Till innehåll på sidan

Vanliga frågor (FAQ:s) om MONA

Här besvaras vanliga frågor från användare av MONA (Microdata Online Access) på ett kort och okomplicerat sätt. Om du inte hittar svar på just din fråga är du välkommen att kontakta MONA-supporten. Mer information om hur MONA fungerar finns i vår FAQ i MONA Info som ligger direkt under din startmeny i MONA när du har loggat in.

Inloggningsrelaterade frågor

Jag ska ändra lösenord, vilka regler gäller?

Det lösenord som du själv valt är giltigt i två år. Du kan ändra lösenord när du vill genom att öppna MONA:s fjärrskrivbord och trycka ned Ctrl+Alt+End, men om du inte bytt efter två år måste du ändra till ett nytt. När du haft samma lösenord i två år får du en uppmaning vid inloggningen att ändra ditt lösenord. Du ska välja ett unikt lösenord som du inte använder i andra system. Om du valt ett unikt lösenord påverkas inte säkerheten i MONA, om lösenord till dina andra system skulle komma på avvägar. Lösenordet får inte bestå av endast ett ord som finns i ordlistor och får inte heller innehålla ditt användarnamn i MONA.

Mer information om hur viktigt det är med bra lösenord hittar du på Internetstiftelsen:

Är det inte dags att bry dig lite mer om dina lösenord? 

Lösenordet i MONA måste innehålla minst 12 tecken och tecken från minst tre av nedanstående kategorier:

 • Gemener (a-z)
 • Versaler (A-Z)
 • Siffror (0 - 9)
 • Specialtecken (icke alfanumeriska tecken):
  ~ ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` | \ ( ) { } [ ] : ; " ' < > , . ? /

Programvaror 

Är det möjligt att få tillgång till andra programvaror än de jag redan har i MONA?

Vilka tillgängliga programvaror som finns i MONA kan du se i MONA Info som ligger direkt under din startmeny i MONA. MONA-supporten kan lägga till programvara på din startmeny. Om du önskar någon annan programvara som inte finns på listan över tillgängliga programvaror kan du kontakta MONA-supporten så undersöker vi om den är möjlig att installera.

Tillgängliga programvaror för MONA

Hur gör jag för att läsa in data från SQL till SAS, STATA, SPSS eller R?

Se handledning för respektive program i MONA Info som ligger direkt under din startmeny i MONA.

Går det att installera programpaket för STATA?

Ja, men inte själv. Kontakta MONA-supporten så installerar vi det.

Går det att installera programpaket för R?

Ja, men inte själv. Dessutom installeras väldigt många paket redan från början så kolla först om det paket du vill ha redan finns. Kontakta vår support om det paket du vill ha inte finns.

Support och övriga frågor

Vilka öppettider har MONA-supporten?

Se aktuella öppettider på scb.se/mona eller längst ner på denna sida.

Jag har tappat bort mina användaruppgifter, kan jag få nya?

Meddela MONA-supporten omgående om du tror att någon annan kan ha kommit över dina inloggningsuppgifter så spärrar vi ditt konto. Om du bara har glömt dina inloggningsuppgifter ska du kontakta vår support, vi återställer ditt lösenord och skickar nya inloggningsuppgifter med rekommenderad post. Ange till vilken adress du vill att inloggningsuppgifterna ska skickas om du inte vill att de ska skickas till din arbetsplats.

Kan jag fortfarande använda MONA om jag åker utomlands?

Enligt användarvillkoren får MONA enbart användas inom EU, EES eller av EU-kommissionen godkända tredje länder för överföring. Det är inte tillåtet att använda MONA från en svensk ambassad eller konsulat i ett tredje land som inte är godkänt för överföring. Det är inte heller tillåtet att använda en nätuppkoppling (VPN) som innebär att trafiken mellan datorn och MONA sker via tredje land som inte är godkänt. Att använda MONA i ett land som inte är godkänt av EU-kommissionen innebär en otillåten behandling enligt dataskyddsförordningen och när det sker, ska en anmälan om personuppgiftsincident lämnas till integritetsskyddsmyndigheten. 

Vilka tredje länder som är godkända av EU-kommissionen framgår på EU-kommissionens hemsida (engelska)

Adequacy decisions | European Commission (europa.eu)

När det är en organisation i Sverige som är ansvarig för uppgifterna i MONA kan användning av MONA i USA och Kanada inte tillåtas då det saknas skydd för uppgifterna i dessa länder.

Går det att använda egna filer i MONA?

Ja, det är tillåtet att lämna uppgifter till SCB för införande i MONA som är nödvändiga/har samband med övriga bearbetningar i MONA.  För mer information om hur man för in filer se ”MONA info” inne i MONA.

Notera att alla filer kontrolleras av MONA-supporten innan de flyttas in. Filer innehållande skadlig programkod accepteras inte.

Varför avbryts min MONA-session?

Efter 30 min inaktivitet blir du utloggad ur MONA, men du har möjlighet att återuppta sessionen genom att logga in igen. Efter ytterligare 16 timmar avbryts sessionen helt och du riskerar att förlora arbete som inte sparats.

Om blir utloggad tidigare än så bör du genomföra följande felsökning:

 1. Se till att webbläsarfönstret med inloggningen inte stängs.
 2. Undersök om felet kvarstår med en annan webbläsare.
 3. Kontrollera om det några inställningar för energisparläge som kan orsaka att datorn sätts i viloläge/låses efter en viss tid.
 4. Undersök om problemet kvarstår från en annan dator och/eller via uppkoppling från ett annat nätverk.
 5. Prova kabelanslutning istället för trådlöst nätverk.
 6. Om inget av dessa förslag löser problemet, kontakta MONA-supporten

 

Kontakt

MONA-supporten

Telefon
010-479 64 20
Vardagar
09.00–11.30, 12.30–15.00
E-post
mona@scb.se