På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-07-22
Nr 2014:45

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Sedan den 1 maj 2009 har Sverige en könsneutral äkten­skaps­lag. Den nya lagen ersatte lagen om regi­strerat partner­skap som infördes 1995. Lag­änd­ringen innebär att två personer av samma kön kan gifta sig enligt samma lag­stift­ning som två personer av olika kön. Även om det egent­ligen inte är någon laglig skill­nad mellan ett partner­skap och ett äkten­skap så har många valt att om­vandla sitt partner­skap till äkten­skap sedan den nya lagen infördes.

Antalet kvinnor och män är inte alltid är jämnt del­bart med två. Det beror på att det före­kommer att den ena partnern inte var folk­bok­förd i samma län eller i Sverige vid giftermålet.

Samkönade äktenskap och partnerskap 2013

Giftermål mer populärt än partnerskap

Flest samkönade äktenskap ingicks 2009, när det blev lagligt för personer av samma kön att gifta sig med varandra. Då om­vand­lades också många partner­skap till äkten­skap. De sam­könade äkten­skapen som ingicks 2009 var fler än de partner­skap som ingicks när det blev möjligt 1995.

Prideflagga

Under 2013 gifte sig 652 kvinnor och 498 män med en person av samma kön. Av dessa gifte sig 501 kvinnor och 384 män för första gången. Kvinnorna är i regel yngre än männen vid gifter­målet. 27 procent av kvinnorna var yngre än 30 år, vilket endast gällde 14 procent av männen. Medel­åldern för kvinnorna som gifte sig för första gången var 34 år, och för männen 42 år. Detta kan jämföras med par av olika kön där medelåldern vid första gifter­målet var 33 år för kvinnor och 36 år för män.

Antal personer som ingått äktenskap med en person av samma kön under 2013 efter ålder och kön

Totalt652498
ÅlderKvinnorMän
Yngre än 3017668
30-39297143
40-49125129
50-6953145
70 och äldre113

Vid utgången av 2013 levde 4 883 kvinnor och 3 962 män i ett samkönat äktenskap eller regi­strerat partner­skap i Sverige. Det motsvarar knappt en per 1 000 invånare. Vanligast är de samkönade äkten­skapen och regi­strerade partner­skapen i de tre stor­stads­länen och Uppsala län.

Antal personer i samkönade äktenskap eller regi­strerat partnerskap efter län och kön per den 31 december 2013

Totalt8 8454 8833 96292
LänTotaltKvinnorMänPer
100 000
invånare
Stockholms län3 5891 7231 866166
Uppsala län34021412698
Södermanlands län1741056963
Östergötlands län30218012269
Jönköpings län107674031
Kronobergs län76522441
Kalmar län93662740
Gotlands län36201663
Blekinge län51341733
Skåne län1 349686663106
Hallands län1761146257
Västra Götalands län1 42886156788
Värmlands län142865652
Örebro län1671046359
Västmanlands län97593837
Dalarnas län121655644
Gävleborgs län136993749
Västernorrlands län120883250
Jämtlands län73581558
Västerbottens län1451162956
Norrbottens län123863749

Lagligt med samkönade äktenskap 2009

När den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft 2009 var det totalt 888 kvinnor och 659 män som gifte sig eller omvandlade sitt regi­strerade partner­skap till äktenskap, att jämföra med 167 kvinnor och 498 män som regi­strerade partner­skap när det blev möjligt 1995. 431 kvinnor och 430 män som redan var regi­strerade partner valde att omvandla partner­skapet till äktenskap 2009.

Sedan samkönade äktenskap blev lagliga har sammanlagt 3 925 kvinnor och 2 600 män gift sig med en person av samma kön. Av dem har 789 kvinnor och 713 män omvandlat ett tidigare regi­strerat partner­skap till äktenskap. De första åren efter 1995 var det i högre grad män än kvinnor som regi­strerade partner­skap. År 2003 bröts trenden och sedan 2005 har varje år fler kvinnor än män ingått partner­skap eller samkönat äktenskap.

Fler personer har valt att ingå samkönat äktenskap sedan 2009, än som valde att regi­strera partner­skap då det var möjligt. Efter toppåret 2009 har antalet nyingångna samkönade äktenskap per år dock minskat.

Antal kvinnor och män som registrerat partnerskap eller ingått i samkönat äktenskap

Registrerat partnerskap 1995-april 2009/Giftermål från maj 2009

Stapeldiagram över antal kvinnor och män som registrerat partnerskap eller ingått i samkönat äktenskap

Omvandlat partnerskap 2009–2013 har en ljusare nyans i diagrammet.

Etiketter