På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-10-23
Nr 2014:62

Författare

Emilia Hygstedt

arbetar med statistik om näringslivets struktur på SCB.

010-479 64 19

emilia.hygstedt@scb.se

Tobias Fagerberg

arbetar med statistik om näringslivets struktur på SCB.

010-479 60 37

tobias.fagerberg@scb.se

Fakta

Ekologisk livsmedels­för­säljning

Uppgifterna i artikeln baseras på statistiken Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper, som omfattar livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln (SNI 47). Den baseras huvudsakligen på kassaregisterdata från uppgiftslämnare.

Försäljningen av ekologiska livsmedel och drycker beräknades för första gången av SCB år 2004 och redovisas enbart i löpande priser, det vill säga ingen hänsyn tas till prisförändringar. I viss mån kan försäljningsförändringar av ekologiska varor bero på att utbudet av ekologiska varor i handeln har ändrats samt att den totala livsmedelförsäljningen har ändrats. Uppgifterna bör således betraktas med viss försiktighet.

Ekologiska produkter definieras som odlade, kontrollerade och hanterade enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Inom Sverige utförs denna kontroll av kontrollföreningen KRAV. I kategorin fisk inkluderas även produkter som är MSC-märkta. År 2008 skedde en förbättring av MSC-märkningen i underlaget samtidigt som den fick större genomslag i handeln. Det bör man ha i åtanke när man tolkar statistiken.

Löpande och fasta priser

Löpande priser är de priser som råder när en transaktion äger rum, utan att hänsyn är tagen till prisförändringar. När försäljningsutvecklingen anges i fasta priser innebär det att värdena är rensade för inflation med hjälp av Konsumentprisindex (KPI) för olika varugrupper, vilket möjliggör jämförelser mellan olika tidpunkter. Detta gör att värdet i fasta priser indirekt motsvarar volymutvecklingen.

Allt mer pengar läggs på ekologiska livsmedel

Försäljningen av ekologiska livsmedel och alkoholfria drycker ökade med nästan 12 procent under 2013 jämfört med föregående år. Sett till den totala försälj­ningen är andelen ekologiskt fortfarande jäm­förelse­vis liten, 4,3 procent. Skillnaderna mellan olika varor är stora. Vi väljer klart oftare det ekologiska alternativet när vi köper fisk än när vi köper kött.

Närbild på ekologiskt kryddgrönt

Försäljningsvärdet i löpande priser av livsmedel och alkoholfria drycker inom detaljhandeln i Sverige ökade med 3,6 procent, till cirka 207 miljarder, under 2013 jämfört med året innan. Då har hänsyn inte tagits till prisförändringar.

Utgifterna för livsmedel och drycker under 2013 bestod till största delen av kött, 17 procent, tätt följt av mjölk, ost och ägg. Grönsaker stod för 10 procent av livsmedelskostnaderna, medan fisk stod för blygsamma 6 procent.

Studerar vi försäljningsutvecklingen av olika livsmedel i fasta priser de senaste tio åren, det vill säga rensar för inflationen, utmärker sig konsumtionen av vissa varugrupper. Socker, sylt, honung och sötsaker samt grönsaker ökade med 27 respektive 25 procent. Tunga poster i vår matkasse, som kött samt gruppen mjölk, ost och ägg uppvisade också stora ökningar, närmare bestämt 13 procent för båda varugrupperna, mellan åren 2004 och 2013. Utvecklingen i volym för samtliga livsmedel och alkoholfria drycker inom handeln var under samma period 17,6 procent.

Försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker inom detaljhandeln 2013, procent

Cirkeldiagram över försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker inom detaljhandeln 2013, procent

Kategorin Övriga matprodukter utgörs av barnmatskonserver, smaksättare, soppor, såser och stuvningar, salt, jäst, vällingpulver samt bikarbonat och gelatin.

Allt större del av livsmedelskostnaderna utgörs av ekologiskt

Försäljningsvärdet av ekologiska livsmedel och alkoholfria drycker i löpande priser ökade med nästan 12 procent under 2013 jämfört med 2012. Trots att den ekologiska försäljningen ökade under 2013 jämfört med året innan utgör den fortfarande en liten andel, 4,3 procent, av den totala försäljningen. Andelen ekologiskt har sedan 2004 totalt sett ökat med 2,3 procentenheter.

