På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:40

Författare

Inge Göransson

arbetar med befolk­nings­statistik på SCB.

befolkning@scb.se

Namnen lever vidare

Det är vanligt att förnamn går i arv. Många barn får samma namn som sina föräldrar, farföräldrar eller morföräldrar. SCB har studerat namnvalet för cirka 30 000 barn som föddes 2010 och där det finns uppgifter om tre kompletta föregående generationer.

Gammalt foto på kvinna

Drygt tre fjärde­delar av barnen fick åtminstone ett namn som någon i de tre närmast föregående generationerna i familjen hade. Det var något vanligare att pojkar ärvde namn än att flickor gjorde det; 81 procent mot 74 procent.

Illustration med andelar över hur namn ärvs på mammas sida

Flickor ärver oftare namn på mammas sida. Det var till exempel 24 % som fick namn efter sin mor­mor och 21 % som fick namn efter sin mor­mors­mor.

En skillnad mellan könen var att flickor i större utsträck­ning ärvde namn på mammans sida och pojkarna på pappans sida. Det var alltså fler flickor som fick namn som mor­mor eller mor­morsmor hade än det var som fick namn som far­mor och far­mors­mor hade. Pojkarna fick oftare namn efter far­far och far­fars­far än efter mor­far och mor­fars­far.

Illustration med andelar över hur namn ärvs på pappas sida

Pojkar ärver oftare namn på pappans sida. Det var till exempel 26 % som fick namn efter sin far­far och 22  % som fick namn efter sin far­fars­far.

Det var också vanligare att barn fick ärva namn efter sin släkting om denne hade avlidit än om denne fortfarande var i livet. Av de flickor som hade sin mor­mor i livet ärvde 23 procent något av hennes namn mot 45 procent av de flickor vars mor­mor var död. För pojkar var motsvarande andelar när det gäller far­far 25 procent respektive 40 procent. Samma mönster gäller även för föregående generation, men skillnaderna är inte lika stora.

Cirka 7 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna hade namn som åter­kommer i alla de tre föregående generationerna. De vanligaste av dessa namn är:

Tabell över de vanligaste namn som åter­kommer i alla de tre föregående generationerna

Det är något vanligare att namn går i arv bland högskoleutbildade än bland dem som inte är det. Om båda föräldrarna hade högskoleutbildning fick 76 procent av flickorna och 82 procent av pojkarna ärva namn. Om ingen förälder hade högskoleutbildning var motsvarande andelar 71 respektive 79 procent.

Etiketter