På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional jämställdhetsstatistik – länkar till källorna

Här finns länkar till källorna som är grunden till tabellerna i SCB:s regionala jämställdhetsstatistik. Statistiken kan beställas från SCB i form av en fickbok för webb eller tryck.

På den här sidan har vi samlat länkar till olika källor som utgör grunden för många av de tabeller som ingår i den regionala fickboken. Källorna finns tillgängliga i SCB:s eller andras databaser. SCB sammanställer statistiken på beställning av bland annat länsstyrelser. Statistiken levereras i form av en fickbok som kan publiceras på webbplatsen eller tryckas.

Läs mer om fickböckerna

I vissa länkar på den här sidan återfinns endast en del av den statistik som redovisas i fickböckerna. Det beror på att fickböckerna bygger på specialbearbetningar och specialbeställningar.

Befolkning

Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968–2016
Källa: SCB

Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968–2016
Källa: SCB

Inrikes och utrikes födda efter region, ålder och kön. År 2000–2016
Källa: SCB

Flyttningar efter födelseregion, region, ålder och kön. År 2002–2016
Källa: SCB

Hälsa

Ohälsotalet med fördelning efter kommun, år och åldersgrupp
Källa: Försäkringskassan

Arbetsskadestatistik, antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro
Källa: Arbetsmiljöverket

Statistik om sjuk- och aktivitetsersättning
Källa: Försäkringskassan

Vikt, BMI (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent)
Källa: Folkhälsomyndigheten

Alkoholvanor (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent)
Källa: Folkhälsomyndigheten

Tobaksvanor (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent)
Källa: Folkhälsomyndigheten

Utbildning

Jämförelsetal
Källa: Skolverket

Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 1985–2016
Källa: SCB

Antagna som påbörjar studier
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Barn och familj

Summerad fruktsamhet efter region och kön. År 2000–2016
Källa: SCB

Statistik om föräldrapenning
Källa: Försäkringskassan

Jämförelsetal
Källa: Skolverket

Antal hushåll och personer efter region, hushållstyp och antal barn. År 2011–2016
Källa: SCB

Antal hushåll och personer efter region, hushållstyp grov, antal barn och ålder på yngsta barnet i hushållet. År 2011–2016
Källa: SCB

Statistikdatabas för äldreomsorg
Källa: Socialstyrelsen

Förvärvsarbete

Befolkningen 16+ år (RAMS) efter region, sysselsättning, ålder och kön. År 2004–2015
Källa: SCB

Befolkningen 16+ år (RAMS) i riket efter sysselsättning, födelseregion, senaste invandringsår, ålder och kön. År 2004–2015
Källa: SCB

Anställda 16-64 år med bostad i regionen (nattbef) efter län, yrke (3-siffrig SSYK 2012), ålder och kön. År 2014–2015
Källa: SCB

Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter region, arbetsställets sektortillhörighet, ålder och kön. År 2004–2015
Källa: SCB

Statistikportalen- nystartade företag, enkätdata samt uppföljning nystartade företag
Källa: Tillväxtanalys

Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns (RAMS) efter kommun och kön. År 2004–2015
Källa: SCB

Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över länsgräns (RAMS) efter län och kön. År 2004–2015
Källa: SCB

Statistik om arbetssökande, deltidsarbetslösa och timanställda, öppet arbetslösa
Källa: Arbetsförmedlingen

Inkomst

Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 respektive år (antal personer, medel- och medianinkomst samt totalsumma) efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1991–2015
Källa: SCB

Andel personer i hushåll med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen efter region, hushållstyp och ålder. År 2011–2015
Källa: SCB

Disponibel inkomst för hushåll efter region, hushållstyp och ålder. År 2011–2015
Källa: SCB

Privat pensionssparande för inkomsttagare (antal inkomsttagare, andel med pensionssparande, medelvärden och totalsumma) efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 2000–2015
Källa: SCB

Statistikdatabas för ekonomiskt bistånd-årsstatistik
Källa: Socialstyrelsen

Kriminalitet

Statistikdatabas över olika typer av anmälda brott
Källa: Brå

Misstänkta efter brottstyp
Källa: Brå

Sociala relationer (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent)
Källa: Folkhälsomyndigheten
Makt och inflytande

Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter region, yrke (3-siffrig SSYK 2012), arbetsställets sektortillhörighet och kön. År 2014–2015
Källa: SCB

Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) efter region, yrke (3-siffrig SSYK 2012), näringsgren SNI2007 (grov nivå) och kön. År 2014–2015
Källa: SCB

Allmänna val, valresultat
Källa: SCB