På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bakgrund till uppdraget Registerdata för integration

Med visst intervall bör regeringen kunna ge en samlad redovisning till riksdagen om tillståndet och utvecklingen av integrationen på nationell, regional och lokal nivå. Till och med 2011 hade regeringen ingått överenskommelser med vissa kommuner om att bedriva ett urbant utvecklingsarbete i 38 stadsdelar med utbrett utanförskap (lokala utvecklingsavtal, LUA).

SCB gavs 2008-06-05 i uppdrag att genom en förstudie föreslå hur befintlig registerstatistik skulle kunna användas för att täcka behovet av underlag för jämförelser och analyser. Uppdraget redovisades hösten 2008 och innehöll förslag till variabler och att resultatet presenteras i Statistikdatabasen. Förslaget justerades och resulterade sedan i ett regeringsbeslut 2009-02-05.

Från och med 2012 går det urbana utvecklingsarbetet in i en ny fas i och med att förordningarna (2008:348 och 2010:1346) om urbant utvecklingsarbete upphör vid årsskiftet, liksom de lokala utvecklingsavtalen (IJ2010/1966/IU). Utvecklingsarbetet inriktas från 2012 på utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och kunskapsspridning. De kommuner som ska kunna erhålla detta kunskapsstöd ska ha stadsdelar som präglas av låg förvärvsfrekvens, högt uttag av försörjningsstöd och låg behörighet till gymnasieskolan.

Den 30 november 2011 hade 23 kommuner anmält intresse. Därefter prövade SCB de stadsdelar som kommunerna angett gentemot följande kriterier:

  • Förvärvsfrekvens lägre än 52 procent
  • Långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent
  • Gymnasiebehörighet lägre än 70 procent
  • Befolkningsmängd på minst 4 000 personer.

Av de anmälda stadsdelarna uppfyllde 15 dessa kriterier nya tidsserier kommer att tas fram. Fortsättningsvis kommer även statistik att presenteras för de 23 stadsdelar som inte helt eller delvis ingår i de 15 utvalda stadsdelarna och som tidigare omfattades av ett lokalt utvecklingsavtal.

Kontakt

Eric Hellsing
Arbetsmarknadsdepartementetet

Eric.Hellsing@regeringskansliet.se