På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetsmiljöundersökningar

En bra arbetsmiljö är viktig för en verksamhets effektivitet och för en god livskvalitet. SCB kan hjälpa er att kartlägga arbetsmiljön i er organisation.

SCB erbjuder arbetsmiljöundersökningar som skapas i nära samarbete med kunden. Datainsamlingen sker som en postenkät och/eller elektronisk enkät. Resultaten levereras i lättöverskådliga tabeller och diagram och om så önskas i en beskrivande rapport. En kortfattad beskrivning av undersökningen levereras alltid.

Nedan är några exempel på frågeområden som kan ingå i undersökningen. De beskriver framför allt den psykosociala arbetsmiljön. Dessa kan kompletteras med frågor om den fysiska arbetsmiljön och bakgrundsfrågor som till exempel kön, ålder, enhet och befattning.

  • Stressrelaterade faktorer: Frågor som mäter stressrelaterade faktorer handlar bland annat om arbetstakt, möjlighet att påverka och planera sitt arbete, övertid och stöd från chefer och arbetskamrater.
  • Konflikter, trakasserier, öppenhet i organisationen: I denna del ingår frågor om konflikter, våld eller hot om våld, kränkande särbehandling som till exempel mobbning och trakasserier. Här finns även frågor om möjlig­heten att framföra sina åsikter om arbetets organisation och uppläggning.
  • Arbetsorsakad ohälsa: För att mäta arbetsorsakad ohälsa finns frågor om besvär, svårigheter att sova och sjukfrånvaro som sätts i samband med arbetet. Här finns också frågor om olust och otillräcklighet med arbetsinsatsen.
  • Ledarskap: Exempel på områden som används för att beskriva ledarskapet är personalens förtroende för sina chefer, information, feedback, fördelning av arbetsuppgifter och tydliga mål.

SCB genomför den officiella arbetsmiljöundersökningen vartannat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Genom att väva in frågor från den officiella arbetsmiljöundersökningen ges en unik möjlighet att göra jämförelser med den svenska arbetsmarknaden. Många tabeller och diagram kan framställas med jämförande data från den officiella arbetsmiljöundersökningen.

Våra arbetsmiljöundersökningar vänder sig i första hand till myndigheter och organisationer med minst 100 medarbetare. SCB:s uppdragspolicy styr vilka uppdrag vi åtar oss. Medarbetarundersökningar genomför vi i regel endast till myndigheter. Läs mer om SCB:s uppdragsverksamhet i uppdragspolicyn.

Kortadress: http://www.scb.se/arbetsmiljoenkater