Till innehåll på sidan

Mikrodata för Barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Statistiken i undersökningen Barns levnadsförhållanden visar hur barn i åldern 12–18 år har det. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, som till exempel yrke, utbildning och hur familjen bor.

I de fall intervjupersonen i ULF/SILC (se Undersökningarna av levnadsförhållanden) eller dennes partner har barn i åldern 12–18 år och som bor i hushållet minst halva tiden, så intervjuas även barnen med ett särskilt formulär. (Före år 2015 var det barn i åldern 10–18 år  som intervjuades.) 

Barnen får frågor om bland annat situationen i skolan, vad de gör på sin fritid och hur de mår. Undersökningen har genomförts sedan 2001. Antalet barn som ingår i registret har minskat och de senaste åren har ungefär 550 barn intervjuats per år. Vid redovisning brukar två år slås ihop för att få fler barn bakom skattningar, vilket ger en säkrare kvalitet.

Större översyn av formuläret

Inför insamlingsåret 2013 gjordes en större översyn av formuläret som används vid intervjun med barnen, vilket innebar att ett flertal frågor ändrades och några togs bort. För att minska intervjutiden med barnen har ytterligare ett antal frågor tagits bort i formuläret för 2015.

En större översyn har också gjorts av formuläret för insamlingen från och med 2016. Formulären för respektive år finns redovisade på statistiksidan Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF).

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Tabeller och mikrodata

Statistiken finns här på webbplatsen i form av statistiknyheter och tabeller samt i Statistikdatabasen där egna tabelluttag kan göras. Här finns även information om statistikens kvalitet och framtagning. Efter särskild prövning kan forskare och utredare även få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Helena Rudander

Telefon
010-479 41 24
E-post
helena.rudander@scb.se