På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Mikrosimuleringsmodellen FASIT

Fakta om FASIT

Varje år sker mer eller mindre betydelsefulla förändringar i skatte-, transfererings- och avgifts­systemen. Reformernas genomförande föregås ofta av en livlig debatt kring de ekonomiska effekterna för den enskilde och samhället. Skatte-, trans­fererings- och avgifts­systemen har emellertid blivit alltmer komplexa varför debatten många gånger präglats av stor osäkerhet kring konsekvenserna av förändringar.

Det är mot den bakgrunden som SCB utvecklat simuleringsmodellen FASIT (Fördelnings Analytiskt Statistiksystem för Inkomster och Transfereringar).

Effekt­mätningarna kan avse allt från genomförda förändringar till långtgående simuleringar av tänkta nya skatte-, trans­fererings- och avgifts­system. Det kan gälla konsekvenserna för såväl individer som hushåll, olika kommun­typer, regioner eller staten som helhet.

Simulerings­modellen gör det möjligt att beskriva olika gruppers fördelnings­profil vad beträffar inkomster, skatter och viktiga transfereringar – t.ex. pensioner, bostads­tillägg, ekonomiskt bistånd, sjuk- och föräldra­försäkring, studie­medel osv.

Effektmätningarna kan avse allt från genomförda förändringar till långtgående simuleringar av tänkta nya skatte-, transfererings- och avgiftssystem. Det kan gälla beräkning av fördelningseffekter för individer och hushåll som konsekvenser för olika kommuntyper, regioner eller staten som helhet.

Data­underlaget utgörs av undersökningen om hushållens ekonomi (HEK) och STAR (Statistiskt analys­register). Till dessa underlag knyts information om individer och hushåll som på en mycket detaljerad nivå gör det möjligt att simulera förändringar inom de olika transfereringssystemen. 

Simulerings­modellen riktar sig till politiker, myndigheter, förvaltningar, samhälls­forskare, intresse­organisationer, massmedia, näringsliv och andra som har behov och intresse av att utvärdera och analysera skatte-, trans­fererings- och avgifts­systemens utveckling.

Hur kan du använda FASIT

Det enklaste sättet att använda simulerings­modellen är att låta SCB göra önskade bearbetningar på uppdrags­basis. Det är också möjligt att få tillgång till modellen som helhet genom SCB:s MONA-server. Detta kan vara aktuellt om bearbetningarna både är många och omfattande. För att kunna använda modellen krävs kunskap i program­språket SAS.

Mer information

Kontakta oss

Henrik von Hofsten
010-479 68 59
henrik.vonhofsten@scb.se

Annica Wallerå
010-479 62 38
annica.wallera@scb.se