Till innehåll på sidan

Fordonsregistret

Statistikregistret för fordon (Fordonsregistret) baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Statistikens syfte är att beskriva den svenska fordonsparken (bestånd) och hur den förändras genom nyregistreringar samt avregistreringar. Fordonsregistret innehåller uppgifter om följande fordon: 

  • Personbilar inklusive husbilar
  • Lastbilar inklusive dragbilar
  • Bussar
  • Släpvagnar inklusive husvagnar och påhängsvagnar
  • Motorcyklar
  • Mopeder klass I
  • Traktorer
  • Snöskotrar
  • Terränghjulingar.

Statistiken syftar även till att ge en bild av antalet kilometer som körs av personbilar, lastbilar, bussar samt motorcyklar under ett år. Ett ytterligare syfte är att ge en bild av antalet personer som är innehavare av svenskt körkort.

Fordonsdata finns årsvis från år 1980, körsträckedata från år 1999 och körkortsdata från år 2003.

Uppgifter från Fordonsregistret publiceras månadsvis med statistiknyhet, tabeller, diagram och data i Statistikdatabasen. Exceltabeller över län och kommun publiceras årsvis, tillsammans med en Excelbok med ett flertal tabeller för flera fordonsslag.

Fordonsstatistik

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är också möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar på Fordonsregistret, förutsatt att resultatet inte medför att någon enskild person eller något enskilt företag går att identifiera.

Mikrodata från undersökningen kan också utlämnas i avidentifierad form för forsknings- och statistikändamål. En sådan utlämning föregås av en prövning där forskningssyftet ska anges och de personer som ska arbeta med materialet ska anges. Vissa sekretess- och säkerhetsföreskrifter gäller för utlämnandet.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se