På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Marknad och bransch

Behöver du veta mer om ett geografiskt område för att fatta beslut som rör samhälls­plan­ering eller verk­sam­hets­etabler­ing? Eller behöver du före­tags­fakta för att kunna jäm­föra ditt före­tag med andra? Då kan dessa tjänster vara till hjälp för dig.

Marknadsprofiler

Våra Marknadsprofiler erbjuder ett brett utbud av regional statistik som kan redo­visas på väldigt små geo­graf­iska områden. Kunderna är bland annat konsulter, bygg­företag, bostads­bolag, handels‑ och service­företag och forskare.

Tjänsten går ut på att vi kombinerar statistik från många olika register med olika geo­graf­iska indel­ningar, till exempel post­nummer­områden, geo­graf­iska rutor eller tätorter.

SCB:s Närområdesprofil

Närområdesprofilerna vänder sig till dig som vill veta mer om ett specifikt område. Det kan gälla kund­under­lag, läge för etabl­ering, plan­ering, konse­kvenser eller marknads­analys.

Du bestämmer hur stort området ska vara och vi levererar en statistik­rapport med tabeller och diagram som bland annat ger svar på hur många som har sin arbets­plats i området, hur köp­kraften ser ut, hur boende­former för­delas och hur ålders­struk­turen ser ut.

Branschnyckeltal

Hamnar du någon gång i din yrkes­utövning i situa­tionen att du snabbt måste bedöma ett före­tags styrke‑ och svag­hets­faktorer? Då är våra bransch­nyckel­tal ett använd­bart verktyg för att göra jäm­förelser.

SCB:s Branschnyckeltal omfattar drygt 40 ekonom­iska nyckel­tal och 700 branscher, bland annat lön­samhet, produkt­ivitet och tillväxt.

Företagsregistret

Företag och organisationer har mycket att hämta i SCB:s omfattande Företags­register.

I registret finns uppgifter om landets samtliga företag och de upp­dateras kontinu­erligt. Den vanligaste för­frågan är hur många företag eller anställda som finns i en viss bransch eller region, men möjlig­heterna till informa­tion om företag är oändliga.