På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-04-17
Nr 2013:30

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Namn i statistiken

Namnen i topplistorna redovisas med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i de redovisade antalen.

Nuvarande namnlag är från 1982. I vår väntas namnlagskommittén presentera en utredning som innehåller flera förslag på ändringar. Reglerna för mellannamn har visat sig vara svårförståeliga för allmänheten och kommittén kommer nu bland annat att föreslå att båda parterna vid giftermål ska få bära dubbelnamn med bindestreck emellan, alltså Karlsson‑Sundberg eller Sundberg‑Karlsson.

Namnstatistik 2012:

Andersson ny etta på namntoppen

Johansson, det vanligaste efternamnet i befolkningen sedan många år, har passerats av Andersson. Det får betecknas som en stor nyhet på en topplista som annars har få förändringar mellan åren och fortfarande domineras av son‑namn.

Anderssons brevinkast

Det totala antalet efternamn i Sverige är strax över en halv miljon, men 100 av dessa namn bärs av nästan en tredje­del av befolk­ningen. Av dessa namn är nära hälften så kallade son‑namn, där Anders­son och Johans­son ligger i topp. Trots att son‑namn fort­farande är vanlig­ast så minskar de i antal. Fler än 17 000 personer bytte under 2012 bort sina son‑namn antingen genom gifter­mål, skils­mässa eller ansökan om namn­byte. Vid slutet av 2012 hade knappt 30 procent av befolk­ningen ett son‑namn. För trettio år sedan, 1982, var andelen 40 procent.

Först på plats 17 på listan över Sveriges 100 vanligaste efternamn finns det första namnet som inte slutar på ‑son: Lind­berg. Även de närmast därpå följande icke son‑namnen börjar på Lind‑. På 21:a plats finns Lind­ström, på 22:a plats Lind­qvist och på 23:e plats Lind­gren. Endast 22 av de 100 vanlig­aste namnen ökade i antal mellan 2011 och 2012, men det rörde sig om blyg­samma ökningar. Mest ökade Lind, med 122 personer, och Wallin, med 101 personer.

De 10 vanligaste efternamnen i befolkningen 31 december 2012.

Namn, antal bärare, ökning/minskning sedan föregående år samt medelålder

Rang‑
ordning
EfternamnAntal bärareÖkning/
minsk‑
ning
Medel‑
ålder
2012201120122011
1(2)Andersson251 621254 909-328847,4
2(1)Johansson251 495255 205-371047,8
3(3)Karlsson223 151226 049-289847,4
4(4)Nilsson171 360173 483-212347,0
5(5)Eriksson147 514148 969-145546,1
6(6)Larsson124 686126 061-137546,5
7(7)Olsson114 280115 828-154847,3
8(8)Persson107 911109 320-140947,1
9(9)Svensson101 834103 208-137447,8
10(10)Gustafsson97 53698 592-105646,5

Flera stavningar av samma namn

Namnen i topplistan redovisas genom att olika stav­ningar slås samman och presenteras med den vanlig­aste stav­ningen. Bakom de 223 151 personerna med namnet Karls­son har de allra flesta, kring 190 000 personer, just den stav­ningen. Ungefär 30 000 använder stav­ningen Carls­son och 3 000 stavar namnet på andra sätt. Av de 97 536 personer som heter Gustafs­son har 71 000 personer exakt den stav­ningen, 25 000 stavar namnet Gustavs­son och de övriga cirka 1 000 personerna stavar på andra sätt. För Wik­ström, plats 50 bland de 100 vanlig­aste efter­namnen, är det jämnast mellan stav­ning­arna. 6 365 personer stavar med W i början medan 6 298 stavar med V.

Vanligare med ovanliga namn

Över 200 000 personer är helt ensamma om sitt efter­namn eller stav­ningen av namnet. Denna grupp har nästan för­dubblats jämfört med för trettio år sedan. Under de senaste åren har 20 000‑25 000 nya namn eller stav­ningar om året till­kommit. Detta har skett genom invand­ring eller namn­byten. Samtidigt har omkring 10 000 namn om året för­svunnit på grund av utvand­ring eller dödsfall.

