På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-08-21
Nr 2013:55

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Utrikes födda 2012

Fortsatt ökning av utrikes födda i Sverige

Vid årsskiftet bodde närmare 1,5 miljoner personer i Sverige som är födda utom­lands. Som ett resultat av att invand­ringen fort­satt är större än utvand­ringen växer denna grupp. Under 2012 ökade den utrikes födda befolk­ningen med 45 960 personer, eller 3 procent.

Människor i stadsmiljö

Andelen av befolkningen som är född utom­lands har ökat under lång tid. Vid början av 2000‑talet var den elva procent av Sveriges folk­bok­förda befolkning. Under 2012 ökade siffran till 15 procent. Under perioden motsvarar det en ökning på närmare 500 000 personer.

Antal utrikes födda i Sverige under 2000‑talet

Linjediagram över antal utrikes födda i Sverige under 2000-talet

Finland vanligaste födelselandet

Drygt hälften av de utrikes födda härstammar från ett europeiskt land och cirka 30 procent kommer från ett asiatiskt land. Det vanligaste födelse­landet är Finland. Därifrån kommer 11 procent av de utrikes födda, och därefter är Irak och Polen de vanligaste födelse­länderna.

Totalt sett är den utrikes födda befolkningen jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Det finns dock skill­nader i köns­fördel­ningen för enskilda födelse­länder. Bland de 15 vanligaste födelse­länderna 2012 var det en betydande högre andel kvinnor än män från Thailand, med 78 procent kvinnor. Även för Finland och Kina är andelen kvinnor hög, båda med 60 procent kvinnor.

I den utrikes födda befolkningen ingår även personer som har adopterats. I Sverige fanns 2012 närmare 56 000 utrikes­födda adopterade, vilket motsvarar 4 procent av dem som är födda utomlands.

De 15 vanligaste födelseländerna efter antal, kön och andel 2012

FödelselandAntalAndel
KvinnorMänTotaltKvinnorMän
Finland98 09965 768163 86759,940,1
Irak58 91868 942127 86046,153,9
Polen42 65132 67275 32356,643,4
Jugoslavien34 29634 97369 26949,550,5
Iran31 24734 40265 64947,652,4
Bosnien‑Hercegovina28 67527 92056 59550,749,3
Tyskland25 89122 84048 73153,146,9
Turkiet20 18224 90345 08544,855,2
Danmark20 70723 50244 20946,853,2
Somalia21 72922 23743 96649,450,6
Norge23 95118 93342 88455,944,1
Thailand27 8257 72935 55478,321,7
Chile14 09214 33328 42549,650,4
Syrien12 92514 58527 51047,053,0
Kina16 20810 61626 82460,439,6
Totalt755 953717 3031 473 25651,348,7

Andel utlandsfödda 2012 efter världsdel

Cirkeldiagram, andel utlandsfödda 2012 efter världsdel

Annorlunda åldersstruktur jämfört med inrikes födda

En stor del av de utrikes födda är mellan 25 och 44 år. De utgör till­sammans 39 procent av den utrikes födda befolk­ningen. I den svensk­födda befolk­ningen utgör denna ålders­grupp 23 procent. Även ålders­klasserna 45‑54 och 65 år och äldre är stora grupper, 16 respektive 15 procent. Bland de Sverige­födda är personer 65 år och äldre den absolut största gruppen och utgör 20 procent.

Antal utrikes födda 2012 efter ålders­grupper och kön

Stapeldiagram över antal utrikes födda 2012 efter åldersgrupper och kön

Medelåldern varierar mellan de olika födelseländerna. Många finländare som invandrade till Sverige för arbete under främst 1970‑talet har nu kommit upp i de övre ålders­grupperna. Medel­åldern bland fin­länd­arna är 62 år för kvinnorna och 60 år för männen. Bland jugoslaverna som kom som arbets­krafts­invand­rare under 1960- och 1970-talet och sedan som flyktingar under krigs­tiden på 1990-talet är medelåldern 49 år. Under 1980‑talet invandrade många från Iran som en följd av revolu­tionen 1979. De yngsta utrikes födda personerna kommer från några av de senaste årens vanligaste invandrings­länder Somalia, Kina, Thailand och Irak.

