Till innehåll på sidan

AMPAK – kommunnivå

AMPAK är ett statistikpaket som redovisar registerbaserad arbetsmarknadsstatistik på kommunnivå eller delområdesnivå. Här finns information om AMPAK på kommunnivå.

AMPAK går också att beställa på delområdesnivå.

AMPAK delområdesnivå

Leveranstider

AMPAK (kommun/län) levereras i december. Tabellerna YRK1.1 samt YRK3.1 levereras i mars och tabellen BEF1.1 levereras i maj.

Mer om paketet

AMPAK (pdf)

Standardtabeller

Arbetskraftsflöden (AKF-tabeller)-Utgått

AKF1.1 Förvärvsarbetande 16– år med bostad i regionen (nattbefolkning) redovisningsåret och /eller föregående år. Kön och näringsgren (grov nivå) i kombination med arbetskraftsflöden. (xls)

AKF1.3 Förvärvsarbetande 16– år med bostad i regionen (nattbefolkning) redovisningsåret och föregående år. Kön och näringsgren (grov nivå) redovisningsåret i kombination med näringsgren föregående år. (xls)

AKF2.1 Förvärvsarbetande 16– år med arbetsställe i regionen (dagbefolkning) redovisningsåret och/eller föregående år. Kön och näringsgren (grov nivå) i kombination med nuvarande aktivitet. (xls)

AKF3.1 Förvärvsarbetande 16– år med bostad i regionen (nattbefolkning) redovisningsåret och /eller föregående år. Sektor, arbetsplatsens belägenhet och utbildningsnivå i kombination med arbetskraftsflöden. (xls)

Befolkning (BEF-tabeller)

BEF1.1 Befolkning 16–64 år med bostad i regionen (nattbefolkning). Kön och ålder i kombination med sysselsättning och aktivitet. (xlsx)

BEF3.1 Befolkning 16– år med bostad resp. arbetsplats i regionen (natt- resp. dagbefolkning). Kön och ålder i kombination med sysselsättning. (xls)

BEF3.2 Förvärvsarbetande utpendlare resp. inpendlare 16– år. De 20 största utpendlings- resp. inpendlingskommunerna, de 5 största utpendlings- resp. inpendlingslänen samt kön. (xls)

Företag (FTG-tabeller)

FTG2.1 Förvärvsarbetande 16– år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning). Näringsgren (grov nivå) och yrkesställning i kombination med kön och utbildningsnivå. (xls)

FTG2.2 Förvärvsarbetande 16– år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning). Näringsgren (grov nivå ) och arbetsställestorlek i kombination med kön och utbildningsnivå. (xls)

FTG2.4 Företagare 16– år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning). Kön, yrkesställning och utbildningsnivå i kombination med ålder. (xls)

FTG2.5 Förvärvsarbetande 16– år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning). Näringsgren (grov nivå) och yrkesställning i kombination med ålder. (xls)

Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD-tabeller)-Utgått

FAD2.1 Arbetsställen och förvärvsarbetande 16– år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning). Sektor och arbetsställets storleksklass i kombination med typ av arbetsställe (enligt FAD, Företagens och arbetsställenas dynamik). (xls)

Utrikes födda (INV-tabeller)

INV1.1 Förvärvsarbetande 16– år med bostad i regionen (nattbefolkning). Kön och ålder i kombination med födelseland. (xls)

INV1.2 Förvärvsarbetande 16– år med bostad i regionen (nattbefolkning). Kön och näringsgren (grov nivå) i kombination med födelseland. (xls)

INV3.1 Förvärvsarbetande 16– år med bostad resp. arbetsplats i regionen (natt- resp. dagbefolkning). Kön och födelseland i kombination med bostadens och arbetsställets belägenhet. (xls)

Näringslivets struktur (NST-tabeller)

NST1.1 Förvärvsarbetande 16– år med bostad i regionen (nattbefolkning). Näringsgren (grov nivå) i kombination med kön och ålder. (xls)

NST1.2 Förvärvsarbetande 16– år med bostad i regionen (nattbefolkning). Sektor i kombination med kön och ålder. (xls)

NST1.3 Förvärvsarbetande 16– år med bostad i regionen (nattbefolkning). Näringsgren (utökad nivå) i kombination med kön och ålder. (xls)

NST2.1 Förvärvsarbetande 16– år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning). Näringsgren (grov nivå) i kombination med kön och ålder. (xls)

NST2.2 Förvärvsarbetande 16– år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning). Sektor i kombination med kön och ålder. (xls)

NST2.3 Förvärvsarbetande 16– år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning). Näringsgren (utökad nivå) i kombination med kön och ålder. (xls)

NST3.1 Förvärvsarbetande 16– år med bostad resp. arbetsplats i regionen (natt- resp. dagbefolkning). Näringsgren (utökad nivå) i kombination med kön och arbetsställets resp. bostadens belägenhet. (xls)

Utbildning (UTB-tabeller)

UTB1.1 Befolkning 16–64 år med bostad i regionen (nattbefolkning). Utbildningsinriktning och -nivå i kombination med kön och sysselsättningsstatus. (xls)

UTB2.1 Förvärvsarbetande 16–64 år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning). Utbildningsinriktning och -nivå i kombination med näringsgren (grov nivå). (xls)

UTB3.1 Förvärvsarbetande 16–64 år med bostad resp. arbetsplats i regionen (natt- resp. dagbefolkning). Kön och utbildningsnivå i kombination med bostaden och arbetsställets belägenhet. (xls)

Yrke (YRK-tabeller)

YRK 1.1 Förvärvsarbetande 16–64 år med bostad i regionen (nattbefolkning). Kön och yrke (tvåsiffernivå) i kombination med ålder. (xls)

YRK3.1 Förvärvsarbetande 16–64 år  med bostad resp. arbetsplats i regionen (natt- resp. dagbefolkning). (xls)

Tidsserie (TID-tabeller)-Utgått

BEF3.1TID Förvärvsarbetande 16– år med bostad resp. arbetsplats i regionen (natt- resp. dagbefolkning). Kön och ålder i kombination med sysselsättning och år (1993–2014). (xls)

UTB3.1TID Förvärvsarbetande 16–64 år med bostad resp. arbetsplats i regionen (natt- resp. dagbefolkning). Kön och utbildningsnivå i kombination med år (1993–2014). (xls)

Kontakta oss

Karolina Andersson

Telefon
010-479 67 25
E-post
karolina.andersson@scb.se