är november den månad för vilken man vill ha uppgift om hur många och vilka som varit förvärvsarbetande minst en timme per vecka. Man arbetar med två kategorier förvärvsarbetande, egna företagare och anställda.

Ytterligare en kategori, ”medhjälpande familjemedlemmar” ingår i ILO:s definition men har uteslutits i RAMS eftersom registerdata helt saknas för dessa.