Till innehåll på sidan

Vad är MONA

MONA (Microdata Online Access) är SCB:s plattform för tillgängliggörande av mikrodata. I MONA kan användare göra bearbetningar via internet utan att mikrodata lämnar SCB.

Efter sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen kan SCB lämna ut mikrodata för forskning och statistikändamål. Med mikrodata menas uppgifter som avser enskilda objekt, till exempel personer eller företag. När en begäran om utlämnande godkänts ska ansvarig hos mottagaren utse vilka personer som ska få tillgång till MONA för att ta del av leveransen.

Varje användare får ett eget användarkonto i MONA med personliga inloggningsuppgifter och ska godkänna användarvillkoren där man förbinder sig att följa de regler som gäller i MONA.

Så här beställer du mikrodata

MONA-användare arbetar i Windowsmiljö via fjärruppkoppling. Mikrodata blir synliga på dataskärmen och bearbetningar görs med de programvaror som finns i MONA. Resultat laddas ner till den egna datorn, men mikrodata sparas i MONA. Utan särskild överenskommelse med SCB är det inte tillåtet att ta ut mikrodata från MONA. Användare har själva möjlighet att föra över eget material till sin lagringsyta i MONA, t.ex. statistik eller skript som behövs för det syfte som SCB lämnat ut data för. Förutom åtkomst till utlämnade mikrodata, programvaror och egen lagringsyta har användare i MONA tillgång till metadata om de flesta av SCB:s mikrodataregister.

Se även

Mer information om registerforskning finns på Vetenskapsrådets sida Registerforskning.se.

Här hittar du Dokumentationen av SCB:s mikrodataregister

Kontakt

MONA-supporten

Telefon
010-479 64 20
Vardagar
09.00–11.30, 12.30–15.00
E-post
mona@scb.se