På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskostnadsindex (AKI)

Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.

Basmånad är januari 2008=100.

Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror publiceras cirka två månader efter referens­månaden och definitiva indextal 12 månader efter den preliminära publiceringen. Skill­naden mellan preliminära och definitiva indextal är att de senare i vissa fall inne­håller nytill­komna upp­gifter från företag och även upp­gifter om eventuellt retro­aktivt utbetalda löner. Dessutom byts prognoserna för arbets­givar­avgifter ut mot utfall.

Indexet delas upp i två olika typer:

  • Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor
  • Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor.

Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat.

Användning

Arbetskostnadsindex används främst till index­reglering i avtal som inne­fattar arbets­kostnader.

Detta index är inte officiell statistik utan en upp­drags­finans­ierad produkt som avtalas på årsbasis.