På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-03-04
Nr 2014:11

Kontaktperson

Anna Nyman

arbetar med demo­­grafisk analys på SCB.

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se

Intervju:

Barn med växelvis boende – belysta i statistiken

Att efter en separation bo halva tiden var hos föräldrarna har blivit allt vanligare. Det finns inte så mycket statistik om dessa barn. SCB har därför på uppdrag av regeringen genomfört en unik under­sökning som kastar nytt ljus på frågan.

Porträtt, Anna NymanTrots att det är så pass vanligt att barn bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, finns det alltså inte någon informa­tion om växel­vis boende i den officiella barn- och familje­statistiken. Skälet är att statistiken bygger på register, och där kopplas barnens boende till den förälder som de är folk­bok­förda hos. Detta trots att verklig­heten kan se helt annor­lunda ut. Det berättar Anna Nyman på SCB:s prognos­institut, som är en av rapport­författarna.

Vad missar man i registren när det gäller barn med växelvis boende?

– För det första vet man inte hur många barn som bor växelvis, och i vilka grupper det är vanligt. Det är dessutom svårt att beskriva den ekonomiska standarden för barn med särlevande föräldrar genom register. I registren får barnen den ekonomiska standard som ena förälderns hushåll har, den som de är folk­bok­förda hos. Men om de bor växelvis har de egentligen halva sin ekonomiska standard från den andra förälderns hushåll och det är viktigt att få veta mer om, säger hon.

En del av SCB:s uppdrag handlar just om att bättre beskriva ekonomin för barn med växelvis boende, för att kunna nyansera bilden av dessa barns ekonomiska förhållanden.

15 000 barn med sär­levande föräldrar blev utvalda i under­sökningen, och det unika är att båda föräld­rarna har fått möjlighet att ge sin bild av situationen. För barnen vars båda föräldrar har besvarat enkäten har det varit möjligt att jämföra mammans och pappans svar.

– Det är tydligt att föräldrarna är engagerade i den här frågan och många har lämnat mycket information i form av öppna svar och egna kommentarer, säger Anna Nyman.

Vad bidrar undersökningen med för ny kunskap?

– Dels bekräftas att trenden med ökande växelvis boende håller i sig. Det är vanligare att barnen bor växelvis om det har gått kort tid efter separationen. Vi fick också veta att 7–12-åringar oftast bor växelvis, medan yngre och äldre barn gör det i mindre utsträckning.

Var det något som förvånade er i resultatet?

– Ja, generellt kan man säga att om föräldrarna har en högre utbild­nings­nivå och en högre inkomst­nivå så är det vanligare med växelvis boende. Det som över­raskade var att detta samband är starkare för män än för kvinnor. Under­sök­ningen ger dock inte svar på varför det är på det här sättet.

Kan det bli ännu vanligare med växelvis boende i framtiden?

Det är svårt att veta, men om mammor och pappor delar mer lika på både betalt arbete och omsorg om barnen kanske det leder till att fler väljer växelvis boende efter en separation. Under­sök­ningen visar att de flesta föräldrar vill vara nära sitt barn. Att inte vara nöjd med hur barnet bor är vanligast om barnet bor mest eller bara hos sin andra förälder, säger Anna Nyman.

Intervju: Teresia Dunér

Etiketter