Till innehåll på sidan

Mikrodata för Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM)

SCB:s registerbaserade lönesummestatistik kan användas för att belysa nivå och utveckling av lönesummor, skattepliktiga sociala ersättningar och preliminär A-skatt.

Statistiken baseras på arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU) från arbetsgivare och utbetalare av skattepliktiga sociala ersättningar och levereras från Skatteverket. Redovisningen av lönesummorna görs regionalt, efter företagets sektor och efter arbetsställets näringsgren. Sociala ersättningar redovisas efter typ av ersättning.

Datakällor

 • Arbetsgivardeklarationer/kontrolluppgifter från arbetsgivare
 • Arbetsgivardeklarationer/kontrolluppgifter över skattepliktiga sociala ersättningar.

Variabler

Nattbefolkning

 • Personnummer
 • Företagets organisationsnummer
 • Arbetsställenummer
 • Bostadens länskod
 • Bostadens kommunkod
 • Företagets näringsgren
 • Företagets institutionella sektorkod
 • Kontant bruttolön
 • Preliminär A-skatt
 • Särredovisade förmåner (bilförmån, ersättning för drivmedel, övrig skattepliktig förmån).

Dagbefolkning

 • Personnummer
 • Företagets organisationsnummer
 • Arbetsställenummer
 • Län där arbetsstället är beläget
 • Kommun där arbetsstället är beläget
 • Bostadens länskod
 • Bostadens kommunkod
 • Företagets näringsgren
 • Företagets institutionella sektorkod
 • Arbetsställets näringsgren
 • Kontant bruttolön
 • Preliminär A-skatt
 • Summerade förmåner (bilförmån, ersättning för drivmedel, övrig skattepliktig förmån).

Registrets användningsområde

Den direkta användningen är dels att ge en bild av de skattepliktiga lönernas och sociala ersättningarnas fördelning och utveckling, och dels att utnyttja statistiken över arbetsgivarnas lönesummor för ekonomisk utvärdering och planering. 

Den indirekta användningen är registrets utnyttjande för komplettering av variabelinnehållet i ett antal statistikprodukter inom SCB. Det handlar till exempel om inkomststatistiken, nationalräkenskaperna och regionala räkenskaperna.

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av LSUM i form av tabeller och tidsserier med mera. Efter särskild prövning är det möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se