Vissa varor utmärkte sig dock, exempelvis den ekologiska fiskförsäljningen, vars andel var 9,4 procent av den totala försäljningen av fisk år 2013. Fisk är också den varugrupp som ökat sin andel av ekologisk försäljning mest sedan 2004.

Kaffe, te och kakao samt frukt har båda ökat andelen ekologisk försäljning med cirka fyra procentenheter sedan 2004 till en andel på drygt 7 procent 2013. Även oljor och fetter har haft en kraftig ökning av andelen ekologisk försäljning. Den gick från 1,2 procent 2004 till 6 procent 2013.

Tyvärr finns det i dagsläget ingen statistik över prisutvecklingen av ekologiska varor, vilket gör det svårt att uttala sig om volymförändringar. Har priserna på ekologiska varor ökat i samma takt som priserna på icke ekologiska varor under de senaste tio åren? Om svaret är nej på den frågan, eller om priserna på vissa ekologiska varor till och med har minskat, är ökningen i vår konsumtion av ekologiska varor större än vad som kan utläsas här.

Låg andel ekologiskt kött och bröd

Samtidigt som det ekologiska försäljningsvärdet ökar, finns det många varugrupper med låg andel ekologisk försäljning. Den grupp som hade lägst andel under 2013 var kött, där den ekologiska försäljningen stod för 1,5 procent av den totala köttförsäljningen.

Den totala köttförsäljningen har ökat kraftigt i Sverige sedan 2004, medan andelen försäljning av ekologiska köttprodukter under samma period har legat stilla. Även när det gäller bröd och spannmål var försäljningen av ekologiskt förhållandevis liten. År 2004 var andelen 1,8 procent för att 2013 endast ha ökat till 2,1 procent av den totala bröd- och spannmålsförsäljningen.

Andel ekologisk försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker inom respektive varugrupp inom detaljhandeln 2004 och 2013, procent

Liggande stapeldiagram över andel ekologisk försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker inom respektive varugrupp inom detaljhandeln 2004 och 2013, procent

Störst ekologiskt utbud bland kaffe, te och choklad

I viss mån kan minskad eller ökad försäljning av ekologiska varor bero på att utbudet av ekologiska varor i handeln har ändrats, alternativt att konsumenter efterfrågar mer eller mindre ekologiska produkter. I livsmedelsstatistiken går det att se ett mönster mellan försäljningen och tillgången på ekologiska produkter i handeln.

Högst andel ekologiska produkter per varugrupp, 12,4 procent, finns i gruppen kaffe, te och choklad. Denna varugrupp har också stor andel ekologisk försäljning av total försäljning. Även när det gäller grönsaker och frukt var andelen ekologiska produkter relativt hög i handeln. Liksom den ekologiska köttförsäljningen, var även utbudet av ekologiska köttprodukter något begränsat. Det uppgick till 1,6 procent av totalt antal köttprodukter. Detta mönster gäller dock inte för fisk, som har hög andel ekologisk försäljning, men låg andel ekologiska produkter.

Kryddor och barnmat ofta ekologiska

Det finns vissa enskilda produktgrupper som går i bräschen när det gäller ekologiska varor. Dessa utmärker sig genom att en hög andel av den totala försäljningen inom produktgruppen är ekologisk. Gruppen som toppar listan är färska kryddor, vars försäljning till 79 procent är ekologisk. Småbarnsföräldrar verkar också i hög utsträckning prioritera ekologisk mat, åtminstone till sina barn, eftersom andelen ekologiska barnmatkonserver var 40 procent.

Ägg och bananer var andra livsmedel som hade hög andel ekologisk försäljning. Bland de produkter som kvalat in på tio-i-topp listan under 2013 uppvisade just ekologiska ägg och bananer de största försäljningsvärdena. Även ekologisk fil och yoghurt har högt försäljningsvärde, men för låg andel för att kvala in på tio-i-topp.

ProduktAndel
ekologiskt
Försäljnings-
värde 2013
Färska kryddor79 %233 122 317
Barnmatskonserver40 %256 160 700
Sillkonserver37 %321 887 861
Bananer25 %556 722 415
Ägg22 %653 763 299
Frön20 %66 541 989
Gryn19 %74 983 378
Fisk, djupfryst17 %420 414 960
Mjöl14 %108 859 303
Mellanmjölk13 %448 804 227
Etiketter