Till innehåll på sidan

Universitets- och högskoleregistret – personal vid universitet och högskolor

I registret finns uppgifter om personal vid universitet och högskolor på individnivå från och med 1995. Det är heltäckande från och med 2001.

Från år 2001 finns individuppgifter för samtliga universitet och högskolor.

För statliga universitet och högskolor hämtas uppgifter in från den månatliga rapporteringen Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, som SCB producerar på uppdrag av Medlingsinstitutet. För enskilda högskolor samlas uppgifter in genom en direktinsamling.

Variabler

 • Adjungerad (fr.o.m. 2009)
 • Anställningsbenämning
 • Anställningens omfattning (fr.o.m. 2019)
 • Anställningsform (fr.o.m. 2008)
 • Anställningskategori
 • Forskningsämnesgrupp (fr.o.m. 2012)
 • Högskola
 • Kön
 • Nationellt forskningsämne (2001–2011)
 • Personnummer
 • Tjänstgöringsomfattning
 • Tjänstledighetsomfattning (fr.o.m. 2019) 
 • Tidsbegränsningsgrund (fr.o.m. 2016).
 • Utbildningsnivå (fr.o.m. 2001)
 • Vetenskapsområde (2001–2011)

Användningsområden och mikrodata

Registret kan till exempel användas för att beskriva personalläget vid de svenska högskolorna, utgöra underlag för särskilda analyser om till exempel jämställdhet och rörlighet bland personalen inom högskolesektorn. Registret kan även via samkörningar med andra register utgöra underlag för andra särskilda analyser.

Efter särskild prövning är det möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Sylvia Ekström (innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 62 69
E-post
sylvia.ekstrom@scb.se