På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Böcker och rapporter

Listningen innehåller alla publikationer som är publicerade av SCB fr.o.m. utgivningsår 2002. Ett mindre urval äldre publikationer är också sökbara.


Ämnesområde Publiceringsår Sorteringsordning
     

Alla, 2019 (44)

April 2019

Publikation Typ Publiceringsdatum
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2017/18 SM 2019-04-17
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018 – Slutlig statistik SM 2019-04-16
Kvartalsvis bränslestatistik, 4:e kvartalet 2018 SM 2019-04-15
Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik 2019:4 SM 2019-04-15
Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:02 SM 2019-04-12
Sveriges framtida befolkning 2019–2070 SM 2019-04-12
Bortfallsmönster i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2010-2017 Rapport 2019-04-12
Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 – Delredovisning mars 2019 Rapport 2019-04-11
Sveriges officiella statistik – årlig rapport 2018 Rapport 2019-04-04
Könsskillnader i utbildningsvalen efter gymnasieskolan – Personer födda 1990 Rapport 2019-04-03
SCB-Indikatorer 2019:3 Tidskrift 2019-04-02

Mars 2019

Publikation Typ Publiceringsdatum
Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 2019 SM 2019-03-29
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018 Rapport 2019-03-29
Vuxenutbildningens betydelse i det svenska utbildningssystemet Rapport 2019-03-29
Skörd av trädgårdsväxter 2018 SM 2019-03-28
Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik 2019:1 SM 2019-03-15
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 1 2019 Tidskrift 2019-03-15
Forskning och utveckling i Sverige 2017 Rapport 2019-03-14
Arbetsmarknaden 2018 för högutbildade utrikes födda Rapport 2019-03-13
Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:01 SM 2019-03-12
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2018 SM 2019-03-07
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017 SM 2019-03-07
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknadssituationen för flyktingar och flyktinganhöriga 2010–2018 SM 2019-03-05
SCB-Indikatorer 2019:2 Tidskrift 2019-03-04
Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2019 SM 2019-03-01

Februari 2019

Publikation Typ Publiceringsdatum
Arrendepriser på jordbruksmark 2018 SM 2019-02-28
Jordbruksekonomiska undersökningen 2017 SM 2019-02-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2018, i löpande och fasta priser SM 2019-02-27
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-21
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-21
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2018 SM 2019-02-21
Markanvändningen i Sverige 2015. Sjunde utgåvan 2019 Rapport 2019-02-20
Antal nötkreatur i december 2018 SM 2019-02-15
Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik 2018:12 SM 2019-02-15
Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2018:12 SM 2019-02-12
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-12
SCB-Indikatorer 2019:1 Tidskrift 2019-02-04
Det yrkesmässiga fisket i havet, december 2018 SM 2019-02-01
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Preliminär utveckling 2017–2018 SM 2019-02-01

Januari 2019

Publikation Typ Publiceringsdatum
Sysselsättningsprognos 2018 Rapport 2019-01-31
Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2018:11 SM 2019-01-16
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2018:11 SM 2019-01-15
Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2018 SM 2019-01-14