Till innehåll på sidan

Mikrodata för yrkeshögskolans sökande, studerande och examinerade

Statistiken för yrkeshögskolan kan användas för att visa utvecklingen över tid och skillnader mellan redovisningsgrupper såsom utbildningsinriktningar och län.

Uppgifter om sökande finns för utbildningsomgångar med start 2014. För studerande och examinerade finns uppgifter från 2005 respektive 2007. Mer information om ingående variabler i de olika registren finns i beskrivningen av dokumentationen av mikrodata, MetaPlus.Till utbildningsomgångar går det att koppla utbildningsinformation som till exempel utbildningsområde, studietakt och studiekommun med flera.

För mer information om statistiken för sökande, studerande och examinerade se Yrkeshögskolan. Här finns den publicerade statistiken i tabeller, diagram och statistikdatabasen samt beskrivning av statistikens framställning och kvalitet.

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar i form av tabeller.

Efter särskild prövning är det möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Beställa mikrodata från SCB

Kontakt

Freja Werke (Databeställningar av mikrodata)

Telefon
010-479 64 55

E-post
mikrodata@scb.se

YH statistik (Innehållsfrågor och tabellbeställningar)

E-post
yh-statistik@scb.se