Till innehåll på sidan

Statistikpaket

SCB:s statistikpaket erbjuds endast till kommuner och används bland annat i den regionala och kommunala planeringen.

Statistiken redovisas för län, kommun, distrikt och delområden i kommuner. Paketen består av tabeller inom ett flertal ämnesområden. Beställda tabeller levereras i den områdesstatistiska databasen (OSDB).

Områdesstatistisk databas (OSDB)

Prislista för tabellpaket (pdf)

Beställningsdags (oktober 2022)

AMPAK – arbetsmarknadsstatistik

AMPAK redovisar registerbaserad arbetsmarknadsstatistik på regional nivå: delområde och kommun. 

AMPAK – kommunnivå

AMPAK – delområdesnivå

AMPAK – lönesummor

AMPAK – Lönesummor redovisar lönesummor på regional nivå efter kön, ålder, födelseregion, sektor och näringsgren.

AMPAK – Lönesummor

Arbetssökandestatistik

Arbetssökandestatistik för delområden.

Arbetssökandestatistik

BEFPAK – befolkningsförändringar

Paketet innehåller uppgifter om förändringar i befolkningens sammansättning och om den totala folkmängden.

BEFPAK – Befolkningsförändringar

BEFPAK – folkmängd

Paketet innehåller uppgifter om befolkningens storlek och sammansättning samt hushållsstatistik.

BEFPAK – Folkmängd

BEFPAK – områdesbeskrivningar

Paketet innehåller uppgifter från både BEFPAK – Folkmängd och BEFPAK – Befolkningsförändringar om befolkningens storlek/sammansättning och förändringar.

BEFPAK – Områdesbeskrivningar

BILPAK

Innehåller uppgifter om fordon i trafik, avställda och nyregistrerade.

BILPAK

BOSTADSPAK

Statistik om bostadsbeståndet och dess förändringar.

BOSTADSPAK

GISPAK

Produkt för geografiska informationssystem (GIS)

GISPAK

INKOPAK

INKOPAK ger information om inkomster, avdrag, pensioner och andra transfereringar.

INKOPAK

Ohälsodata

SCB har kombinerat statistiken om ohälsa med till exempel födelseland och civilstånd.

Ohälsodata

PROPAK och TYKOPAK – underlag för befolkningsprognoser

PROPAK – befolkningsprognosunderlag för kommun- och delområdesprognoser.

TYKOPAK – underlag för delområdesprognoser efter fastighetstaxeringsdata.

PROPAK och TYKOPAK

Kontakta oss