På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Planera och utreda

För utredning och planering kring en region, en kommun eller ett bostads­område har SCB en rad produkter att erbjuda. Det finns också analys­material särskilt inriktat på bostads­företag.

Befolkningsprognoser

För dig som exempelvis arbetar med samhälls­plan­ering kan vi ta fram en prognos som årligen beskriver den framtida befolk­nings­utveck­lingen i en region, med avseende på bland annat folk­mängd, födda, döda samt in‑ och ut­flyttning.

Vi använder SCB:s senaste riks­prognos i vårt arbete med att ta fram regionala prognoser.

Färdiga tabellpaket

Statistikpaketen erbjuds enbart till kommuner och används bland annat i den regionala och kommunala planeringen.

De består av färdiga tabeller för ett flertal ämnes­områden, bland annat arbets­marknad, löner, befolk­ning och boende. Uppgifterna redovisas för län, kommun, församling och delområden.

Kommunfakta

Det här materialet ger kommuner lättill­gänglig, samman­ställd informa­tion om deras geo­graf­iska område och invånare.

Kommunfakta innehåller övergripande informa­tion om bland annat befolk­ning, arbets­marknad, pendling, nybygg­nation och kommunal verk­samhet. Produkten finns att tillgå på flera språk. Vi kan också erbjuda ett temapaket om barn och familj, samt ett fakta­blad om kommunens tätorter.

Boendeprofiler

Boendeprofiler är ett antal statistik­produkter speciellt riktade till bostads­företag.

De ger ökad kunskap om ekonomiska och sociala för­håll­anden i enskilda fastig­heter och bostads­områden och innehåller även informa­tion som kan användas som plan­erings­under­lag vid föränd­ringar. De kan också ge under­lag för analys av olika boende­frågor, till exempel områdes­plan­ering och behovs­planering.

Skräddarsydd geografisk bearbetning och analys

SCB har unika möjligheter att kombinera en mängd olika register med annan geografiskt information. På så sätt kan vi ta fram integrerade, skräddarsydda underlag som spänner över olika statistikområden men med geografi som den gemensamma faktorn.