På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Prislista Företagsregistret

Alla priser är exklusive moms.

Arbetsställe- eller företagsadresser

 Fast avgift
kr
Datamedia,
alla variabler
kr per post
Datamedia,
end. adress-
variabler
kr per post
Företags- eller arbetsställeadresser
700 2,05 1,30
Kompletterat med
     
Statistiska urval inkluderar stratum.
1 700 2,90 2,10
Minimidebitering 1 100 kr.
Vid köp av fler än 4 000 poster lämnas rabatt.

Tilläggsuppgifter:

 • Omsättningsklass 10 % av styckepriset.
 • E-post 5 % av styckepriset.
 • Faxnummer 5 % av styckepriset.
 • Könskvot 10% av styckepriset
 • Ägarkontroll 5% av styckepriset. 
 • Arbetsställetyp (kan särskilja huvudkontor) 5 % av styckepriset.
 • Belägenhetspostnummer 10 % av styckepriset.
 • Export/Importmarkering 5 % av styckepriset.
 • Privat/Publik börslista (gäller AB) 10 % av styckepriset.
 • Sektorkod 10 % av styckepriset.
 • Statuskod (t.ex. arbetsgivarregistrerade, momsregistrerade) 2,5 % av styckepriset.
 • Vid uttag på datamedia av två variabler är priset 75 procent av ovan nämnda styckepris.

Postreturer (som maximalt får vara 60 dagar från utskriftsdatum) ersätts med 5 kr/retur, dock endast om CFAR-nummer (vid köp av arbetsställe), datum och adresskälla finns på postreturen. Återbetalning sker endast en gång per beställning.

Exportörer/importörer

 Fast
avgift
kr
Data
media
kr per
post
Exportörer/importörer
700 6,15 
Kostnad för ytterligare exemplar är 0,70 kr/post.
Minimidebitering 1 100 kr.
Vid köp av fler än 500 poster lämnas rabatt.

Vid annan export-/importvärdesbegränsning än standard tillkommer 700 kr. Endast adressvariabler för utskrift en gång på datamedia: 3,35 kr/post.

Extra bearbetning

Sortering
200 kr samt per 1000-tal poster 15 kr
Matchning
450 kr samt per 1000-tal poster 15 kr
Bortmatchning
1 100 kr samt per 1000-tal poster 10 kr
Redigering m.m.
225 kr samt per 1000-tal poster 15 kr
Konsultation 800 kr/timme

Kompletteringar

 Fast avgift krData media kr per post
Kompletteringar
700 1,05
Minimidebitering 1 100 kr.
Vid köp av fler än 4 000 poster lämnas rabatt.
 • En variabel 50 procent av styckepriset ovan.
 • Två variabler 75 procent av styckepriset ovan.

Prenumerationer

 Fast avgift
kr
Data media
kr per post
Nyaktiverade1 företag/arbetsställen
efter aktiveringstidpunkt. Fast avgift första leverans 700 kr.
600 2,05
Nytillkomna2 företag/arbetsställen bevakad målgrupp. Uppläggningskostnad på 2 750 kr.
600 2,05
Vid köp av fler än 4 000 poster lämnas rabatt.

1 Med nyaktiverade menar vi företag/arbetsställen som blivit moms- och/eller arbetsgivarregistrerade och/eller f-skattregistrerade. Bland de nyaktiverade förekommer också ombildningar, omstartade företag och förbisedda företagsregistreringar.

2 Med nytillkomna menas sådana som är nytillkomna inom bevakad bransch eller region. T.ex. företag som flyttar eller som byter bransch. 

Leverans sker fyra eller elva gånger per år.

Publikationer

Basfakta
100 kr
Regional Basfakta (länstabeller)
150 kr
Regional Basfakta (kommuntabeller)
1 500 kr

Tabelluttag

Skräddarsydda tabeller

Grundavgift för tabell fördelat på två variabler
2 700 kr
För varje ytterligare variabel
1 100 kr
Kostnader tillkommer för tabellstorlek och eventuella extra bearbetningar).

Ändringsaviseringar

 Fast avgift
årskostnad kr
Kr per
post i
populationen
per år
Leverans fyra eller
elva gånger per år
4 400 eller
13 200
1,05
Vid fler än 4 000 poster lämnas rabatt.
 • Uppläggningskostnad 1 000 eller 3 000 kr beroende på kundregistrets omfattning.
 • Årskostnaden delas upp per leverans.