På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-12-09
Nr 2013:79

Författare

Kenny Petersson

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 65 62

kenny.petersson@scb.se

Fakta

Freemovers

Utländska studenter som kommit till Sverige för att studera och inte är utbytes­studenter kallas i statistiken "freemovers".

Till skillnad från utbytes­student­erna har de själva ordnat sina studier i Sverige, medan utbytes­student­erna har förlagt en kortare del av utbild­ningen till ett svenskt läro­säte inom ramen för ett utbytes­program. För att räknas som gäst­studer­ande ska man ha invandrat kort tid före studiernas början.

Kvinnorna i majoritet efter studieavgift

Fram till 2010 ökade antalet utländska studenter i Sverige. När sedan Sverige införde studieavgifter för studenter från länder utanför EU/ESS-området 2011 halverades antalet. Tidigare har männen dominerat bland de så kallade "freemovers", men förra året var kvinnorna för första gången i majoritet.

Ung kvinna och ung man studerar tillsammans

Citat: 7 500 nya freemovers kom till Sverige 2012.Om man undantar utbytesstudenterna var det nästan 16 000 nya gäst­studer­ande som började studera vid svenska läro­­säten år 2010. År 2011 halv­erades antalet till drygt 8 000 och år 2012 var de 7 500. Skill­naden förklaras främst av att Sverige införde studie­avgifter för studenter från länder utanför EU/ESS-området från och med läs­året 2011/2012. Studenter som redan börjat studera i Sverige före regel­änd­ringen berördes inte av kravet på studie­avgifter.

Kvinnorna fler än männen 2012

Antal ”freemovers” som började studera i Sverige åren 2004–2012 efter första år vid svenskt lärosäte och kön

Stapeldiagram över antal ”freemovers” som började studera i Sverige åren 2004–2012 efter första år vid svenskt lärosäte och kön

Citat: Innan studieavgifterna infördes var det stor manlig dominans bland free­moversInnan studieavgifterna infördes var det stor manlig dominans bland inresande så kallade "free­movers", som ordnar sina studier i Sverige på egen hand. Det gällde i synnerhet studenter från Indien, Pakistan och Bangla­desh. Efter att studie­avgift­erna in­fördes minskade antalet studenter från dessa länder, vilket fick till följd att köns­för­del­ningen i gruppen som hel­het blev i stort sett jämn. Det beror också på att kvinnorna är i majoritet bland studenter från de flesta länderna i Nord- och Öst­europa, som numera utgör en större andel av det totala antalet utländska studenter. Den minskade andelen män bland gäst­studenterna bidrog även till att andelen män bland samtliga ny­börjare vid svenska läro­säten minskade från 45 procent år 2010 till 43 procent år 2012.

När Sverige införde tvååriga master­program 2007 lockades allt fler utländska studenter till Sverige. Av alla studenter som började studera på master­nivå 2007 var 20 procent free­movers. År 2012 hade andelen sjunkit till 10 procent.

Flest studenter på avancerad nivå

Antal ”freemovers” efter det år de inlett studier vid ett svenskt lärosäte och den högsta nivå de studerat

Stapeldiagram över antal ”freemovers” efter det år de inlett studier vid ett svenskt lärosäte och den högsta nivå de studerat

Bland nybörjare i forskar­utbild­ning har andelen gäst­studenter successivt ökat från 22 procent år 2004 till 42 procent år 2012. Nästan varannan manlig och mer än var tredje kvinnlig ny doktorand är en free­mover. Bland nya gäst­doktor­ander är ungefär 60 procent män, medan det är flest kvinnor bland de övriga nybörjarna i forskar­utbild­ningen. Eftersom andelen utländska studenter är stor bland de forskar­studerande innebär den höga andelen män bland gäst­doktor­anderna att det totalt sett är fler män än kvinnor bland ny­börjarna i forskar­utbildningen.

Under åren 2009 och 2010 var Kina, Pakistan, Indien och Iran de vanligaste utrese­länderna för ny­blivna free­movers i Sverige. Totalt svarade dessa fyra länder för 30 procent av alla nya freemovers 2010.

År 2012 förändrades bilden drastiskt. Antalet studenter från Kina minskade från 1 500 till 400. Kina var fort­farande det vanligaste utrese­landet, men nu tätt följt av Tysk­land och Fin­land med Grek­land på fjärde plats. Upp­gifterna gäller studenter med känt utrese­land. År 2012 saknades uppgift om utrese­land för en tredje­del av alla free­movers. De flesta av dessa kommer från ett annat nordiskt land eller EU. Det är därför inte osanno­likt att det kommer fler studenter från Norge eller Finland än från Kina.

Etiketter