På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-03-07
Nr 2016:5

Författare

Hans Heggemann

arbetar med ekonomisk välfärdsstatistik på SCB.

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Petter Lundberg

arbetar med ekonomisk välfärdsstatistik på SCB.

010-479 60 15

petter.lundberg@scb.se

Fakta

Ett hushåll med låg ekonomisk ­standard har en disponibel inkomst per konsum­tions­­enhet som ligger under 60 procent av median­­inkomsten. Detta brukar också benämnas som att hushållet lever i risk för fattigdom

Ett hushåll med mycket hög ekonomisk standard har en disponibel inkomst som är minst dubbelt så hög som median­inkomsten.

De personer i studien som 2014 fortfarande bodde till­sammans med sina föräldrar har exkluderats.

Går fattigdom i arv?

Om man som barn bodde i ett hushåll med låg ekonomisk standard är det större risk att man gör det även som vuxen än om man växte upp i ett hushåll med högre ekonomisk standard.

Ensam ungdom

År 1999 fanns det ungefär 200 000 personer i Sverige som var 16 eller 17 år. Av dem levde 12 procent i hushåll som hade låg ekonomisk standard. En fråga som är intressant är om den låga ekonomiska standarden följde dessa personer in i vuxenvärlden. SCB har därför studerat vilken ekonomisk standard de hade 15 år senare, det vill säga 2014. De var då 31 eller 32 år och bodde inte längre tillsammans med sina föräldrar.

Större risk att som vuxen ha låg ekonomisk standard om man hade det som barn

Andel som hade låg disponibel inkomst 2014 av dem som 1999 var 16–17 år, efter ekonomisk standard 1999

Stapeldiagram över andel som hade låg disponibel inkomst 2014 av dem som 1999 var 16–17 år, efter ekonomisk standard 1999

Var femte 16–17-åring som bodde i hushåll med låg ekonomisk standard 1999 hade låg standard även som 31–32-åring. Bland dem som hade en ekonomisk standard över genomsnittet var det 9 procent som hade låg standard som 31–32-åringar.

Citat: 80 procent av de 16-17-åringar som levde i hushåll med låg ekonomisk standard 1999 gjorde det inte när de var 31-32 år.

Att ha låg ekonomisk standard var lika vanligt 2014 som 1999, det vill säga andelen var 12 procent, men det var långt ifrån samma personer som hade låg ekonomisk standard de båda åren. Det finns dock ett tydligt mönster. Andelen som hade låg ekonomisk standard 2014 var högre bland dem som 1999 levde i hushåll med låg ekonomisk standard. I den gruppen var andelen 19 procent. Det kan jämföras med dem som 1999 bodde i hushåll som hade en ekonomisk standard som var högre än medianhushållet. Av dem hade 9 procent låg ekonomisk standard 2014.

Även om skillnaden mellan grupperna är tydlig är det samtidigt viktigt att påpeka att över 80 procent av de 16–17-åringar som levde i hushåll med låg ekonomisk standard 1999 inte gjorde det 2014 när de var 31–32 år, och nästan 40 procent av dem levde på en nivå över medianvärdet. Av dem som 1999 hade en ekonomisk standard över medianvärdet var dock motsvarande andel ungefär 60 procent, alltså betydligt större.

Personer med utländsk bakgrund hade i större utsträckning låg ekonomisk standard även som 31–32-åringar om man hade det 1999. Av dem var det nästan 25 procent som hade låg ekonomisk standard 2014 mot 16 procent av dem med svensk bakgrund. Vilket kön man har tycks däremot inte ha någon större betydelse. Sannolikheten att man även 2014 hade låg ekonomisk standard var marginellt större för kvinnor än för män.

Citat: Betydelsen av ekonomisk standard i barndomen verkar alltså till viss del finnas kvar i 30-årsåldern.

Vilken utbildningsnivå man har och vilken typ av hushåll man bor i har betydelse för hur vanligt det är att ha låg ekonomisk standard. Ensamstående med barn har i större utsträckning än sammanboende låg ekonomisk standard. Sannolikheten att som ensamstående med barn ha låg ekonomisk standard är dock betydligt större om den familj man levde i som barn hade låg ekonomisk standard. Mönstret för utbildning ser likadant ut. Att utbilda sig minskar risken att leva med låga inkomster, men även bland personer som 2014 har samma utbildningsnivå ser vi att de som 1999 levde i ett hushåll med låga inkomster har större sannolikhet att göra det även 2014. Betydelsen av ekonomisk standard i barndomen verkar alltså till viss del finnas kvar i 30-årsåldern, oavsett vilken familjetyp och utbildningsnivå man har som vuxen.

Skillnaderna mellan olika grupper när det gäller ekonomiska förhållanden kan visas även på andra sätt än med den ekonomiska standarden. Av de 16–17-åringar som 1999 levde i hushåll med låg ekonomisk standard hade drygt 8 procent ekonomiskt bistånd 2014, jämfört med knappt 2 procent av dem som 1999 hade en ekonomisk standard över medianvärdet.

Ekonomiskt bistånd vanligare bland dem som vuxit upp i hem med låga inkomster

Andel som hade ekonomiskt bistånd 2014 av dem som 1999 var 16–17 år, efter ekonomisk standard 1999

Stapeldiagram över andel som hade ekonomiskt bistånd 2014 av dem som 1999 var 16–17 år, efter ekonomisk standard 1999

Förekomsten av ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades social­bidrag) är högre bland dem som hade låg ekonomisk standard som 16–17-åringar.

Vidare var arbetsinkomsten 2014 lägre för dem som hade låg ekonomisk standard 1999. Medianvärdet för dem var knappt 270 000 kronor år 2014, vilket var över 50 000 kronor mindre än för dem som 1999 hade en ekonomisk standard över medianvärdet.

Arbetsinkomsten lägre för personer som bodde i låginkomsthushåll som unga

Arbetsinkomst 2014 för dem som 1999 var 16–17 år, efter ekonomisk standard 1999

Stapeldiagram över arbetsinkomst 2014 för dem som 1999 var 16–17 år, efter ekonomisk standard 1999

31–32-åringar som hade låg ekonomisk standard som 16–17-åringar hade mer än 50 000 kronor lägre arbetsinkomst 2014 jämfört med dem som hade ekonomisk standard över medianvärdet i 16–17-årsåldern.

Det är också intressant att se hur stor andel i den undersökta gruppen som 2014 hade mycket hög ekonomisk standard. Totalt var det 6 procent. Bland de 16–17-åringar som 1999 hade låg ekonomisk standard var det 3 procent som 2014 hade mycket hög ekonomisk standard. Bland dem som 1999 hade mycket hög ekonomisk standard var det nästan 20 procent som hade det även 2014.

Sammantaget visar denna artikel att de personer som 1999 var 16–17 år och som då levde i hushåll med låg ekonomisk standard också som vuxna 2014 levde på en i genomsnitt lägre ekonomisk nivå än de 16–17-åringar som 1999 hade högre ekonomisk standard.

Etiketter