På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-06-09
Nr 2015:126

Kontaktperson

Sara Westling

arbetar som metod­­statistiker på SCB.

010-479 68 26

sara.westling@scb.se

Intervju

Pålitlig statistik – trots högt bortfall

Bortfall är ett komplext problem som det inte finns någon enkel lösning på. Orsaken till de höga bortfallen kan främst härledas till en attitydförändring i samhället menar Sara Westling, metodstatistiker på SCB. Idag bjuder folk inte på sin tid på samma sätt som tidigare. Tack vare statistiska metoder går det ändå att lita på informationen från SCB.

Foto på Sara WestlingBortfall är ett problem som många på SCB försöker hitta lösningar på. Det berör de flesta undersökningar, och att minska bortfallet har också varit SCB:s huvudmål en längre tid. Som metodstatistiker har Sara Westling arbetat konkret med ett delmål i den ambitionen, nämligen att följa upp hur insamlingen av statistiken görs.

– Hur vi jobbar minskar kanske inte bortfallet direkt, men vi får mindre kostnader. De resurserna kan sedan läggas på bortfall. Bortfall är nämligen inte bara ett kvalitetsproblem, det är dyrt också. Vi måste exempelvis idag dra ett större urval än vad vi gjorde för några år sedan. Varje svar vi får in kostar numera allt mer eftersom vi måste ringa och skicka påminnelser i högre grad.

En annan åtgärd som satts in för att minska bortfallet är ett försök som går ut på att låta de som ska delta i en undersökning få större valmöjligheter när det gäller när och hur de vill svara. Vill de exempelvis svara på dagtid eller kvällstid? Via datorn, mobilen eller telefon? Detta kallas mixed mode.

– Mixed mode har fungerarat bra i de försök som vi genomfört, men många vill fortfarande bli intervjuade per telefon, vilket kanske är lite förvånande. Det viktiga här är ändå att man får välja. Svaren kan dock skilja sig åt beroende på vilket medium man vill svara i, vilket också är ett skäl till varför vi varit försiktiga med att införa mixed mode i stor skala.

Sara tror inte att problemet med bortfall går att lösa i närtid. När det gäller fram­tiden anser hon att det kanske går att hitta andra källor, inte enbart då de administrativa källor som SCB redan använder, för att ta fram statistik. Exempelvis att analysera stora datamängder av kassaregisterdata ­eller mobiltrafik, som ny teknik nu har möjliggjort, så kallat Big data.

– Big Data skapar dessvärre nya utmaningar och problem att lösa som att definitionerna inte stämmer eller andra kvalitetsproblem. Jag tror inte det är möjligt att ersätta intervjuundersökningar de närmaste tio åren.

Viktigt är också att göra SCB mer känt hos allmänheten. Många människor känner till SCB, men har ingen djupare kunskap om vad vi sysslar med. Kan vi öka den kunskapen ökar också sannolikheten för att de svarar när vi ringer. Det gäller att öka kännedomen om SCB som helhet, och inte bara enskilda undersökningar. Bortfallet är ett komplext problem som måste lösas på bred front.

Kan man då lita på SCB:s statistik idag med så höga bortfall?

– Ja, det tycker jag man absolut kan göra! Vi kanske inte alltid hamnar mitt i prick, men vi har ju ändå ganska omfattande registerinformation som vi använder på bästa sätt. Och skulle det vara så att vi är för osäkra i våra skattningar av statistiken då publicerar vi den inte. Problemet med bortfall är inte unikt för SCB, alla statistikinsamlare världen över brottas med det.

Intervju: Björn Richard

Etiketter