På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-11-14
Nr 2013:73

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Samkönade äktenskap och partnerskap 2012

Fler kvinnor än män ingår samkönade äktenskap

Det är fler kvinnor än män som väljer att gifta sig med varandra. En skillnad som ökat sedan mitten av 00‑talet. Det totala antalet som ingår sam­könade äkten­skap har sjunkit sedan topp­året 2009, då lagen gjorde det möjligt för homo­sex­uella att gifta sig.

Brudbukett

Sedan den 1 maj 2009 har Sverige en könsneutral äktenskaps­lag. Den nya lagen ersatte den lag om registrerat partner­skap som infördes 1995. Lagänd­ringen innebar att två personer av samma kön nu kan gifta sig enligt samma lag­stift­ning som andra par. Även om det egent­ligen inte är någon laglig skillnad mellan ett partner­skap och ett äkten­skap så valde många att omvandla sitt partner­skap när den nya lagen infördes.

Totalt var det år 2009, när den könsneutrala äkten­skaps­lagen trädde i kraft, 888 kvinnor och 659 män som gifte sig, varav 431 kvinnor och 430 män redan var registrerade partner och valde att omvandla det till äkten­skap. Efter det har antalet minskat något och under 2012 gifte sig 733 kvinnor och 409 män. Att antalet kvinnor och män inte är jämnt delbart med två beror på att det före­kommer att den ena partnern inte är folk­bok­förd i Sverige vid giftermålet, och då inte räknas in i statistiken.

År 1995 när möjligheten att registrera partnerskap först kom, var det 498 män och 167 kvinnor som utnyttjade det. De första åren var det män i högre grad än kvinnor som registrerade partner­skap. Men år 2003 bröts den trenden och det var något fler kvinnor än män. En skillnad som har bestått sedan år 2005 och dessutom ökat.

Sedan det blev lagligt att gifta sig med någon av samma kön har samman­lagt 3 273 kvinnor och 2 102 män gift sig med en person av samma kön, av dessa var 678 män och 759 kvinnor sådana som omvand­lat ett tidigare registrerat partner­skap.

Antal kvinnor och män som registrerat partnerskap eller gift sig

Stapeldiagram över antal kvinnor och män som registrerat partnerskap eller gift sig

Registrerat partnerskap från 1995 till april 2009. Giftermål från maj 2009

Kvinnorna gifter sig tidigare än män

Under 2012 gifte sig 571 kvinnor och 293 män för första gången. De kvinnor som gifte sig var yngre än männen som gifte sig. Nästan var fjärde kvinna var yngre än 30 år medan endast 13 procent av männen var yngre än 30 år.

Medelåldern för kvinnorna som gifte sig för första gången år 2012 var 34 år och för männen 41 år. Detta kan jämföras med ej samkönade par där medelåldern för första giftermålet är 33 år för kvinnor och 36 år för män.

Antal personer som ingått äktenskap under 2012 efter ålder och kön

ÅlderKvinnorMän
AntalAntal
yngre än 3022355
30-39307119
40-49137108
50-6963116
70 och äldre311

År 2012 levde 4 522 kvinnor och 3 654 män i ett samkönat äkten­skap eller registrerat partner­skap i Sverige. De flesta sam­könade äkten­skapen och registrerade partner­skapen finns i de tre stor­stadslänen.

Antal personer som ingått äktenskap eller registrerat partnerskap efter län och kön

Totalt4 5223 654
LänKvinnorMän
Stockholms län1 6071 726
Uppsala län191110
Södermanlands län8861
Östergötlands län164108
Jönköpings län4838
Kronobergs län5224
Kalmar län5623
Gotlands län2214
Blekinge län3421
Skåne län667598
Hallands län9162
Västra Götalands län795527
Värmlands län8549
Örebro län11563
Västmanlands län5736
Dalarnas län6654
Gävleborgs län8134
Västernorrlands län7329
Jämtlands län4614
Västerbottens län10528
Norrbottens län7935

Barn i regnbågsfamiljer

I Sverige finns ungefär 1 300 samkönade par, som antingen är gifta eller har registrerat partner­skap, där minst en i paret är vård­nads­havare till ett eller flera barn.

Regnbågsfamiljerna med barn kan se olika ut. Allt fler homo­sexuella kvinnor skaffar till exempel barn till­sammans genom assisterad befrukt­ning i form av insemina­tion. Sedan den 1 juli 2005 är det möjligt för dem att få hjälp med detta inom den svenska sjuk­vården. Den kvinna som är sambo, registrerad partner eller gift med den insemi­nerade kvinnan blir också auto­matiskt förälder till barnet.

Ett annat sätt för homosexuella att bli föräldrar är att två kvinnor och två män skaffar barn ihop. De barnen är då folkbokförda hos det ena paret, men har ofta sina två biologiska föräldrar som vård­nads­havare. Barnen i regn­bågs­familjerna kan också vara resultatet av en tidigare relation och därför ha en andra vård­nads­havare som inte hör till det sam­könade paret.

Totalt finns det ungefär 2 200 barn som har en eller två föräldrar som lever i ett sam­könat äkten­skap eller registrerat partner­skap. Av de barn som lever med båda sina föräldrar, inom äkten­skap eller registrerat partner­skap, har 1 200 barn två kvinnor som vård­nads­havare medan 60 barn har två män som vård­nads­havare.

Etiketter