På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Indikatorer för jämställdhet

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Här nedanför finns indikatorer för uppföljning av jämställdhetspolitiken. Indikatorerna togs ursprungligen fram på uppdrag av regeringen och uppdateras sedan 2012 vid två tillfällen per år. Indikatorerna följer upp de sex delmålen:

Nedan finns en tabellförteckning över alla tabeller och diagram:

Årlig uppföljning i budgetpropositionen

Sedan lång tid tillbaka redovisas jämställdhetspolitikens resultat i regeringens budgetproposition, I syfte att förbättra möjligheterna att följa upp jämställdhetsmålen, kommer det från och med 2014 att ske en årlig uppföljning i budgetpropositionen med utgångspunkt från ett antal utvalda indikatorer inom de fyra olika områdena.

För samtliga tabeller gäller följande teckenförklaring:

Tecken Förklaring
Inget finns att redovisa (värdet noll)
0 Mindre än hälften av den använda enheten
.. Uppgift är inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges
. Uppgift kan inte förekomma