Strax över 31 000 personer hade helt nya namn under 2012 och av dessa hade drygt 25 000 personer invandrat under året. Övriga har bytt efter­namn. Statistik från Patent‑ och Regi­strerings­verket (PRV) visar att mellan 5 000 och 6 000 ansök­ningar per år om byte av efter­namn inkommit under de senaste åren. En dryg fjärde­del av ansök­ningarna under 2012 avsåg bildande av helt nya efter­namn och knappt tre fjärde­delar handlade om byten till andra befint­liga efter­namn, exempel­vis från Olsson till Svens­son, eller byten av stavning, exempelvis från Olsson till Ohlson.

Flest ovanliga i Stockholm

Stockholms län har den i särklass största spridningen av efter­namn. Topp­namnet Andersson bärs av endast 1,4 procent av invånarna. Om man jämför de olika länen dominerar efter­namnen som slutar på ‑son, precis som i landet i helhet. Karls­son, Svens­son och Jöns­son är jäm­förelse­vis vanliga i Syd‑ och Mellan­sverige medan Eriks­son, Lars­son och Jons­son är vanlig­are i norra Sverige. Först på tionde­platserna finns några undan­tag; Nordin i Väster­norrland, Lind­gren i Väster­botten och Wik­ström i Norrbotten.

Efternamn länsvis, topp 3 i befolkningen 31 december 2012

Antal och andel (%)

LänEfternamn
1:aAntal%2:aAntal%3:aAntal%
BlekingeSvensson6 1054,0Karlsson5 9563,9Johansson5 6233,7
DalarnaEriksson8 7223,2Andersson8 3913,0Johansson6 3332,3
GotlandPettersson1 8163,2Johansson1 6272,8Jakobsson1 3592,4
GävleborgEriksson7 7232,8Andersson6 9992,5Larsson6 0192,2
HallandJohansson14 9434,9Andersson11 5013,8Karlsson10 5263,5
JämtlandEriksson3 8973,1Andersson3 0992,5Nilsson2 8992,3
JönköpingJohansson13 8534,1Karlsson12 3823,7Andersson10 0083,0
KalmarKarlsson12 5896,5Johansson11 7015,0Nilsson7 4383,2
KronobergJohansson9 0404,9Karlsson8 5864,6Andersson5 1532,8
NorrbottenJohansson8 8833,6Nilsson6 7412,7Larsson5 0852,0
SkåneNilsson50 6624,0Andersson37 2973,0Persson33 4142,7
StockholmAndersson29 1811,4Karlsson26 8471,3Eriksson26 7101,3
Söder-
manland
Karlsson

10 050

3,7Andersson9 5303,5Eriksson7 3842,7
UppsalaEriksson10 0753,0Andersson8 6492,5Karlsson6 7152,0
VärmlandJohansson9 4433,5Andersson9 3423,4Karlsson8 9093,3
Väster-
botten
Johansson7 4552,9Andersson6 4112,5Eriksson5 5392,1
Väster-
norrland
Eriksson5 4802,3Andersson4 8662,0Johansson4 5671,9
Väst-
manland
Andersson7 1562,8Eriksson6 7452,6Johansson6 2352,4
Västra
Götaland
Johansson61 5873,9Andersson51 7693,2Karlsson45 1412,8
ÖrebroKarlsson9 8313,5Andersson8 8773,1Johansson7 3392,6
Öster-
götland
Karlsson18 1344,2Andersson15 8243,7Johansson14 8083,4

Mellannamnen är tilläggsnamn

Ungefär 5 procent av befolkningen har mellan­namn och de vanligaste är, precis som för efter­namn, Anders­son, Johans­son och Karls­son. Mellan­namn har framför allt två sorters bärare. Den ena är maken eller makan som tar sin partners efter­namn vid gifter­mål men behåller sitt gamla efter­namn som mellan­namn, och den andra är barn till föräldrar med olika efter­namn som tar det ena namnet som efter­namn och det andra som mellannamn.

Mellannamn är enligt namnlagen ett tilläggs­namn vid sidan av för­namnen och efter­namnet. I de officiella registren läggs inte längre två efter­namn in och i folkbokföringen får inte heller binde­streck före­komma mellan mellan­namnet och efter­namnet. I andra register är det dock vanligt att de båda namnen anges med binde­streck emellan.

Etiketter