På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

SDDS Plus

Uppgifterna på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS Plus-statistik, innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB).

För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, se DSBB Home Page Extern länk.

Länkarna till SDDS Plus-statistik uppdateras samma dag som ny statistik offentliggörs. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Riksbank (RB), Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksgäldskontoret (RGK) och Konjunkturinstitutet (KI).

Real sektor Offentlig sektor Finansiella
marknader
Utlandssektorn Befolkning Addendum
Datakategori Nationell webbsida SDMX fil Metadata
Real sektor
Nationalräkenskaper Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Finansräkenskaper Statistiska centralbyrån SDMX  Metadata
Industriproduktionsindex Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Sysselsättning Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Arbetslöshet Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Löner i privat sektor Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Konsumentprisindex Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Producentprisindex Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Offentlig sektor
Offentlig sektor, transaktioner Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Offentlig sektor, bruttoskuld
Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Staten, transaktioner – budgetsaldo ESV SDMX Metadata
Staten, transaktioner – nettolånebehov Riksgälden SDMX  Metadata
Statsskulden Riksgälden SDMX Metadata
Finansiella marknader
Finansmarknadsstatistik Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Riksbankens tillgångar och skulder Riksbanken SDMX Metadata
Finansiella bolag utom monetära finansinstitut Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Finansiella indikatorer   SDMX  
Primärkapital i förhållande till riskvägda tillgångar
Statistiska centralbyrån   Metadata
Primärkapital i förhållande till totala tillgångar
Statistiska centralbyrån   Metadata
Osäkra lånefordringar i förhållande till eget kapital
Statistiska centralbyrån   Metadata
Osäkra lånefordringar i förhållande till total utlåning
Statistiska centralbyrån   Metadata
Avkastning på totala tillgångar
Statistiska centralbyrån   Metadata
Likvida tillgångar i förhållande till kortsiktiga skulder
Statistiska centralbyrån   Metadata
Husprisindex Statistiska centralbyrån   Metadata
Räntebärande värdepapper
Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Räntor1 Riksbanken   Metadata
Räntor1 Statistiska centralbyrån   Metadata
Aktiekurser1 Börsen   Metadata
Utlandssektorn
Betalningsbalans Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Valutareserv Riksbanken SDMX  Metadata
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta Riksbanken SDMX  Metadata
Utrikeshandel Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Utlandsställning Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Räntebärande utlandsskuld Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Portföljinvesteringar - deltagande1
CPIS IMF   Metadata
Direktinvesteringar - deltagande 1
CDIS IMF   Metadata
COFER - deltagande1 COFER   Metadata
Växelkurser1 Riksbanken   Metadata
Befolkning
Befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån SDMX Metadata
Addendum
Barometerdata1 Konjunkturinstitutet   Metadata

SDMX konvertering är inte ett krav för denna kategori.

Kortadress: http://www.scb.se/sdds-plus

Kontakta oss