På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-06-08
Nr 2016:31

Författare

Anna Andersson

arbetar med utbildnings­statistik på SCB.

010-479 62 52

anna.andersson@scb.se

Fakta

Gymnasieungdomars studieintresse är en urvalsundersökning som SCB har utfört sedan läsåret 1992/93. Undersökningen riktar sig till elever i gymnasieskolans årskurs 3. I urvalet för undersökningen avseende läsåret 2015/16 ingick nära 5 000 elever och svarsfrekvensen var 46 procent.

Eftersom statistiken är baserad på ett urval är skattningarna förknippade med en viss osäkerhet. Mer uppgifter från undersökningen, med redovisade felmarginaler, finns på Gymnasieungdomars studieintresse.

Karriären viktigast för blivande studenter

Karriär, intressant jobb och hög lön är viktiga anledningar till att vilja studera på universitet eller högskola efter gymnasiet. Fyra av fem elever på högskoleförberedande program planerar att läsa vidare inom tre år.

Studenmössa

Framtida yrke viktigaste anledningen till att läsa vidare

De tio vanligaste anledningarna till att vilja studera på universitet/högskola inom de tre närmaste åren bland elever i gymnasieskolans årskurs 3 läsåret 2015/16. Procent

DiagramFramtida yrke viktigaste anledningen till att läsa vidare
(klicka för större diagram)

De vanligaste anledningarna till att vilja studera vidare är på olika sätt kopplade till arbetslivet, som intressant jobb och hög lön. Eleverna kunde ange upp till tre svarsalternativ.

I gymnasieskolans årskurs 3 har omkring 65 procent av kvinnorna och 55 procent av männen planer att påbörja högskolestudier inom de närmaste tre åren. Det visar en enkätundersökning som gjordes hösten 2015. På de högskoleförberedande programmen är andelen som vill läsa vidare av förklarliga skäl större än på yrkesprogrammen – omkring 80 procent jämfört med cirka 30 procent. Att kvinnor är mer intresserade av att läsa vidare än män är tydligast på yrkesprogrammen. Där är det även en större andel utrikes födda än inrikes födda elever som planerar att studera vidare.

Att få det yrke man vill ha och öka möjligheterna att få ett intressant jobb är ett par av de viktigaste anledningarna till att gymnasieeleverna vill studera vidare. Att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden och att få ett arbete med hög lön är också vanliga orsaker. Hög lön verkar vara något viktigare för män än för kvinnor. Å andra sidan anger en större andel kvinnor att yrket de siktar på är den viktigaste anledningen.

Omkring 20 procent svarar att en orsak till att de vill studera vidare är att de ännu inte vet vad de vill göra med sitt liv och därför lika gärna kan läsa vidare. Här går det att se en skillnad mellan inrikes och utrikes födda. Ungefär 25 procent av de inrikes födda eleverna har angett detta som en orsak jämfört med cirka 10 procent av de utrikes födda.

Av dem som inte planerar att läsa vidare på universitet eller högskola inom tre år är det fler kvinnor än män som tänker gå en annan utbildning istället, till exempel komvux eller folkhögskola. På högskoleförberedande program är det också en större andel kvinnor än män som vill läsa på universitet/högskola någon gång i framtiden, men inte inom de närmaste tre åren. Att vilja gå en annan utbildning eller läsa på universitet/högskola längre fram är även vanligare bland utrikes födda än bland inrikes födda.

Lunds och Göteborgs universitet hamnar i topp när gymnasieeleverna anger vilket lärosäte de helst vill studera vid. Ungefär var femte elev visste dock vid besvarandet av enkäten ännu inte var hon eller han ville studera. På de fem översta placeringarna på topplistan över lärosäten finns stora universitet med utbildningar inom många områden, vilket skulle kunna vara en orsak till att de lockar många.

De största lärosätena lockar mest

De tio populäraste universiteten och högskolorna i Sverige bland elever i gymnasieskolans årskurs 3 läsåret 2015/16. Procent

Universitet/högskolaSamtliga
Lund10%
Göteborg8%
Stockholm7%
Uppsala6%
Linköping4%
Chalmers4%
KTH3%
Umeå3%
Malmö3%

Lunds och Göteborgs universitet har varit de popläraste lärosätena bland gymnasieelever i de senaste tio årens undersökningar.

De vanligaste orsakerna till varför eleverna vill studera vid ett visst lärosäte är att de tror att utbildningen är bra och att universitetet/högskolan har ett gott rykte. Att det ligger i en trevlig stad och att studentlivet är trevligt har också betydelse. Även närheten till den nuvarande bostaden är viktig, men verkar vara viktigare för kvinnor än för män. För omkring 20 procent av kvinnorna är den främsta anledningen till valet av lärosäte att det ligger nära bostaden jämfört med cirka 10 procent av männen.

Gymnasieeleverna får information om universitets- och högskoleutbildning på olika sätt. En viktig informationskälla är enligt undersökningen muntlig information från studie- och yrkesvägledare eller lärare. Andelen elever som har fått information den vägen är ungefär lika stor på yrkesprogram som på högskoleförberedande program.

Eleverna får också ofta information från föräldrar och anhöriga. Här finns en skillnad mellan inrikes och utrikes födda elever, då andelen som uppger sig ha fått information från föräldrar och anhöriga är mindre bland utrikes födda än inrikes födda. En förklaring skulle kunna vara att det är vanligare att de utrikes födda elevernas föräldrar inte har utbildat sig i Sverige och därmed inte har lika stora kunskaper om det svenska utbildningssystemet som föräldrar till inrikes födda. De utrikes födda upplever sig dock ha fått mer information från flertalet av de övriga informationskällorna, exempelvis från studie- och yrkesvägledare eller lärare.

Etiketter