På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-09-29
Nr 2014:54

Författare

Dennis Webstedt

arbetar med arbets­miljö­analys på Arbets­miljö­verket.

010-730 93 14

dennis.webstedt@av.se

Försämrad arbetsmiljö för unga kvinnor

Unga kvinnors upplever sin arbetsmiljö som tyngre än andra. Några besvär som har blivit vanligare är olust inför att gå till arbetet, svårt att sova på grund av tankar på jobbet och att man känner sig uttröttad i kroppen efter arbetet.

Ungt par i sängen - han sover och hon är vaken

SCB genomför vartannat år en arbetsmiljö­undersökning på uppdrag av Arbets­miljö­verket. Syftet är att ta reda på hur människor upplever sin arbetsmiljö. Den största förändring som skett i 2013 års undersökning är att arbetsmiljön för unga kvinnor, 16–29 år, tycks ha försämrats sedan föregående undersökning.

Unga kvinnor upplever sitt arbete som både fysiskt och psykiskt tyngre än andra. Var tredje ung kvinna beskriver en olust inför att gå till arbetet. Detta är en ökning sedan 2011 års undersökning, då var fjärde ung kvinna kände samma typ av olust. Medan detta blivit vanligare hos kvinnor noteras ingen förändring bland män, där var fjärde ung man känner olust inför att gå till arbetet.

Att känna olust inför att gå till arbetet är vanligare inom vissa yrken än andra. Eftersom uppgifterna bygger på en urvals­undersökning är det inte möjligt att titta på resultaten för unga inom olika yrken, men om man tittar på hela gruppen 16–64 år är det bland både kvinnor och män vanligast att känna olust inför att gå till arbetet inom yrken som inte kräver särskild yrkes­utbildning, där exempelvis städare och visst servicearbete ingår.

Jobbet kan påverka oss även när vi är lediga. Var fjärde ung kvinna har svårt att sova på grund av tankar på jobbet, vilket är ökning jämfört med 2011 års undersökning. Män i samma ålder uppger mer sällan problem med sömnen och bland unga män syns heller ingen ökning sedan föregående undersökning. Yrken där det är vanligt att ha svårigheter att sova på grund av tankar på jobbet är exempelvis personer i ledande ställning, lärare samt företags­ekonomer, marknadsförare och personal­tjänstemän.

Citat: 59 procent av unga kvinnor är kroppsligt uttröttade av jobbet.Det har också blivit vanligare att unga kvinnor har kroppsliga besvär av jobbet. Ökningen är markant framförallt när det gäller smärta i övre delen av ­ryggen eller nacken, ont i axlar eller armar samt ont i höfter, ben, knän eller fötter. Medan dessa besvär blivit vanligare bland unga kvinnor har besvären minskat något bland de jämnåriga männen. En förklaring till att arbetsmiljön utvecklas olika för kvinnor och män kan vara att kvinnor och män ofta arbetar inom olika yrken, där arbetsmiljön kan ha utvecklats på olika sätt.

Att ofta känna att kroppen är uttröttad efter arbetet eller att känna sig trött och håglös kan vara en reaktion på en ansträngd arbets­situation och eventuellt ett tecken på en dålig arbetsmiljö. 45 procent av männen i åldern 16–29 år uppger att de varje vecka känner att kroppen är uttröttad efter arbetet, jämfört med 59 procent av de unga kvinnorna. Jämfört med föregående undersökning är det en förbättring bland män medan det är en försämring bland kvinnor. Exempel på yrken där kvinnor ofta upplever att kroppen är uttröttad är inom storhushåll och restaurang samt under­sköterskor och sjukvårds­biträden. Dessa yrken är ofta kroppsligt ansträngande med tunga lyft. För män är det andra, mer traditionellt manliga, yrken där många ofta är kroppsligt uttröttade. Det gäller till exempel byggnads­arbetare och de som jobbar inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Överlag är det vanligare att personer inom arbetaryrken upplever kroppslig trötthet jämfört med personer som arbetar inom tjänste­mannayrken.

Även att känna sig trött och håglös är vanligare bland unga kvinnor jämfört med unga män. Det är 55 procent av kvinnorna som brukar känna sig trötta och håglösa jämfört med 40 procent av männen.

Trots att arbetsmiljön för unga kvinnor tycks ha försämrats finns det positiva inslag i de ungas arbetsmiljö. En jämförelse mellan 16–29-åringar och de som är 30 år eller äldre visar att det är vanligare att unga har stöd från arbets­kamrater och chefer, fler möjlig­heter till att utvecklas i arbetet och oftare får uppskattning för sitt arbete av både chefer, arbets­kamrater och andra jämfört med den äldre gruppen.

Vanligare att unga kvinnor …
… känner olust inför att gå till arbetet

Andel kvinnor och män, 16–29 år, som minst en dag per vecka känt olust inför att gå till arbetet, år 2013

Stapeldiagram över andel kvinnor och män, 16–29 år, som minst en dag per vecka känt olust inför att gå till arbetet, år 2013

Vanligare att unga kvinnor …
… har svårt att sova på grund av jobbet

Andel kvinnor och män, 16–29 år, som minst en dag per vecka har svårt att sova pga. tankar på jobbet, år 2013

Stapeldiagram över andel kvinnor och män, 16–29 år, som minst en dag per vecka har svårt att sova pga. tankar på jobbet, år 2013

Vanligare att unga kvinnor …
… är kroppsligt uttröttade efter jobbet

Andel kvinnor och män, 16–29 år, som minst en dag per vecka är uttröttade i kroppen efter arbetet, år 2013

Stapeldiagram över andel kvinnor och män, 16–29 år, som minst en dag per vecka är uttröttade i kroppen efter arbetet, år 2013

Etiketter
 

Lästips

SCB genomför vartannat år en arbets­miljö­under­sökning på uppdrag av Arbets­miljö­verket. Syftet är att beskriva arbets­miljön för den syssel­satta befolk­ningen i åldern 16–64 år.

Läs mer om resultaten från 2013 års under­sökning i rapporten Arbetsmiljön 2013.

Välfärd

Omslag Välfärd 3, 2014

Artikeln har publi­cerats i tid­skriften Välfärd.

Välfärd 3/2014