Till innehåll på sidan

Särskilda nummer för arbetsgivardeklaration på individnivå

Särskilda nummer för arbetsställen kan användas i kontrolluppgiften och arbetsgivardeklarationen på individnivå för att redovisa arbetstagare som inte går att koppla till ett enskilt arbetsställe. Dessa nummer är gemensamma för samtliga arbetsgivare.

Följande särskilda nummer kan användas för att redovisa uppgifterna till Skatteverket:

Särskilda nummer för arbetsställen

 • 99990 Personer som fått kontant lön eller annan ekonomisk ersättning för utfört arbete men inte har ett riktigt anställningsförhållande. Detta gäller personer som fått arvode till exempel uppdragstagare, konsulter, artister, styrelseledamöter och förtroendevalda. Det gäller även för personer som har slutat och endast fått semesterersättning under året.
 • 99992 Anställda som normalt inte ska infinna sig vid något av arbetsgivarens fasta redovisade arbetsställen för att börja sitt arbete. Det kan vara personer som ständigt befinner sig på olika arbetsplatser, till exempel resande försäljare, byggarbetare, resemontörer, lokalvårdare, fastighetsskötare och bevakningspersonal.
 • 99993 Anställda som är stationerade och arbetar utomlands.
 • 99994 Anställda som har den egna bostaden som arbetsplats.

Följande nummer får endast användas i undantagsfall:

 • 99999 Anställda som inte kan kopplas till ett bestämt arbetsställe och inte heller till något av numren 99990-99994. För offentliga sektorn gäller att de anställda inte heller omfattas av numren 99980-99989, 99996.

Särskilda nummer för kommuner

Följande särskilda nummer är avsedda för kommuner och används om arbetstagaren inte kan knytas till ett fast arbetsställe: 

 • 99980 Anställda inom kommunal gatuförvaltning.
 • 99981 Anställda inom äldre- och handikappomsorg, till exempel hemtjänst och personliga assistenter.
 • 99982 Lokalvårdare, städpersonal, fastighetsskötare eller vaktmästare.
 • 99983 Säsongsanställda inom ferieverksamhet för barn och ungdom, på till exempel sommargårdar och utomhusbad.
 • 99984 Skolpersonal som av någon anledning formellt inte är knutna till en bestämd arbetsplats, till exempel ”springvikarier”. Gäller även viss personal inom elevvård eller specialundervisning, till exempel hemspråkslärare.
 • 99985 ”Springvikarier” inom barnomsorg, till exempel barnskötare, förskollärare, köksbiträden, fritidspedagoger.
 • 99986 Kommunala dagbarnvårdare.
 • 99987 Anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Även skyddat arbete, praktikarbete och feriearbete ingår i denna grupp.
 • 99988 Säsongsvis eller tillfälligt avlönade personer inom kulturella verksamhetsområden, till exempel guider eller turistvärdar.
 • 99989 Anställda personer med lön eller ersättning för vård av fosterbarn. Gäller även till exempel kontaktpersoner, övervakare, förmyndare och feriehemsföräldrar.
 • 99996 Anställda inom räddningstjänsten (deltidsbrandmän).

Särskilt nummer för länsstyrelser

 • 99998 Personer som fått lön från lönegarantimedel utbetalade av länsstyrelsen.