Medelålder efter de 15 vanligaste födelseländerna, 2012

FödelselandKvinnorMän
Finland6260
Irak3536
Polen4540
Jugoslavien4949
Iran4344
Bosnien‑Hercegovina4544
Tyskland5450
Turkiet4342
Danmark5251
Somalia3030
Norge5551
Thailand3723
Chile4745
Syrien3939
Kina3133

Den största skillnaden i medelålder finns bland personer från Thailand, där kvinnorna är betydligt äldre än männen. Det beror på att en betydande del av männen som är födda i Thailand har kommit som barn till Sverige tillsammans med sina mammor.

Vanligt att bosätta sig i storstäderna

Det är stor skillnad på var i Sverige man bosätter sig beroende på varifrån i världen man kommer. Det vanligaste födelse­landet är till exempel olika i de tre stor­stads­regionerna.

De tre vanligaste födelseländerna, bland utrikes födda, per region 2012

RegionVanligaste
födelse-
landet
Näst
vanligaste
födelse-
landet
Tredje
vanligaste
födelse-
landet
Stor‑StockholmFinland
(54 633)
Irak
(39 847)
Polen
(28 302)
Stor‑GöteborgIrak
(14 657)
Iran
(14 187)
Finland
(11 789)
Stor‑MalmöIrak
(13 526)
Danmark
(13 496)
Jugoslavien
(11 925)
Mellansverige
i övrigt
Finland
(38 669)
Irak
(26 472)
Somalia
(11 761)
Västsverige
i övrigt
Finland
(13 595)
Jugoslavien
(10 757)
Norge
(7 840)
Sydsverige
i övrigt
Jugoslavien
(18 345)
Irak
(17 046)
Bosnien‑
Hercegovina
(15 406)
Norra SverigeFinland
(29 730)
Norge
(12 318)
Irak
(9 368)
RiketFinland
(163 867)
Irak
(127 860)
Polen
(75 323)

Inom parentes anges antal utrikes födda från respektive födelseland.

I norra Sverige är 20 procent av den utrikes födda befolkningen från Finland, medan befolk­ningen med finländskt ursprung i Syd­sverige (exklusive Stor‑Malmö) inte är mer än 6 procent. I Syd­sverige är danskarna istället fler än finländarna då 7 procent av de utrikes födda är från Danmark, medan den siffran endast är 1,5 procent i norra Sverige.

Generellt sett är det vanligare bland utrikes födda att bo i stor­stads­områdena än i övriga delar av landet. I både Stor‑Stock­holm och Stor‑Malmö utgör den utrikes födda befolk­ningen 22 procent av den totala folk­mängden. I Stor‑Göte­borg är 17 procent av den totala folk­mängden född utanför Sverige. I övriga delar av Sverige utgör den utlands­födda befolk­ningen mellan 9 och 14 procent.

Lägst andel utlandsfödda finns i norra Sverige. Men trots att norra Sverige som region har lägst andel utrikes födda finns den kommun med högst andel utrikes­födda här, nämligen Haparanda i Norr­botten. Där är 40 procent av befolk­ningen född utanför Sverige, och av dessa kommer det stora flertalet från Finland.

Botkyrka och Södertälje är exempel på andra kommuner med en hög andel utrikes födda. Lägst andel utrikes födda har kommunerna Lekeberg, Öckerö och Ovanåker, med 4 procent.

De tio kommunerna med högst respektive lägst andel utrikes födda, 2012

KommunAndel
utrikes
födda
KommunAndel
utrikes
födda
Haparanda40 Mörbylånga5
Botkyrka39 Storuman5
Södertälje34 Söderköping5
Malmö31 Vansbro5
Burlöv28 Rättvik5
Sundbyberg27 Gotland5
Huddinge27 Piteå5
Solna26 Ovanåker4
Sigtuna26 Öckerö4
Övertorneå25 Lekeberg4

Andel utrikes födda per kommun

Karta

Etiketter