Till innehåll på sidan

MONA:s referensgrupp

SCB behöver flera kontaktytor där man kan fånga upp hur användarna tycker att MONA (Microdata Online Access) fungerar och hur supporten motsvarar användarnas krav och förväntningar. Som komplement till de direkta kontakterna med användare används därför en referensgrupp.

Referensgruppen föreslår förbättringar samt diskuterar och föreslår eventuella prioriteringar och investeringar. Sådan input ger viktig information både för nuvarande utformning av MONA och i planeringen av förändringar av verksamheten på sikt.

I referensgruppen ingår personer som regelbundet använder MONA. Personerna representerar olika typer av användare med avseende på de data och de olika verktyg de använder i MONA. Representanten får gärna samla in synpunkter från andra användare i dennes närhet. I referensgruppen tas inte frågor som rör användning av data i programvaran SuperCross upp, då det hanteras separat.

Minst en representant utses av Vetenskapsrådet, övriga utses av SCB.

Ledamöter

  • Oscar Erixson, Uppsala universitet
  • Martin Hällsten, Stockholms universitet
  • Bo Nielsen, Göteborgs universitet 
  • Helena Nilsson, Jönköping university
  • Kirk Scott, Lunds universitet.
  • Roujman Shahbazian, Stockholms universitet
  • Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm
  • Torun Österberg, Göteborgs universitet

Mötesanteckningar

2022-05-24 (pdf)

2021-11-16 (pdf)