På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Test av frågor och blanketter

Om du vill ha hjälp med att testa eller utforma en blankett kan du vända dig till enheten för mätteknik (f.d. Mättekniska laboratoriet).

Där finns en lång och bred erfarenhet av att granska, testa och förbättra frågor och blanketter. De metoder som främst används är:

Expertgranskning

Blanketten granskas av personer som är kunniga i blankett- och fråge­konstruktion. Syftet är att försöka säkerställa att frågorna samlar in den önskade informationen samt identifiera potentiella problem i blanketten. Du får förslag till förbättringar av frågorna, och även struktur, språk och layout.

Kognitiva intervjuer

Kognitiva intervjuer av en blankett ger kunskap om hur uppgiftslämnarna förstår och uppfattar frågorna, om de kan svara på dem, och hur de i sådana fall kommer fram till sina svar. Intervjuerna kan även ge information om hur struktur och frågeordning fungerar. Dessutom kan intervjuerna ge indikationer på hur blanketten ska revideras på bästa sätt för att undvika mätfel. Intervjuerna utförs av personer med särskild utbildning.

Fokusgrupper och djupintervjuer

Fokusgrupper och djupintervjuer kan användas både i en inledande fas, för att se hur individer uppfattar det sakproblem man vill mäta, och vid utvärderingar av olika företeelser. En fokusgrupp består av 5–8 deltagare som diskuterar ett specifikt ämne under ledning av en moderator. Deltagarna får beskriva, klargöra och utveckla sina uppfattningar tillsammans med andra. Djupintervjuer ger mer ingående beskrivningar av enskilda personers uppfattningar och erfarenheter. De två metoderna kompletterar varandra och kan med fördel kombineras.

Kurser och seminarier

Enheten kan också hjälpa till med att hålla till exempel kurser i fråge­konstruktion eller seminarier om olika insamlings­metoder. Kurserna kan ha ett allmänt innehåll eller skräddarsys efter ditt behov och önskemål.

För mer information

Enheten för mätteknik
matteknik@scb.se
010-479 40 00

| Kortadress: http://www.scb.se/blankettkonstruktion