På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-09-30
Nr 2015:155

Författare

Tomas Johansson

arbetar med befolk­nings­statistik på SCB.

010-479 64 26

tomas.johansson@scb.se

Fakta

Sedan några år tillbaka finns total­räknad register­baserad hus­hålls­statistik för Sverige. Idag ska alla vara folk­bok­förda på lägenhet och fastighet istället för som tidigare endast på fastighet. Det medför att statistik baserad på folk­bok­förings­uppgifter kan visa både familje­relationer och vilka som delar bostad. I hushålls­statistiken utgörs ett hushåll av samtliga personer som är folk­bok­förda i samma bostad. Vid utgången av 2014 fanns det knappt 4,3 miljoner hushåll.

De två viktigaste variablerna i hushålls­statistiken är hushålls­typ och hushålls­ställning. Hushålls­typen anger hushållets samman­sätt­ning och hushålls­ställ­ningen anger individens relation till övriga i hushållet.

Vägen från ensamstående förälder till sambo

Av de personer som år 2011 var ensamstående med barn under 18 år var det drygt hälften som fortfarande var det 2014. Mer än två av tio hade blivit sambo eller gift sig. 

Tandborstar i mugg

Sedan några år tillbaka har Sverige registerbaserad hushållsstatistik. Denna statistik kan bland annat användas för att beskriva hur hushåll förändras över tid. Mellan två på varandra följande år har de flesta hushåll oförändrad sammansättning. På längre sikt händer det förstås mer.

Vanligt gå från sambo till ensamstående förälder…

Antal personer som blivit ensamstående med barn under 18 år under 2014, efter hushållsställning 2013

Illustration över antal personer som blivit ensamstående med barn under 18 år under 2014, efter hushållsställning 2013

Bland dem som blev ensamstående förälder under 2014 var det vanligast att tidigare ha varit sambo. Diagrammet innehåller endast personer som ingick i befolkningen både 2013 och 2014.

…och från ensamstående förälder till sambo

Antal personer som år 2013 var ensamstående med barn under 18 år, efter hushållsställning 2014

Illustration över antal personer som år 2013 var ensamstående med barn under 18 år, efter hushållsställning 2014

Bland dem som var ensamstående förälder med barn under 18 år 2013 men som inte var det längre år 2014 hade flest blivit sambo följt av att ha blivit ensamstående med vuxna barn. Diagrammet innehåller endast personer som ingick i befolkningen både 2013 och 2014.

Nio av tio personer hade samma hushållsställning 2014 som de hade 2013. Exempel på hushållsställningar är Person i gift par, Person i samboförhållande, Ensamboende och Ensamstående med barn. För att räknas som ensamstående med barn i hushållsstatistiken krävs att man är ensamstående och är folkbokförd i samma bostad som minst ett barn. I denna artikel har vi valt att fokusera på ensamstående föräldrar med barn under 18 år.

De gifta är den grupp som var mest stabil mellan 2013 och 2014, det vill säga de allra flesta var gifta båda åren. Ensamstående med barn har däremot relativt stor rörlighet. I slutet av 2014 fanns 221 000 ensamstående föräldrar med barn under 18 år. Nästan 80 procent av dem var kvinnor. Av de ensamstående föräldrarna var ungefär 170 000 ensamstående föräldrar även 2013, medan 51 000 blev ensamstående föräldrar under 2014. Av de som tillkom under 2014 hade 3 000 invandrat, medan 48 000 hade blivit ensamstående föräldrar genom förändringar i hushållet, i de flesta fall en separation.

Citat: Män har i större utsträckning än kvinnor lämnat gruppen ensamstående föräldrar mellan 2011 och 2014.

Den största gruppen som blev ensamstående med barn under 2014 var sambor föregående år. Antalet som blev ensamstående med barn 2014 och som var gifta året innan var färre. Sannolikheten för sambor att bli ensamstående förälder är därmed betydligt större än för gifta eftersom det finns mer än dubbelt så många gifta personer som det finns personer i sambopar. Det finns också de som 2013 var ensam­boende och som 2014 blev ensamstående föräldrar. Det kan vara personer som fått barn under året, men även exempelvis föräldrar vars barn inte tidigare varit folkbokförda hos dem men som blivit det under året.

Av de som var ensamstående föräldrar vid utgången av 2013 men som inte längre var det 2014 hade drygt hälften blivit sambo eller gift sig. Det finns också de som övergått till att bli ensamstående med vuxna barn eller ensamboende, då barnen har fyllt 18 år alternativt flyttat hemifrån eller till sin andra förälder.

Den registerbaserade hushållsstatistiken finns för åren 2011 till 2014. Detta gör det möjligt att följa förändringar under tre års tid. Av 211 000 personer som var ensamstående med barn under 18 år i slutet av 2011 var 55 procent det även vid utgången av 2014. Ytterligare 15 procent var ensamstående och hade vuxna barn som bodde hemma. Övriga 30 procent var inte längre ensamstående med barn. Bland dem var det vanligast att ha övergått till att vara sambo eller gift, men det var också en grupp som blivit ensamboende, då de inte längre hade barn som var folkbokförda tillsammans med dem.

Det finns vissa skillnader mellan män och kvinnor när man jämför förändringar för gruppen ensamstående med barn. Män har i större utsträckning än kvinnor lämnat gruppen ensamstående föräldrar mellan 2011 och 2014. Av de män som var ensamstående med barn 2011 var det 45 procent som även var det 2014. Bland kvinnor var motsvarande andel 57 procent. Att andelen är lägre bland män kan bland annat förklaras av att ensamstående män med barn i genomsnitt har äldre och färre barn boende hos sig. Dessa barn har därmed i större utsträckning hunnit fylla 18 år och kanske även flyttat hemifrån mellan 2011 och 2014.

Efter tre år är var femte ensamstående förälder sambo eller gift

Ensamstående föräldrar 2011, procentuell fördelning efter hushållsställning åren 2011–2014

Hushållsställning2011201220132014
Ensamstående föräldrar100786455
Ensamstående med vuxna barn-71215
Personer i samboförhållande-91316
Personer i gift par/registrerad partner-356
Ensamboende personer-235
Övriga-233
Antal personer211 000211 000211 000211 000

I tabellen ingår de som 2011 var ensamstående föräldrar med minst ett barn under 18 år och som fortfarande fanns i den svenska befolkningen 2014.

Etiketter